DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

8.6.2016: Požární ochrana očima dětí

Ve středu 8. června proběhlo vyhodnocení již 47. ročníku soutěže Požární ochrana očima dětí. Soutěž se skládá z výtvarné a literární části. Do okresního kola výtvarné soutěže byly zaslány výkresy žáků 5. třídy a do literární části byly poslány 4 práce, které popisovaly náročnou činnost hasičů.
Soutěžící byli pozváni k hasičům na Pavlíkově ulici ve Frýdku - Místku. Zde byly dětem předány nejen odměny, ale měly možnost si prohlédnout prostory a vybavení Hasičského záchranného sboru.

Vyhodnocení:
kategorie L 1
Kryštof Gongol - 5. tř. - 2. místo
Kristýna Zerzavá - 5. tř.

kategorie L 2
Marie Svojanovská - 6. tř. - 2. místo

kategorie L 3
Daniel Figa - 9. tř. - 1. místo

Úspěch našich žáků je zcela zřejmý. Máme velikou radost a mladým spisovatelům přejeme mnoho dalších úspěchů.

                                                                                                                                                          Mgr. Dagmar Raabová


 

8.6.2016: Olympijský pětiboj

Ve středu 8. června odjelo 5 žáků z I. stupně na Olympijský pětiboj do Základní školy v Bruzovicích. Tentokrát naše družstvo získalo bramborovou medaili, tedy 4. místo. Za naši školu sportovali - Kohut, Mauler, Hanzelka Berbr, Pekař.
Putovní pohár předala naše škola pořadatelům v Bruzovicích, protože právě oni v Olympijském pětiboji zvítězili.

                                                                                                                                                         Mgr. Martina Kantorová


 

3.6.2016: Atletika Regionu Slezská brána

V pátek 3. června se uskutečnilo na stadionu ve Vratimově velké atletické klání, kterého se zúčastnili i naši žáci II. stupně. Do Vratimova odjelo závodit celkem 19 žáků, z toho 12 z nich přivezlo domů medaili.

Umístění:
1. místo
T. Hammer - běh 1500 m
D. Majer - hod kriketem
V. Mertová - hod kriketem

2. místo
D. Liberda - skok daleký
R. Belan - hod kriketem
D. Majer, M. Diblík, R. Belan, T. Hammer - štafeta 4 x 400 m

3. místo
K. Liberdová - skok daleký
M. Svojanovská - běh na 60 m
D. Bauer - běh na 60 m
V. Macura - skok daleký
R. Janák - skok daleký
P. Ondračková - hod kriketem

Všem blahopřejeme a děkujeme za velmi hezkou reprezentaci naší školy.

                                                                                                                                                          Mgr. Martina Kantorová


 

květen 2016: Školní závěrečná zkouška

Naše škola získala v srpnu 2015 certifikát Kvalitní škola po splnění řady požadavků a podmínek, který nám udělila Společnost pro kvalitu školy v Ostravě.
Proto ve školním roce 2015 / 2016 v rámci zvyšování kvality výuky a výstupů byla pro žáky 9. ročníku zavedena školní závěrečná zkouška, jejímž cílem je připravit žáky k přijímacím zkouškám a k dalšímu studiu na středních školách. Zkouška se skládá z písemné a ústní části.
Písemná forma prověřování znalostí probíhá před přijímacími zkouškami na střední školy a to z jazyka českého, matematiky a jazyka anglického. Ústní část žáci vykonali během měsíce května vždy v týdenních rozestupech a to z matematiky, jazyka anglického, jazyka českého a volitelného předmětu. V tomto roce si 4 žáci zvolili fyziku, 8 žáků jazyk ruský, 2 žáci zeměpis, 1 žák přírodopis a 1 žák chemii.
Na konci školního roku obdrží žáci 9. třídy nejen vysvědčení, které bude dokladem o získání základního vzdělání, ale i pamětní list, kde bude uvedeno hodnocení předmětů školní závěrečné zkoušky z písemné i ústní části.
Školní závěrečná zkouška bude probíhat i v následujících letech.
Letošním deváťákům blahopřejeme k přijetí na střední školy, k bezproblémově složené školní závěrečné zkoušce a přejeme jim mnoho úspěchů v dalším studiu.

                                                                                                                                                         Mgr. Dagmar Raabová


 

14.5.2016: Zlatá srnčí trofej

Myslivecký kroužek Bažanti, který pracuje při Základní škole v Sedlištích se i v tomto školním roce zúčastnil myslivecké soutěže Zlatá srnčí trofej, jež proběhla 14. května. Soutěž se tentokrát konala v Základní škole v Hukvaldech, kde rovněž bylo možno zhlédnout výstavu loveckých trofejí.
Z našeho kroužku soutěžili za starší žáky Daniel Ondračka, Michal Ondračka, Adam Hofer a Toník Zápalka a za mladší žáky to byl Ondra Šilák.
Soutěž se opět skládala ze dvou kol. V praktické části děti poznávaly plemena psů, větvičky stromů, kožešiny a škáry zvěře, paroží a rohy, parazity atd. V teoretické části soutěžící odpovídali testovou formou na 40 otázek. Nechyběl ani popis lišky a muflona mysliveckou mluvou.
Zlaté srnčí trofeje se zúčastnilo celkem 21 žáků z šesti mysliveckých kroužků. Daniel Ondračka obsadil 3. místo. Kromě vítězů i ostatní děti byly odměněny za účast drobnými dárky.
Samozřejmě nechybělo ani tradiční občerstvení, kdy si děti mohly volit mezi srnčím gulášem, nebo divočákem se zelím. Odpoledne pak nechyběl ani tradiční opékaný párek.
Děti si mohly prohlédnout výstavu loveckých trofejí, poslechnout si myslivecké troubení a podívat se na předvádění dravců, mezi nimiž nechyběla ani sovička kalouse ušatého, kterou kluci ze Sedlišť zachránili před jistou smrtí.
V odpoledních hodinách jsme se rozloučili s Hukvaldy a vydali se zpět na cestu domů.
Pro soutěžící to byla hezky strávena sobota. Naši chlapci získali nové vědomosti a poznatky. Pořadatelům náleží poděkování.
Lovu zdar.

                                                                                                                                                           Mgr. Dagmar Raabová


    

26.5.2016: Divadlo nás baví

Ve čtvrtek 26. května se příznivci divadla ze širokého okolí sešli v kulturním domě v Sedlištích, protože zde probíhal divadelní festival pod názvem Divadlo nás baví. Přehlídky se ten den zúčastnilo 9 škol a představení partnerské školy z Podvysoké bylo odehráno již v úterý při návštěvě naší školy.
Ve čtvrtek se hrálo nejen česky, ale i anglicky, a dokonce nechyběla ani dětská opera. Všechna představení byla pečlivě připravena. Děti své role ovládaly zpaměti, byly oblečeny do velmi hezkých kostýmů a řadu představení doprovázely nápadité kulisy.
Obdiv náleží všem vystupujícím dětem, které musely překonat svou trému a ostych. Velké poděkování náleží všem paním učitelkám, které tato divadelní vystoupení s dětmi nacvičily. Děkujeme za váš čas, trpělivost, pochopení, za vaše nápady, za váš elán.
V letošním roce bylo v dopoledním i odpoledním bloku udělena cena poroty za vystoupení, které ji nějakým způsobem upoutalo.
Dopoledne cenu poroty získalo vystoupení žáků ZŠ Masarykovo náměstí Vratimov - Adéla ještě nevečeřela.
Odpoledne to bylo představení dramatického kroužku ze Sedlišť - Milá Anno, ... ,které bylo věnováno Anně Frankové a všem Židům, kteří zahynuli v plynových komorách.
Záštitu nad divadelním festivalem převzal pan starosta Jaromír Krejčok. V porotě dále zasedly paní učitelky Milada Hillová, Vanesa Škrábalová a Dagmar Raabová. A protože šlo o divadlo, nemohla v porotě chybět naše bývalá žákyně Táňa Hlostová, která hraje ve Stavovském divadle v Praze, natáčí v televizi i rozhlase. Nelehkou situaci rozhodnout komu cenu poroty nám pomáhaly rozřešit i paní učitelky vystupujících škol, které rovněž hlasovaly.

