DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

 

Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola Sedliště

Školní jídelna má nové telefonní číslo, je možno odhlašovat strávníky do 13.00hod telefonicky, po 13.00hod pouze přes SMS 730 512 389 a na email jidelnasedliste@seznam.cz do 5.00hod a také kdykoli na www.strava.cz

 

U bezhotovostních plateb, budou staženy všechny pracovní dny - je nutné si jednotlivě odhlásit dny, kdy se strávníci nebudou stravovat. Pro základní školu se prázdniny a státní svátky odhlašují automaticky.

Všichni strávníci budou automaticky přihlašování na celý měsíc dopředu, je tedy nutné v případě nepřítomnosti strávníka, stravu odhlásit.

 

Vedoucí školní jídelny

Ženčuchová Pavlína

Výběr stravného na květen 2019

Stravné dny v květnu 21 dnů 

1.5. a 8.5. - Státní svátek 

Výběrové dny na měsíc květen pouze v tyto dny

2.5.2019    od       6.30 -  do 13.00 hod.   

3.5.2019    od       6.30 -  do 13.00 hod. 

 

Základní a mateřská škola

                                oběd

    3 – 6 let                  29,00 Kč celkem (přesnídávka,oběd,svačina)
         
 7 let                  35,00 Kč celkem (přesnídávka,oběd,svačina)
 
 7 – 10 let                  21,00 Kč
11 – 14 let                  24,00 Kč
15 a více let               30,00 Kč
       dospělí                30,00 Kč
režijní náklady           25,00 Kč

 

Zařazování žáků – strávníků do věkových skupin je dle vyhlášky 107/2005 a to podle věku dosaženého k datu 31.8. daného školního roku.


Naše jídelna Vám od 1.října 2018 nabízí On-Line systém objednávání nebo odhlašování stravy, který je k dispozici 24h denně, včetně dnů pracovního volna i státních svátků na adrese http://www.strava.cz. Chcete-li přihlašovat nebo odhlašovat dětem obědy z pohodlí Vašeho domova, zaměstnání či odkudkoliv mobilním telefonem, pak postupujte podle následujícího návodu:

Pečlivě si prostudujte nápovědu k používání systému.

  • Pro vstup do systému přes Internet,www.strava.cz  zvolte PŘIHLÁŠENÍ UŽIVATELE,
  • vyplňte VÝBĚR JÍDELNY      0914
  •  UŽIVATEL napište příjmení a jméno strávníka bez diakritiky a mezer (např. Novák Václav vyplníte novakvaclav)
  • HESLO napište datum narození strávníka (např. 1.9.2018 – vyplníte 01092018) – po prvním přihlášení doporučuji v záložce NASTAVENÍ  změnit heslo
  • V záložce OBJEDNÁVKY lze odhlašovat a přihlašovat obědy
  • V záložce PLATBY  lze sledovat úhradu stravného
  • Pro vstup do systému přes mobil, zadejte ve Vašem přístroji adresu http://m.strava.cz.

On-line, emailem,telefonicky objednávání a odhlašování stravy provádějte NEJPOZDĚJI  DO 5.00 HODIN !!! Od 5.00hod již odhlášky nebudou přijaty.
Ve vyjímečných případech náhlého onemocnění lze provést odhlášení do 6.00hod pouze na tel čísle 595 532 780 nebo emailem jidelnasedliste@seznam.cz

 

 Stravování v době nepřítomnosti žáka (informace pro rodiče)

Pokud strávník (zákonný zástupce) přihlášenou stravu neodhlásil, může ji vyzvednout do nosiče jídel pouze první den žákovy nepřítomnosti ve škole, za podmínek určených školní jídelnou v souladu s právními a hygienickými předpisy, kterými je školní jídelna povinna se ze zákona řídit (MZ č. 258/2000 Sb., zákon č. 274/2003 Sb., vyhláška MZ            č. 602/2006 Sb., MŠMT č. 107/2005 Sb., nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)         č. 852/2004, o hygieně potravin).

Zákon MŠMT č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) § 119 – v zařízeních školního stravování se uskutečňuje školní stravování dětí, žáků a studentů v době jejich pobytu ve škole – školní jídelna stravuje žáky za zvýhodněnou cenu stravného (do ceny oběda zahrnujeme pouze náklady na potraviny).  Plné náklady na oběd které se skládají z nákladů na potraviny, nákladů na věcnou a osobní režii bude ŠJ účtovat žákům (zákonným zástupcům žáků), kteří v době nepřítomnosti žáka ve škole obědy neodhlásili a nevyzvedli.

