DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Ekoškola - představení programu

http://skolasedliste.wbs.cz/ekoskola/skolni_eko_soutez/ekoskola_-_predstaveni.pptx


Anketa "Obaly a svačinky ve škole aneb nejlepší odpad je ten, který vůbec nevznikne"

Zde jsou výsledky ankety, kterou pořádal EKOtým v rámci prevence proti vzniku odpadů:

http://skolasedliste.wbs.cz/ekoskola/obaly_a_svacinky_ve_skole_-_anketa.xlsx


"Kam s ním aneb co se děje s odpadem"

To je název akce, kterou uspořádali EKOtýmáci pro děti na prvním stupni. EKOtýmáci jim vysvětlili, co je to odpad, co s ním správně dělat, jak ho správně třídit apod. Děti si vše prakticky vyzkoušely.

Zde je ukázka prezentace k programu k nahlédnutí:

http://skolasedliste.wbs.cz/ekoskola/kam_s_nim_aneb_co_se_deje_s_odpadem.pptx


"Třídíme se zvířátky v ZOO Ostrava"

Naši Ekotýmáci se zapojili do soutěže, kterou pořádala ZOO Ostrava. Jejich úkolem bylo motivovat své spolužáky ke správnému nakládání s odpady.

Zde je ukázka prezentace, kterou vytvořily M. Mikolášová, T. Mžiková a N. Smyčková:

http://skolasedliste.wbs.cz/ekoskola/skolni_eko_soutez/tridime_se_zviratky_-_zs_sedliste.pptx


"Voda živá"

Ekotýmáci si připravili pro děti z prvního stupně zajímavý program. Hlavním tématem byla voda - jeden z hlavních okruhů programu EKOŠKOLA. Ekotýmáci dětem vysvětlili důležitost vody a její význam pro lidi do budoucnosti. Osvětlili jim také, jak je nutné vodou šetřit. Pobavili je zejména scénkami, které demonstrovaly možnosti šetření vodou.

Zde je ukázka prezentace k programu k nahlédnutí:

http://skolasedliste.wbs.cz/ekoskola/skolni_eko_soutez/voda_ziva.pptx


Co je to úsporný perlátor

- škola je využívá na některých vodovodních bateriích, další se budou pořizovat

http://skolasedliste.wbs.cz/ekoskola/zapisy/co_je_to_usporny_perlator.docx