Přehled zúčastněných škol a jejich představení:

Dopolední program

- ZŠ Paskov - Popelka - anglická scénka
- ZŠ Bruzovice - Budulínek - dětská opera
- ZŠ Lučina - O dvanácti měsíčkách
-ZŠ Paskov - Rybář a jeho žena - anglická scénka
- ZŠ Lískovec - Taková normální rodinka
- ZŠ Soběšovice - O dvanácti měsíčkách - anglická scénka
- ZŠ Vratimov, Masarykovo náměstí - Adéla ještě nevečeřela

Odpolední program

- ZŠ Václavovice - Setkání s Aničkou
-ZŠ Řepiště - Včelí medvídci
- ZŠ Sedliště - dramatický kroužek - Milá Anno, ...
- ZŠ Sedliště - 8. třída - Hraběnka z Nouzova
-ZŠ Sedliště - 6. třída - Plaváček

2. ročník divadelního festivalu skončil, ať žije 3. ročník.

                                                                                                                                                        Mgr. Dagmar Raabová


duben, květen 2016: Život kolem nás

2. ročník výtvarné soutěže "Život kolem nás" navazuje na loňský úspěšný projekt. Do letošního ročníku se přihlásilo 13 škol - z toho 12 regionálních a své práce zaslala i naše partnerská škola ZŠ Podvysoká ze Slovenska.
Celkem nám bylo úspěšně doručeno 217 výtvarných prací s tématem "Krajinou Slezské brány". Soutěžilo se ve 4 kategoriích rozdělených podle ročníku (I. kategorie - MŠ 3 - 6 let, II. kategorie - ZŠ 1. - 3. třída, III: kategorie ZŠ 4. - 6. třída, IV. kategorie - ZŠ 7. - 9. třída).
V současné době v prostorách naší školy probíhá výstava těchto prací. Před porotou stál velmi náročný úkol vybrat z tolika krásných prací ty nejlepší. Slavnostní vyhodnocení a předání cen vítězům v jednotlivých kategoriích proběhne 8. 6. 2016 ve 13:00 hodin.
Velmi nás potěšila bohatá účast soutěžících, děkujeme všem, kteří se do soutěže přihlásili, a gratulujeme vítězům.

A kdo vlastně zvítězil? To se dozvíte ve výsledkové listině po rozkliknutí následujícího odkazu.

Vysledkova_listina.pdf

Mgr. Petra Matušková, Bc. Pavla Kozáková


24.5.2016: Přátelé ze Slovenska

V úterý 24. května nás přijela navštívit partnerská škola z Podvysoké. Vzájemné návštěvy se uskutečňují dvakrát do roka. My jezdíme na Slovensko vždy na podzim v říjnu, žáci a učitelé z Podvysoké zase na jaře v květnu.
I tentokrát naše setkání bylo velice milé. Nejprve jsme se všichni vydali do kulturního domu, kde vystoupili nejprve naši žáci, kteří zpívali, tančili a osmáci zahráli scénku Hraběnka z Nouzova.
Pak následovalo vystoupení dětí ze Slovenska. Žáci 7.A si v dramatickém kroužku nacvičili hru Bláznům se nemá odporovat. Šlo o komedii, při které jsme se moc nasmáli. Děti podaly vynikající herecké výkony. Za své vystoupení obdrželi herci od pana ředitele pohár, protože tato scénka byla již součásti Divadelního festivalu.
Ze sálu se malí i velcí diváci odebrali do školy, kde se jednak sehrálo florbalové utkání, v němž naši zvítězili 9 : 5, jednak si slovenští přátelé prohlédli výtvarnou výstavu a nové učebny chemie a cizích jazyků.
Po obědě nechyběla tradiční diskotéka. Čeští a slovenští učitelé si podebatovali, vyměnili zkušenosti a poznatky.
Po 15.00 hod. jsme se rozloučili, popřáli šťastnou cestu a na podzim zase na shledanou.

Mgr. Dagmar Raabová


20.5.2016: Křížem krážem Slezskou bránou

V pátek 20. května jsme se zúčastnili soutěže Křížem krážem Slezskou bránou, která se konala ve vratimovském kině. Této soutěže se zúčastnilo osm škol, které vytvořily deset týmů. Z I. stupně bylo šest družstev a z II. stupně čtyři družstva.Zaměřením letošního ročníku byla Příroda kolem nás. Soutěž měla tři kola, kde jsme řešili devět otázek.Z našeho pohledu byly otázky těžší, než jsme čekali. Na prvním místě se umístil z mladší kategorie Paskov. Druhé místo si vybojovaly Řepiště a třetí místo Sviadnov.
Ze starší kategorie na prvním místě skončil Šenov a na druhém a třetím místě skončily dvě školy z Vratimova.
V září příštího školního roku pojedou všichni soutěžící na společný výlet, což bude odměna za naši odvahu.
Naši školu reprezentovala 7. třída a soutěžní tým tvořila: Gabriela Kubienová, Anna Zelinová a Zuzana Delinčáková.

děvčata ze soutěžního týmu


9.5.2016: Den matek

V pondělí 9. května proběhlo vystoupení dětí naší školy a školky, které bylo věnováno bytostem nejmilejším, maminkám.
Pásmo písníček, básníček a tanečků připravily paní učitelky z mateřské školky. Vystoupila všechna tři oddělení -Sluníčka, Včelky a Delfínci.
Žáci základní školy předvedli taneční vystoupení, například 1. třída - Pramen zdraví, 3. třída - Čokoláda, 7. třída - Mužské srdce přelétavé, děvčata z taneční skupiny Aktiv, 9. třída - tanec bachata.
Nechyběla hra na klavír - Barbora Zelinová a Gabka Pumová, žákyně paní učitelky Kafkové.
Obdivovali jsme kouzla kouzelníka ze 7. třídy, Antonína Tomise.
Hezké bylo vystoupení žáčků 2. třídy, kteří zdramatizovali báseň Mašinka a velmi dojemná byla píseň 4. třídy - Život je jak abeceda. Na jeviště se vřítila i celá šestka a zazpívala Holky z naší školky.
Celým programem nás provázely žákyně 6. třídy - Klárka Liberdová a Stázka Majerová.
Myslím si, že vystoupení, které trvalo 80 minut, se dětem velice povedlo, a proto si zaslouží poděkování nejen ony, ale především paní učitelky.

Mgr. Dagmar Raabová


4.5.2016: Skok vysoký

Ve středu 4. května se konalo okresní kolo ve skoku vysokém pro žáky II. stupně v 6. ZŠ ve Frýdku - Místku. Vynikajícího výsledku dosáhla Natálie Biolková ze 7. třídy, která obsadila 1. místo. Úspěch byl o to cennější, že se jí podařilo porazit soupeřky, jež trénují atletiku.

Mgr. Martina Kantorová


2.5.2016: Den Země

Dne 2. května proběhla v naší škole jedna z akcí s ekologickým zaměřením, tradiční Den Země.
Každoročně vyhlašuje UNESCO ekologické téma roku a pro letošní rok je to - Rok světla. Proto se letošní svátek planety nesl v duchu tohoto tématu. Učitelé přírodovědných předmětů si společně s EKO týmem a ve spolupráci s žáky 9. třídy připravili program týkající se právě světla.

Program probíhal na stanovištích v tělocvičně, kde si žáci celé školy mohli zopakovat, jak se míchají barvy nebo si vyzkoušeli, jak je může ošálit lom světla. Zjistili, jak důležité je světlo pro zvířata i pro člověka a jak funguje fotosyntéza. Dozvěděli se o různých vynálezech spojených s využitím světla a vyzkoušeli si luštění Morseovy abecedy. Největší úspěch mělo stanoviště nazvané Světlo a chemie.

Pro žáky druhého stupně byla připravena také přednáška k tématu Globálního stmívání a Světelného znečištění. Získali informace o těchto negativních jevech spojených s činností člověka a zhlédli krátký film Dny bez nocí, ze kterého si odnesli ponaučení o důležitosti světla a tmy.