 Jídlo se vydává od 11.15 do 13.40 h, v první den nemoci dítěte a do jídlonosiču se strava vydává od 10.30 do 11.15hod. Trvá-li nepřítomnost dítěte i v dalším měsíci, musíte obědy znovu odhlásit na začátku každého měsíce.

Stravu do nosiče jídel (pouze v první den žákovy nepřítomnosti ve škole) lze vyzvednout 

 od 10.30 do 11.15, tzn. mimo obědy žáků.

 

Odhlašování obědů

  • přes internet www.strava.cz
  • osobně v kanceláři vedoucí školní jídelny (6.00 – 13.00)
  • telefonicky – 595 532 780 (7.00 – 13.00)

ODHLAŠOVÁNÍ  provádějte nejpozději  DO 5.00 hod daného dne
ve vyjímečných případech náhlého onemocnění lze stravu odhlásit do 6.00hod pouze na tel.čísle 595 532 780 nebo na email jidelnasedliste@seznam.cz

V případě nejasností s přihlášením do systému kontaktujte vedoucí školní jídelny  pouze v pracovní době od 6.00 do 13.00hod.(tel.: +420 730 512 389)

 

Bezhotovostní platby stravného

Od března 2014 je možnost v naší škole platit stravné bezhotovostně. Prosíme zájemce o bezhotovostní platbu, aby si u své banky zřídili  souhlas s inkasem a vyzvedli si formulář k inkasu ve školní jídelně. Pro ostatní strávníky bude nadále fungovat výběr stravného hotovostní formou v určené výběrové dny.

Bližší informace naleznete v následujícím dokumentu.

Bezhotovostni _platby_stravneho.pdf


Nový školní rok 2018/2019 ve stravování


Stravování v novém školním roce, bude probíhat stejně jako v minulém roce.

Možnosti úhrady stravného jsou v hotovosti na pokladně ve školní jídelně, nebo povolením inkasa dle pokynů níže. 

Strávníci platící bezhotovostní formou budou přihlášení ke stravování automaticky, stravné bude staženo poslední týden v srpnu od 27.8. - 31.8.2018.
Pro žáky ZŠ se v pondělí 3.9.2018 nevaří ! Strava bude přihlášena pro strávníky platíci bezhotovostně od úterý 4.9.2018 v případě nepřítomnosti je NUTNÉ ODHLÁŠENÍ!!!

Strávníci platící v hotovosti a noví strávníci- budou přihlášeni ke stravování až po úhradě stravného 3.9.2018  nebo 4.9.2018 od 6.30hod do 13.00hod v pokladně šj, bez úhrady stravného NEBUDOU STRÁVNÍCI KE STRAVOVÁNÍ PŘIHLÁŠENI !!!

Strávníci z mateřské školy budou ke stravování přihlášeni od 3.9.2017 všichni.

 

Důležité upozornění,
od 1.4.2018 bude provedena změna emailové adresy pro školní jídelnu ZŠ Sedliště
eatroom.sedliste@seznam.cz - bude zrušena a nahrazena novou 

jidelnasedliste@seznam.cz - tato adresa platí již od 1.2.2018

děkujeme za pochopení

Úhrada stravného se provádí vždy PŘEDEM, tak aby stravné bylo uhrazeno před datem výdeje stravy. V opačném případě nemůže být strava vydána.

 

Pokud dítě onemocní,lze první den nemoci odebrat zaplacenou stravu v ceně potravin, následující dny nemoci musí být strava odhlášena, v případě neodhlášení bude strávníkovi účtována plná cena oběda včetně režie., tzn. Včetně poměrných režijních nákladů.

 

STRAVA SE ODHLAŠUJE VŽDY DEN PŘEDEM

 

Ve vyjímečných případech nepředvídatelných okolností (onemocnění dítěte,apod.) lze stravu odhlásit do 6.00hod pouze na tel.čísle 595 532 780 nebo na email jidelnasedliste@seznam.cz  Při neodhlášení si první den nemoci stravu můžete vyzvednout děti z MŠ v MŠ  a strávníci ze ZŠ v jídelně.
 

 

Sedliště 1.9.2018