Doufáme, že se nám i v příštím roce podaří oslavit Den Země stejně úspěšně jako letos, a celý rok budeme mít na paměti heslo Francise Bacona: "Ne přírodě poroučet, ale přírodu poslouchat!"

                                                                                                                                                        Mgr. Markéta Kovářová


29.4.2016: Branný závod

V pátek 29. dubna se konal již 5. ročník branného závodu Regionu Slezská brána. Trasa branného závodu vedla, stejně jako předešlé ročníky, pěkným prostředím Stavů v Sedlištích, měřila přibližně pro 1. stupeň 2 km a pro 2. stupeň 3,5 km.Po trase se tříčlenná družstva zastavovala na jednotlivých stanovištích, kde plnila různé úkoly: hod granátem na cíl, poznávání stromů, vázání uzlů, topografické značky, přeskok přes příkop a starší žáci navíc absolvovali požární ochranu, přechod po laně a střelbu ze vzduchovky.
V branném závodě zvlášť soutěžili žáci 1. stupně (1 družstvo) a 2. stupně (2 družstva - A, B).
Na startu, po trase a v cíli pomáhaly další paní učitelky, pan školník a žáci 9. třídy.
Všichni zúčastnění si odnesli menší odměnu a vítězové medaile, věcnou cenu a pohár pro školu. I přes nezdary počasí se letošní branný závod vydařil, děti strávily příjemné dopoledne a odvezly si spoustu zážitků.

Umístění družstev:

1. stupeň - mladší žáci
1. ZŠ Vratimov TGM
2. ZŠ Sedliště
3. ZŠ Václavovice
4. ZŠ Bruzovice
5. ZŠ Řepiště
6. ZŠ Šenov
7. ZŠ Vratimov Datyňská
8. ZŠ Sviadnov
9. ZŠ Paskov

2. stupeň - starší žáci
1. ZŠ Vratimov Datyňská B
2. ZŠ Šenov B
3. ZŠ Sedliště B
4. ZŠ Sedliště A
5. ZŠ Vratimov TGM A
6. ZŠ Vratimov Datyňská A
7. ZŠ Šenov A
8. ZŠ Vratimov TGM B
9. ZŠ Paskov A
10. ZŠ Paskov B

Za 1. stupeň naši školu reprezentovali: N. Kohutová, T. Kohut, K. Gongol.
Za 2. stupeň naši školu reprezentovali: V. Mertová, D. Majer, V. Macura.

                                                                                                                                                      Mgr. Martina Kantorová


29.4.2016: Sedlišťský slavík

Dne 29.4.2016 proběhl 2.ročník pěvecké soutěže Sedlišťský slavík organizovaný naší Jubilejní Masarykovou základní školou a mateřskou školou v Sedlištích.

Soutěž byla vyhlášena ve zpěvu libovolné populární písně a soutěžící byli rozděleni do 3 kategorií podle tříd. Svou vybranou píseň mohli zpívat buď za doprovodu klavíru či varhan, nebo s karaoke verzí na CD v sále místního kulturního domu.

Před přihlášením do tohoto ročníku proběhly na školách, které se chtěly zúčastnit, školní kola, ze kterých mohli postoupit vždy 2 soutěžící za danou kategorii.

Celkem se  letos  přihlásilo 36 dětí ze základních škol v Sedlištích, Paskově, Řepištích, Vratimově, Lískovci, Chlebovicích, Václavovicích, Lučině, Sviadnově, Bruzovicích, Raškovicích a Žabni.

Jejich výkon posuzovala 7-mi členná porota v tomto složení: Renáta Dorociaková (předsedkyně a moderátorka soutěže), Jiří Tesařík (zajistil ozvučení a celý průběh po technické stránce), Vladislava Hurajová, Markéta Kovářová, Markéta Šilcová, Monika Švantnerová a Běla Kučírková.

Úderem 14.hodiny vystoupila loňská absolutní slavice Nela Žáková a po ní 13 soutěžících z 1.kategorie- děti z 1.- 3.tříd.

     1.místo – Ondrišíková Adéla        s písní Tři oříšky pro Popelku   (ZŠ Chlebovice)

     2.místo – Kurečková Emma         s písní  Sluníčko                        (ZŠ Chlebovice)

     3.místo – Nierlová Magdaléna     s písní  Sluníčko                        (ZŠ Sedliště)

 

Po nich následovala 3.kategorie – žáci 7.-9.tříd, kde z původně přihlášených 7 kvůli nemoci zpívalo jen 5 zpěváků.

     1.místo –  Mžiková Tereza              s písní Say something               (ZŠ Sedliště)

     2.místo –  Berbrová Nikol               s písní Vrať mi tie hviezdy       (ZŠ Sedliště)

     3.místo –  Drastichová Magdaléna  s písní  Don´t you remember    (ZŠ Raškovice)

 

A nakonec přišla 2.kategorie – žáci 4.-6.tříd se svými 16 soutěžícími.

      1.místo – Maťaťová Kristýna        s písní  If I not got you                 (ZŠ Raškovice)

      2.místo – Popelková Karolína       s písní Right here                          (ZŠ Raškovice)

      3.místo – Jarolímová Anna            s písní Mravenčí ukolébavka        (ZŠ Paskov)

Porota však vybrala ještě další třetí místa bez medaile.

                    - Hlásna Gabriela             s písní A Thousand years       (ZŠ Sedliště)

                    - Macková Kristýna          s písní Pomněnka                   (ZŠ Vratimov)

Z této kategorie pak vzešla i absolutní vítězka celé soutěže Kristýna Maťaťová, která nám všem na závěr znovu zazpívala a také slíbila vystoupení na příštím ročníku Slavíka.

 Velké poděkování patří všem členům poroty, kteří se snažili objektivně posuzovat všechny výkony, neboť  nebylo vždy jednoduché vybrat ty nejlepší.

Mgr. Renáta Dorociaková (organizátorka soutěže)


20.4.2016: U cukráře Rakvičky

Ve středu 20.4.2016 jsme se vypravili autobusem do frýdeckého zámku na muzejní lekci U cukráře Rakvičky. Na místě nás uvítal pan lektor, který začal poutavě vyprávět o historii pekařství a cukrářství. Pan Weissbrod si pro nás připravil pracovní listy s původními nástroji, které jsme ve výstavní síni objevovali a pojmenovávali. Poté jsme zhlédli krátký film o tradičním pečení chleba a oplatků. Pokračovali jsme prohlídkou dalšího náčiní starých řemeslníků. Viděli jsme například starý zmrzlinářský vůz, kleště na oplatky a strojek na výrobu bonbonů, nejvíce nás však zaujal židlo-žebřík. Na některé vystavené věci se nám všem sbíhaly sliny. Na závěr jsme mohli nahlédnout i do řeznictví pana Špejličky, i tady jsme přišli k chuti na něco dobrého.

žáci 4. třídy


12.4. 2016: Exkurze žáků na Úřad práce ve FM

V úterý 12.4. navštívili žáci 8. ročníku Informační poradenské středisko ÚP FM v rámci výchovy k volbě povolání.

Příští rok nás čeká důležitý životní mezník - budeme si vybírat studijní a učební obory na příslušných středních školách.Pracovnice IPS nás uvítala , usadila a vedla s námi besedu- co koho baví, jaká práce by se nám líbila a hlavně nás upozornila na předpoklady, které bychom měli splňovat při výběru povolání nebo střední školy. Měli jsme možnost porozhlídnout se po místnosti a vybrat si informační materiály k různým oborům, které nás zaujaly.Napsali jsme si webové stránky týkající se profesní orientace.

 Akce se nám líbila, dozvěděli jsme se nové informace k volbě povolání.

Mgr. D. Cielecká a žáci 8.ročníku


20.4.2016: Litomyšl

Ve středu 20. dubna žáci 7. a 8. třídy zažili netradiční výuku dějepisu. Žáci totiž tento den opustili školní lavice a vyrazili autobusem do historické Litomyšle.
V Klášterní zahradě čekal na žáky rytíř Toulovec, který je po historickém centru města provázel více než tři hodiny. Na Smetanově náměstí jsme si povšimli domů, v nichž žili a tvořili Božena Němcová, Julius Mařák, Alois Jirásek, v nedaleké uličce pak Magdaléna Dobromila Retigová. Obdivovali jsme gotický dům U Rytířů. Podívali jsme se na piaristický klášter a kolej, v níž byly vzdělávany chudé děti. Naší pozornosti neunikly ani městské lázně, máchadlo na prádlo, špitál či hostinec U Černého orla, který navštívil v nedávné době španělský král s královnou. Mnohem dříve zde pobýval i Josef Kajetán Tyl. Zajímavá byla i návštěva Krvavé uličky, která je vyzdobena sgrafity.
Samozřejmě naše kroky vedly i k litomyšlskému zámku, který je vyzdoben velmi hezkými sgrafity, přičemž každé psaníčko má jinou podobu. V zámeckém areálu jsme navštívili rodný dům Bedřicha Smetany, vyslechli si velmi poutavé vyprávění paní průvodkyně a na klavír nám zahrála naše spolužačka Nikola Berbrová. Kolik lidí se může pochlubit, že hrálo v muzeu Bedřicha Smetany?
Rytíř Toulovec nás zavedl do litomyšlského podzemí, kde jsou umístěny sochy Olbrama Zoubka v mnoha milionové hodnotě. Ve sklepení, kde je celoroční teplota 8 stupňů Celsia, je i vinotéka českých a rakouských vín. Na jedné ze stěn visí řada vzkazů pro Václava Havla a zde je také umístěno voskové srdce, které bylo vyrobeno ze zbylých svíček, jež byly zapáleny na náměstích jako výraz smutku nad úmrtím našeho bývalého presidenta.
Naše pouť začala v Klášterní zahradě a zde také skončila. Rytíř Toulovec ještě jednou s žáky zopakoval, co všechno viděli, a pak už přišlo loučení. Dějepisná exkurze byla velice poutavá a rádi bychom v příštím roce absolvovali opět něco podobného.
Milá Litomyšli, sbohem a někdy zase na shledanou.

                                                                                                                                                   účastníci dějepisné exkurze


18.4.2016: Domácí násilí

V pondělí 18. dubna do 9. třídy zavítala přednášejíci z Poradny pro ženy a dívky, aby si s námi povídala o domácím násilí, které v naší společnosti bohužel narůstá. Z fyzické formy přechází násilí stále více do formy psychické, sociální a ekonomické. Toto násilí nemusí být jen mezi partnery, ale i mezi dětmi a seniory. Na dané téma jsme zhlédli i prezentaci. Paní z poradny nám řekla, kde je možno se obrátit pro pomoc.
O formách domácího násilí budou postupně informovány i další třídy. Paní z poradny byla příjemná a beseda byla zajímavá a poučná.

                                                                                                                                                                              žáci 9. třídy


14.4.2016: Ekologie

Ve čvrtek 14. dubna jsme měli přednášku z ekologie.
Nejdříve jsme si říkali, co všechno člověk k životu potřebuje. Člověk je výrobcem a spotřebitelem zároveň a spotřeba se dělí na přímou a nepřímou. Dále jsme dostali lístečky, kde bylo napsáno, např. spláchnutí záchodu, mytí nádobí, sprchování a další práce s vodou. Měli jsme tipovat, kolik litrů vody se spotřebuje. Nakonec jsme odhodovali, kolik litrů vody se spotřebuje při výrobě chleba, masa a dalších potravin.
Také jsme se dověděli, jak nepřímo ovlivňujeme život dětí v Kongu, které musí pracovat v dolech, nebo jak se podílíme na ničení života orangutanů.
Pravda byla poučná a rozhodně nás nabádala k zamyšlení.

                                                                                                                                                  Tomáš Hammer, žák 8. třídy


13.4.0216: Memento

Ve středu 13. dubna jsme měli herecké představení s názvem Memento, které byl ztvárněno na motivy stejnojmenné knihy napsané Radkem Johnem. Kniha vypráví o Michalu Otavovi, kterého jeho kamarád Honza vzal na diskotéku, kde ho seznámil s partou mladých lidí, a díky nim ochutnal poprvé drogu. Hrdina se velmi brzy dostal do drogové závislosti a měl natolik slabou vůli, že ač přes snahu okolí a lékařů se mu z této závislosti nepodařilo dostat. Končí v nemocnici s trvalým poškozením mozku, kdy nemůže sám jíst, převlékat se, mluvit...
Celé představení nám zahrál pouze jeden herec, ale jeho výkon byl naprosto strhující.

                                                                                                                                                  Dominik Liberda, žák 8. třídy


7.4.2016: Dravci

Ve čtvrtek 7. dubna zavítala ke škole sokonická skupina Vancoš. Předvedli a představili nám řadu dravců - sokola, který jako první v historii začal lidem pomáhat. S ním nám předvedli lov lasičky. Nad hlavami se nám proháněl jestřáb. Nechyběl sýček, sova pálená, výr, krkavec, kondor, sup ani orel skalní a bělohlavý, který má rozpětí křídel 3 metry a může být nebezpečný i člověku. Některé dravce jsme si mohli dokonce pohladit. Představení bylo velice zajímavé, ale i zábavné, a tak doufáme, že to nebylo naše poslední setkání se sokolníky.

                                                                                                                                                                            žáci 8. třídy


4.4.2016: Exhibiční hokejové utkání

V pondělí 4. dubna zavítala 5., 6. a 9. třída do haly Polárky ve Frýdku - Místku, kde jsme fandili hokeji. Zápas v ledním hokeji proběhl mezi mužstvy FACE 2 FACE a HC OLYMP, jehož kapitánem byl známý herec Martin Dejdar. V jeho týmu hrál i Martin Merta ze Sedlišť. Šlo o exhibiční utkání, jehož smyslem bylo malé diváky, protože se hrál pro žáky okolních škol, pobavit. O přestávkách se konala vždy soutěž pro vylosované děti, které se z určité vzdálenosti měly trefit do hokejové branky. Nejen vítěz, ale i všechny soutěžící děti byly odměněny tričkem. Velmi hezkou a záslužnou tečkou tohoto sportovního dopoledne bylo předání sponzorského daru dětskému oddělení místní nemocnice ve výši 40 000 Kč. No a jak hokej skončil? Byla to remíza 10 : 10. Organizátorům i sportovcům náleží velké poděkování za výbornou a netradiční akci. Sportu zdar.

                                                                                                                                                                      fandové hokeje


29.3.2016: Velikonoční laťka

V úterý 29. března proběhla v Základní škole na Morávce Velikonoční laťka pro žáky II. stupně. Této soutěže se zúčastnily školy z Morávky, Raškovic a Sedlišť. Naši školu reprezentovalo 12 skokanů ze 6. až 9. třídy.
Umístění:1. místo - Biolková Natálie - 7. tř. (mladší žákyně, 130 cm)
                2. místo - Bauer Denis - 7. tř. (mladší žáci, 140 cm)
                4. místo - Sabela Jakub - 7. tř. (mladší žáci, 130 cm)
                4. místo - Majer Daniel - 9. tř. (starší žáci, 150 cm)
Děkujeme za hezkou reprezentaci naší školy.

                                                                                                                                                          Mgr. Martina Kantorová


23.3.2016: Vybíjena Regionu Slezská brána

V ZŠ v Šenově se ve středu 23. března uskutečnila soutěž pro žáky I. stupně ve vybíjené, které se zúčastnilo 8 škol z Regionu Slezské brány. Naše škola obsadila 3. místo. Prvního místa dosáhli žáci z Václavovic a 2. místo obsadila škola z Paskova. Barvy naší školy hájili: 4. třída - M. Jiříček, N. Kohutová, 5. třída - K. Gongol, T. Kohut, D. Smyček, V. Randýsek, K. Zerzavá, T. Černá, P. Černá, O. Klimíček, D. Pánek a M. Šostý. Děkujeme za hezký výkon.

                                                                                                                                                         Mgr. Martina Kantorová


16.3.2016: Vybíjená - školní kolo

Ve středu 16. března proběhla v tělocvičně naší školy utkání ve vybíjené, kterých se zúčastnilo 22 žáků ze 4. a 5. třídy. Zvítězilo družstvo 5. třídy. Žáci postupují do okrskového kola v Palkovicích.

                                                                                                                                                        Mgr. Martina Kantorová


4.3.2016: Street hockey - oblastní kolo

V pátek 4. března se v 1. ZŠ ve Frýdku - Místku konalo oblastní kolo ve Street hockey, kde naši chlapci obsadili 2. místo. Sedlišťský tým tvořili žáci z 5. třídy - V. Brener, T. Kohut, K. Gongol, ze 6. třídy - P. Janecký a ze 7. třídy - D. Lička, M. Ondračka. Blahopřejeme.

                                                                                                                                                         Mgr. Martina Kantorová


18.3.2016: Arborista v Sedlištích

V pátek 18. března nás paní učitelka Matušková zavedla k sedlišťskému kostelu, kde firma Arboss ořezávala lípu starou téměř čtyři sta let. Pracovníci zbavovali strom jmelí a suchých větví.
Když jsme dorazili na místo, dva lidé už pracovali v koruně stromu. Třetí byl dole, vše kontroloval a stíhal odpovídat na naše všetečné dotazy. Ukázal nám techniku, s kterou pracovali - pily ruční i motorové, různá lana, helmy, karabiny, kterými se na stromě jistí. Zároveň jsme si mohli vyzkoušet, jak se nahazují lana na strom, která dokážou vylétnout až do výšky třiceti metrů. Arboristé používají i prak, ale ten tak vysoko nedostřelí.
Pozorovat práci arboristů bylo velice zajímavé. Opět jsme se dověděli něco nového.

                                                                                                                                                                            žáci 8. třídy


23.3.2016: Den naruby

Dne 23. března jsme ve škole slavili Den naruby, na který jsme se dlouho těšili. Jako každý rok jsme se učiteli stali my, žáci deváté třídy.
Všichni jsme se svátečně oblékli, abychom se reprezentovali, jak se patří. Dívky si oblékly své nejlepší šaty a ani kluci v košilích a v saku nezůstali pozadu.
 Mladí kantoři si všechno předem zodpovědně nachystali, a tak naše vyučování proběhlo hladce.
Ze začátku jsme byli nesmělí, ale všechny strasti se po čase rozplynuly. Samozřejmostí v hodinách nebylo pouze diktování zápisků, ale i psaní testů a zkoušení u tabule.

Já se ujal společně s Terkou Mžikovou výuky v 6. třídě a musím říct, že se nám to učení vydařilo. Po dlouhém a náročném dni jsme si uvědomili, jak moc je práce učitelů náročná.
Myslím, že se akce povedla tak, jak jsme si to představovali, a doufám, že tradice Dne naruby bude pokračovat i v příštích letech.

                                                                                                                                                       Vít Šarišský, žák 9. třídy


22.3.2016: Hodina Komenského

V úterý 22. března se žáci 6. a 7. třídy vydali do loutkového divadla v Ostravě. Protože se blíží Den učitelů, čekalo nás představení Hodina Komenského. Celé vystoupení bylo velice vtipné. Dověděli jsme se řadu informací o životě Jana Amose Komenského, učitele národů. Na scéně hrálo 7 herců, někteří v rolích neposlušných žáků, kteří drápou po tabuli, střílejí z praku na spolužáky, perou se, kreslí na lavici zamilovaná srdíčka. V představení samozřejmě nechyběl ani pan učitel, který učil poškoláky metodou Komenského, škola hrou.Nescházela ani uklízečka, jež se na jeviště přiřítila na kolečkových bruslích se sluchátky na uších a všechny seřvala, co tak pozdě večer ve škole ještě dělají. A to byl konec představení. Následoval bouřlivý potlesk, protože toto vystoupení , při němž jsme se hodně nasmáli, se nám velice líbilo.

                                                                                                                                                                             žáci 6. třídy


17.3.2016: Kam s ním

Ve čtvrtek 17. března nás poslední hodinu čekalo překvapení. Neučili jsme se. Do třídy zavítala paní Katka, která byla z firmy TONDA OBAL. Přinesla s sebou malé barevné kontejnerky a my jsme se snažili do nich správně třídit odpad. Povídali jsme si o recyklaci odpadu. Za správně vyřešené úkoly jsme dostali papírová pravítka, která na druhé straně měla taháky z matematiky a českého jazyka. Přednáška se nám moc líbila a v budoucnu bychom chtěli opět něco podobného slyšet.

                                                                                                                                                                            žáci 5. třídy


26.2.2016: "Bazárek"

V pátek 26.2. uspořádal Ekotým ve škole netradiční akci s názvem "Bazárek". Děti, rodiče i ostatní lidé z obce mohli před akcí nosit do školy věci, které už doma nepotřebují, ale zároveň jsou hezké a někomu by dále sloužily. Nasbíralo se spousta pěkných věcí, které se v bazárku prodávaly za symbolické ceny. Děkujeme všem, kteří si něco zakoupili a podpořili tak program Ekoškola. Celkem jsme utržili asi 1700 Kč, které Ekotým jako vždy s rozumem využije na svou činnost.

Ekotým ZŠ Sedliště


 

24.2.2016: Šplh - mladší žáci

V 11. Základní škole ve Frýdku - Místku se 24. února pořádalo okresní kolo ve šplhu pro chlapce I. stupně. Náš tým tvořili tito žáci: Š. Mauler (4. tř.), V. Randýsek, J. Tomis (5. tř.). Do okresního kola postoupili i T. Kohut a A. Hrdý z 5. třídy, ale ti se bohužel závodu nemohli zúčastnit, protože onemocněli.
Chlapci se srdnatě drželi a díky tomu se jim podařilo obsadit 11. místo. Ve šplhu závodilo celkem 22 družstev.

                                                                                                                                                          Mgr. Martina Kantorová


15.,16.2. 2016: Florbal - školní kolo

Ve dnech 15. a 16. února se konalo v tělocvičně naší školy školní kolo ve florbalu pro chlapce z 8. a 9. třídy. Bylo sestaveno 5 družstev a systém hry byl každý s každým.
Umístění:
1. místo - M. Diblík, D. Majer, V. Macura, J. Machala
2. místo - T. Hammer, D. Liberda, K. Šebesta, J. Zerzavý, (T. Zápalka)
3. místo - D. Ondračka, L. Plevza, J. Mojžíšek, M. Volný, (A. Hofer)

                                                                                                                                                        Mgr. Martina Kantorová


19.2.2016: Přednáška policistek

Do naší školy zavítaly dvě policistky, které nám promítly kreslený film o šikaně děvčete prostřednictvím Facebooku. Pak následovala beseda, v níž nás policistky upozorňovaly na nebezpečí, které na nás může číhat na sociálních sítích.Nabádaly nás k opatrnosti a radily nám, abychom trávili více času venku, sportovali a neseděli pouze u počítače, což neprospívá našemu zdraví. Povídání s policistkami bylo zajímavé, a tak jsme byli nemile zaskočeni, že už zvoní.

                                                                                                                                                                             žáci 5. třídy


17.2.2016: Šplh - mladší žáci

Na 11. ZŠ ve Frýdku - Místku se konalo okrskové kolo ve šplhu tentokrát pro mladší žáky I. stupně. Soutěže se zúčastnili: Mauler Šimon (4. tř.), Hrdý Adam, Tomis Jan, Kohut Tomáš (5. tř.).Naše družstvo se umístilo na 6. místě, z jednotlivců pak Tomáš Kohut dosáhl 8. místa. Družstvo postupuje do okresního kola.

                                                                                                                                                          Mgr. Martina Kantorová


10.2.2016: Život na frýdeckém zámku

7. třída se 10. února vydala na prohlídku frýdeckého zámku. S průvodcem jsme navštívili několik komnat, v nichž jsme mohli zhlédnout nábytek různých slohových stylů, obrazy, mezi nimiž nechyběl portrét Josefa II. a jeho matky Marie Terezie, porcelán, zrcadla a další věci, které sloužily přepychovému životu šlechty. Navštívili jsme i známý Rytířský sál, na jehož stěnách můžeme vidět 35 erbů slezské šlechty. Rovněž jsme zavítali i do kaple sv. Barbory. Prohlídka frýdeckého zámku se nám líbila.

                                                                                                                                                                            žáci 7. třídy


10.2.2016: Šplh - okresní kolo

Na SŠED ve Frýdku - Místku se uskutečnilo okresní kolo ve šplhu pro starší žáky II. stupně. Naši žáci se v okrskovém kole umístili na 2. místě v družstvech, a tak postoupili do okresního kola. Zde se jim podařilo obsadit 3. místo, v jednotlivcích pak 3. místo obsadil Vladimír Macura. Bronzové družstvo tvořili: Stanislav Novák (7. tř.), Daniel Majer, Jan Machala a Vladimír Macura (9. tř.).

                                                                                                                                                          Mgr. Martina Kantorová


5.2.2016: Dětská práva

V pátek 5. února do naší třídy zavítala paní Petra z organizace FAUST. Povídali jsme si o dětských právech a na dané téma jsme hráli i několik zajímavých her. Přednáška se nám moc líbila.

                                                                                                                                                                            žáci 5. třídy


4.2.2016: Florbal

V tělocvičně naší školy se uskutečnilo školní kolo florbalového turnaje - Street hockey. Turnaje se zúčastnilo 12 žáků ze 6. a 7. třídy. Byla vytvořena 3 družstva po čtyřech hráčích. Systém hry byl každý s každým. Šest nejlepších žáků postupuje do oblastního kola.

                                                                                                                                                         Mgr. Martina Kantorová


3.2.2016: Návštěva knihovny

8. třída se vydala do Městské knihovny na Jiráskově ulici ve Frýdku - Místku. Tam nás čekala paní Plachá, která měla pro nás nachystanou řadu knih na téma Nejvíce se čte. Po přednášce jsme se probírali knižní nabídkou dětského oddělení, někteří z nás se začetli a někteří si danou knihu vypůjčili domů. Návštěva knihovny ani paní knihovnice nás opět nezklamaly.

                                                                                                                                                                            žáci 8. třídy


2.2.2016: "Voda živá"

Dne 2.2. si děti z Ekotýmu připravily pro své mladší spolužáky z 1. stupně zajímavý program. Program nesl název "Voda živá" a měl dětem přiblížit téma voda. Ekotýmáci povídali o její důležitosti na planetě Zemi, o tom, že je potřeba si jí vážit a neplýtvat jí. Program byl doplněn vtipnými scénkami o možnostech šetření vodou, které děti jednak pobavily, ale především poučily. Nakonec děti ve skupinách plnily úkoly, na kterých si vyzkoušely, zda si něco zapamatovaly. Velmi příjemně nás překvapily svými znalostmi, za což jim patří pochvala.

Fotografie z akce jsou k dispozici na http://skolasedliste.rajce.net

Ekotým ZŠ Sedliště


 

27.1.2016: Šachy

V Základní škole v Žabni se konal šachový turnaj v rámci Slezské brány. Barvy naší školy hájili Jiříček Marek (4. tř.), Tobiáš Krejčok  (5. tř.), Bok Tomáš, Šebesta Kryštof a Kryštof Vojtěch (8. tř.). Hry v šachy se zúčastnilo celkem 48 jednotlivců z 8 škol.

Naši chlapci se umístili takto:
2. místo - celé družstvo (pohár)
1. místo - Tobiáš Krejčok (medaile)
6. místo - Vojtěch Kryštof (medaile)
8. místo - Tomáš Bok (medaile)

                                                                                                                                                       Mgr. Martina Kantorová


27.1.2016: Šplh - starší žáci

Na 5. ZŠ ve Frýdku - Místku se konalo okrskové kolo ve šplhu pro chlapce II. stupně. Za naši školu soutěžili Stanislav Novák ze 7. třídy, Daniel Majer, Vladimír Macura a Jan Machala z 9. třídy. Toto družstvo se umístilo na 2. místě, a proto postupuje do okresního kola. Z jednotlivců se pak nejlépe umístil Vladimír Macura, který obsadil 3. místo.

                                                                                                                                                       Mgr. Martina Kantorová


9. a 10.2. 2016: Putování za chlebem

V druhém únorovém týdnu zjistily děti z 2., 3., a 4. třídy při zajímavé lekci, jak dlouhá a náročná je cesta k tomu, než vznikne bochník chleba. Největší radost měli všichni při úspěšném upečení vlastního chlebíčku. Fotografie ze zdařilé akce naleznete zde:

http://skolasedliste.rajce.idnes.cz/Putovani_za_chlebem_2.%2C3.%2C4._trida_9._a_10.2.2016/

                                                                                                                                           Mgr. Vanesa Škrábalová


21.1.2016: Barokní poklady

Ve čtvrtek 21. ledna navštívili žáci 7. třídy lekci s výstavou na frýdeckém zámku pod názvem Ve světle baroka. Žákům byl přiblížen tehdejší život a kultura ve Frýdku a okolí, stavby, životní styl obyvatel i samotného zámeckého pána.
V závěru lekce se děti mohly vyfotografovat ve stylu barokních portrétů s kostýmem, parukou či kloboukem. Lekce pana Weissbroda opět nezklamala.

                                                                                                                                                            Mgr. Petra Matušková


leden 2016: Prevence Faust

V polovině ledna 2016 navštívila naši školu lektorka ostravského sdružení Faust, aby dětem 1. a 2. třídy přiblížila zdravý životní styl, vysvětlila, co je sebepojetí, postavení ve skupině a v závěru besedy si s žáčky povídala o nebezpečí šikany a prevenci závislostí. Všechna témata byla realizována formou prožitkového programu a měla tak u žáků úspěch.

                                                                                                                                                            Mgr. Petra Matušková


17.12.2015: Vánoční laťka - skok vysoký

Ve čvrtek 17. prosince se uskutečnila v tělocvičně naší školy Vánoční laťka. Skákalo celkem 31 žáků ze 6. až 9. třídy, z toho 15 děvčat a 16 chlapců.

Umístění:
Kategorie mladší žákyně: (6. - 7.)
1. Biolková N. - 135 cm
2. Kubienová G. - 135 cm
3. Svojanovská M. - 120 cm

Kategorie mladší žáci: (6. - 7.)
1. Bauer D. - 140 cm
2. Tomis A. - 135 cm
3. Janecký P. -  130 cm

Kategorie starší žákyně: (8. - 9.)
1. Mertová V. - 140 cm
2. Mžiková T. - 120 cm
3. Berbrová N. - 120 cm

Kategorie starší žáci: (8. - 9.)
1. Belan R. - 145 cm
2. Majer D., Liberda D. - 140 cm
3. Lanča D. - 140 cm

                                                                                                                                                         Mgr. Martina Kantorová


Myslivecký kroužek Bažanti

V Jubilejní Masarykově základní škole a mateřské škole v Sedlištích pracuje třetím rokem myslivecký kroužek Bažanti. Činnost kroužku je podporována Mysliveckým spolkem Sedliště - Frýdek.
V loňském školním roce nás myslivci zavezli podívat se do obory na Hukvaldech. Myslivci přistavili ke škole svá auta, my se nalodili a vydali se směrem na Hukvaldy.
Tam nás již čekal oborník Milan Koutný, který nejprve chlapcům v hájovně ukázal různé lovecké trofeje a zopakoval s nimi některé výrazy myslivecké mluvy. Pak jsme se vydali na prohlídku obory, kde jsme uviděli dáňky, muflony, divočáky i jelena. Pro malé myslivce to byl veliký zážitek, takže není divu, že se nám vracet zpět domů příliš nechtělo. Myslivci měli pro děti připraveno i občerstvení. Za hezkou akci jsme poděkovali nejen panu oborníkovi, ale i Bc. Hubertu Rodkovi, Ing. Janu Kalenskému a Ivoši Zahradníkovi. Ještě foto na památku a pak už jsme se vraceli zpět do Sedlišť.
Další zajímavá akce, kterou pro nás sedlišťští myslivci připravili, byla návštěva zkoušek norníků, jež se konaly na umělé noře v Nošovicích. Členové mysliveckého kroužku měli možnost v krásném prostředí vidět pracovat lovecké psy, pozorovat výkony pejsků a poslouchat hodnocení rozhodčích. Za možnost zúčastnit se této akce vděčíme Lubomíru Raabovi a Ivoši Zahradníkovi.
V letošním školním roce nám umožnili Bc. Hubert Rodek, Ing. Jan Kalenský a Lubomír Raab navštívit další oboru, tentokrát ve Fryčovicích. První nápad zřídit v této vesnici oboru se zrodil v roce 1986 a v poměrně krátké době se podařilo tento záměr zrealizovat. O oboru se stará Myslivecký spolek ve Fryčovicích. Duši této obory je Leoš Volný, který nás touto oborou provázel a o jelenci běloocasém, protože právě tento druh zvěře jsme zde spatřili, povyprávěl spoustu zajímavostí. Procházka ve velmi pečlivě udržované oboře se všem líbila. Ani tentokrát myslivci nezapomněli na občerstvení a foto na památku. Pak jsme nasedli do aut a s počínajícím stmíváním jsme dorazili zpět k naší škole. Chtěli bych touto cestou poděkovat myslivcům z Myliveckého spolku Sedliště - Frýdek za ochotu a snahu zpestřit dětem jejich činnost v kroužku.
Chlapci z našeho kroužku se v květnu zúčastnili okresního kola Zlaté srnčí trofeje, které bylo pořádáno v Nové Vsi u Frýdlantu nad Osravicí. Hlavním organizátorem byl, jako každoročně, Martin Hlaváč, předseda Okresního spolku ČMMJ ve Frýdku - Místku. Soutěže se zúčastnily děti z těchto mysliveckých kroužků: DDM Jablunkov, ZŠ Ostravice - Koloušci, ZŠ Komenského Frýdlant nad Ostravicí - Liščata, ZŠ T. G. Masaryka Frýdlant nad Ostravicí - Markazíni a ZŠ Sedliště - Bažanti.
Děti zde jednak formou testu odpovídaly na řadu otázek týkajících se myslivosti, jednak absolvovaly i praktickou část, v níž poznávaly lovecké psy, větvičky stromů, vypreparované kůže zvěře, rohy a parohy, peří lovných i dravých ptáků ...

Umístění:
kategorie A
1. Lucie Hlaváčová - Markazíni
2. Marek Lukeš - Koloušci
3. Tomáš Merta - Markazíni

kategorie B
1. Ondřej Žáček - Koloušci
2. Tomáš Hammer - Bažanti
3. Daniel Ondračka - Bažanti

Děti tehdy strávily v krásném podhorském prostředí krásnou sobotu, kde nejen soutěžily, ale byly i pohoštěny a za svou účast v soutěži bohatě odměněny. Celá akce byla doprovázena troubením mysliveckých signálů. Poděkování náleží všem organizátorům, ale především Martinu Hlaváčovi. S pozdravem Myslivosti zdar

                                                                                                                                                      Mgr. Dagmar Raabová


10. - 11.12.2015: Florbal

Na 2. ZŠ ve Frýdku - Místku se konalo okrskové kolo ve florbalu.10. prosince soutěžily týmy 6. a 7. tříd. Naši školu reprezentovali - Antonín Tomis, Daniel Lička, Michal Ondračka, Denis Bauer, Petr Janecký a Šimon Zátopek. Hrál každý s každým. Chlapci se umístili na 5. místě.
Druhý den se ve florbalu střetli žáci 8. a 9. tříd. Naše barvy hájili - Kryštof Šebesta, Daniel Majer, Michal Diblík, Vladimír Macura, Lukáš Plevza a Jakub Zerzavý. 1. místo - 1. ZŠ ve Frýdku - Místku, 2. místo - 5. ZŠ ve Frýdku - Místku, 3. místo - ZŠ Sedliště, což je velký úspěch, protože obě předchozí školy jsou sportovně zaměřené.

                                                                                                                                                          Mgr. Martina Kantorová


7.12.2015: EKOkonference

V průběhu měsíce října jsme zaregistrovali možnost účastnit se soutěžní EKOkonference na Gymnáziu Olgy Havlové v Ostravě. Žáci byli s touto možností seznámeni v rámci semináře ze zeměpisu a začali vytvářet první plány a vize, jaký příspěvek, s ohledem na téma Energie a životní prostředí našeho regionu, podat.
Původních myšlenek bylo několik, ale nakonec zvítězila představa využití solárních panelů tak, aby se v každé škole v kraji vytvořila alespoň jedna třída, která by byla energeticky soběstačná. Taková třída by využívala solární energie, a tak by se snížila potřeba vyrábět elektřinu spalováním fosilních paliv a zlepšila by se tak i kvalita ovzduší v kraji.
Žáci nejprve v nově zrekonstruované učebně fyziky natočili video, které dokládá účinnost solárních panelů a měřili wattmetrem spotřebu jednotlivých spotřebičů ve třídě. Na základě získaných dat navrhli vhodný solární panel, aby kapacitně vyhovoval spotřebě třídy, a zajistili i cenový odhad takového panelu, včetně montáže, a zjistili i možnost financování takové změny pomocí grantového řízení Zelená úsporám.
Příspěvek, včetně videa, následně prezentovali v rámci EKOkonference 7. prosince a běhen patnácti minut přesvědčili porotu o svých kvalitách. Uspěli ve všech třech hodnocených kategoriích, kterými byla odbornost, spolupráce mezi členy týmu a originální myšlenka. Porota ohodnotila jejich snahu v silné konkurenci deseti škol 2. místem, na kterém se umístili hned za týmem pořádající školy, žáků Gymnázia Olgy Havlové.
Všem prezentujícím, Dominiku Liberdovi, Danielu Figovi a Janu Šostému, patří veliká gratulace a dík všem, kteří se podíleli na přípravě projektu, zvláště Jakubu Hradilovi a Vojtovi Kryštofovi, a v neposlední řadě panu řediteli, který nám umožnil příspěvek připravit a prezentovat.

                                                                                                                                                      Mgr. Markéta Kovářová


listopad 2015: FYZSHOU s kapalinou

Sedmáci a osmáci se zapojili do soutěže FYZSHOU s kapalinou. V průběhu listopadu si žáci připravili pokusy s kapalinou, které později natočil Jenda Tomis. Video bylo odesláno do nadačního fondu Nabla. U pokusů jsme se společně pobavili a zasmáli.

                                                                                                                                                    Mgr. Marcela Vonderčíková


4.12.2015: Návštěva knihovny

6. třída se vydala v pátek do Městské knihovny na Jiráskově ulici ve Frýdku - Místku. V dětském oddělení je čekala knihovnice paní Plachá, která žákům velmi poutavě vyprávěla o pravěku. Ukázala dětem řadu knih, které se tímto obdobím zabývají, a nešlo jen o knihy Štorchovy nebo Augustovy.
V závěru se žáci rozdělili do několika skupin a zodpověděli několik testových otázek. Návštěva knihovny nás ani tentokrát nezklamala.

                                                                                                                                                            Mgr. Dagmar Raabová


4.12.2015: Mikuláš ve škole

I v tomto školním roce přišel do naší školy Mikuláš, tlupa čertů a milí andělíčci. Této role se opět zhostili žáci 9. třídy. Žáci zlobidláci byli odneseni do pekla, odkud se museli vykoupit písničkou, básničkou, svými vědomostmi nebo cvičením.
Hodné dušičky byly andělíčky odměněny bonbonem. O přestávkách se pak po chodbě proháněla řada černoušků, peklo na nich zanechalo svou stopu. Pravdou ovšem je, že děti každým rokem dychtivě čekají, kdy na dveře třídy zabuší čerti, a na chodbě se ozve řinčení řetěźů.

                                                                                                                                                          Mgr. Dagmar Raabová


3.12.2015: Cihla

Na Gymnáziu a Střední odborné škole Cihelní ve Frýdku - Místku proběhla matematická soutěž pro žáky základních škol. Za naši školu soutěžili v kategorii CI Jakub Hradil, Gabriela Kubienová a Antonín Tomis ze 7. třídy.
V kategorii HLA  to byli Tomáš Hammer a Dominik Liberda z 8. třídy a Vladimír Macura z 9. třídy.
Umístěni:
kategorie CI  - 36. místo - Antonín Tomis (ze 102 soutěžících)
                      - 20. místo - naše družstvo (z 34 družstev)
kategorie HLA - 7. místo - Vladimír Macura
                        - 8. místo - Dominik Liberda (ze 110 účastníků)
                        - 6. místo - naše družstvo (z 34 družstev)
Na soutěžící čekal doprovodný program v učebnách fyziky, chemie a biologie.

                                                                                                                                                 Mgr. Marcela Vonderčíková


2.12.2015: Šachy

Ve Středisku volného času KLÍČ ve Frýdku - Místku se konalo okresní kolo ve hře v šachy, kterého se zúčastnili Tobiáš Krejčok z 5. třídy, Tomáš Bok, Vojtěch Kryštof a Kryštof Šebesta z 8. třídy. Sedlišťské družstvo se umístilo na 7. příčce.Systém hry - švýcarský systém na 7 kol - 2 x 10 minut.

                                                                                                                                                       Mgr. Martina Kantorová


29.11.2015: Vánoční jarmark

Neděle 29. listopadu byla první nedělí adventní a to pro žáky naší školy znamenalo, že se v kulturním domě uskuteční vánoční jarmark. Děti, učitelé a rodiče připravili k prodeji řadu krásných věcí. Celou akci zahájili ředitel školy a pan starosta. Děti z 5. třídy zahrály scénku Půjdem spolu do Betléma a dětský sbor zazpíval několik vánočních písní. Po odpočítání se rozsvítil vánoční strom, no a pak to vypuklo.
Lidé se hrnuli, děti prodávaly, sálem voněly dobroty a žáci se spokojeně usmívali, protože utržené peníze jim slibovaly pěkné školní výlety.
Velké poděkování patří Vám všem za Vaši účast, za Vaši štědrost a rodičům žáků za obětavou pomoc.
Ani v letošním roce nezapomněl obecní úřad na bezpečnost našich žáků, protože všechny děti obdaroval výstražnými reflexními páskami.
Přejeme všem hezké Vánoce a mnoho zdraví a štěstí v novém roce.

                                                                                                                                                        Mgr. Dagmar Raabová


20.11.2015: Florbal

 

V pátek 20. listopadu se v Základní škole v Palkovicích uskutečnilo okrskové kolo ve florbalu pro I. stupeň. Chlapci obsadili 5. místo. Zasloužili se o to žáci z 5. třídy - Vojta Brener, Ondra Klimíček, Vilém Randýsek, Tomáš Kohut, Dominik Smyček a dva chlapci ze 4. třídy - Ondra Šilák a Šimon Petr Mauler. 

                                                                                                                                                          Mgr. Martina Kantorová


20.11.2015: Halový fotbal - IV. kategorie

Následující den proběhlo okrskové kolo v halovém fotbalu, tentokrát pro IV. kategoii, tedy pro chlapce 8. a 9. třídy, ve stejné škole. Za 8. třídu hráli Tomáš Hammer, Kryštof Šebesta a Dominik Lanča, za 9. třídu Daniel Majer, Michal Diblík, Vladimír Macura a Daniel Ondračka.
Naši reprezentanti obsadili 3. místo.

                                                                                                                                                     Mgr. Martina Kantorová


19.11.2015: Halový fotbal - III. kategorie.

Ve čtvrtek 19. listopadu se uskutečnilo okrskové kolo v halovém fotbalu pro chlapce z 5. až 7. třídy. Naši školu reprezentovali: Kryštof Gongol, Tomáš Kohut (5. tř.), Petr Janecký (6. tř.), Denis Bauer, David Lička, Michal Ondračka a Antonín Tomis (7. tř.).
Turnaj probíhal na 1. ZŠ ve Frýdku - Místku a naše družstvo obsadilo 4. místo.

                                                                                                                                                       Mgr. Martina Kantorová


4.11.2015: Sportovní den s Beskyďáčkem

4. listopadu se v tělocvičně naší školy sportovalo s Beskyďáčkem. Tohoto odpoledne se zúčastnilo celkem 22 dětí, 10 rodičů, z toho 7 rodičů sportovalo.
Byla vytvořena 4 stanoviště zaměřená hlavně na obratnost a šikovnost v míčové technice.
Umístění:

Kategorie nejzdatnější tatínek: 1. místo - p. Kaminský
                                                 2. místo - p. Vojkůvka
                                                 3. místo - p. Krasula

Kategorie nejzdatnější maminka: 1. místo - p. Krasulová
                                                     2. místo - p. Kohutová
                                                     3. místo - p. Vojkůvková

Kategorie I. nejzdatnější chlapec: 1. místo - Lištván J.
                                                      2. místo - Pinkava R.
                                                      3. místo - Vojkůvka D.

Kategorie II. nejzdatnější chlapec: 1. místo - Mauler Š.
                                                       2. místo - Šilák O.
                                                       3. místo - Kohut T.

Kategorie I. nejzdatnější děvče: 1. místo - Kaminská I.
                                                   2. místo - Kaminská J.
                                                   3. místo - Čaplová E.

Kategorie II. nejzdatnější děvče: 1. místo - Kohutová N.
                                                    2. místo - Chmielová A.
                                                    3. místo - Vojkůvková E.

Odvážní sportovci byli za své výkony odměněni.
1. - 3. místo medaile a náramek Beskyďáčku, nejzdatnější chlapec a dívka získali tričko Beskyďáčku, ostatní účastníci sportovního odpoledne sladkou odměnu.

                                                                                                                                         Mgr. Martina Kantorová


27.10.2015: Návštěva partnerské školy v Podvysoké

V úterý před podzimními prázdninami měli žáci naší školy ředitelské volno, protože celý učitelský sbor a 30 žáků z 2. až 6. třídy navštívili partnerskou školu v Podvysoké na Slovensku.
Toto setkání nás opět velice potěšilo. Pro děti byly připraveny různé soutěže ve škole i venku, ten den bylo krásné podzimní počasí, takže závody na motokárách a kolech byly příjemným zpestřením úterního dopoledne. Pro děti i kantory byla přichystána bohatá tabule, takže jsme si pochutnali na mnoha dobrotách.
Učitelé si vyměnili své vzdělávací i výchovné zkušenosti a zhlédli prezentaci slovenské školy, která zachycovala vytvoření okrasné školní zahrady, a prezentaci sedlišťské školy, jež se vracela k Sedlišťským trojčatům minulého školního roku. Stručně zachycovala soutěže ve zpěvu, malování a divadelní tvorbě.
V odpoledních hodinách na žáky čekala diskotéka v tělocvičně.
Po vzájemné výměně dárečků jsme se rozloučili a zamířili zpět domů, do České republiky.
V květnu přijede škola z Podvysoké na návštěvu k nám, do Sedlišť.
Setkání bylo velice příjemné, proběhlo v přátelské atmosféře, a tak už se těšíme na jaro.

                                                                                                                                                        Mgr. Dagmar Raabová


21.10.2015: Okresní kolo ve stolním tenisu

I v letošním školním roce se uskutečnilo okresní kolo ve stolním tenisu ve sportovní hale v Palkovicích. Našim chlapcům se podařilo obsadit 5. místo. Barvy naší školy hájili: Ondračka Michal ze 7. třídy, Ondračka Daniel, Diblík Michal a Macura Vladimír z 9. třídy.

                                                                                                                                                         Mgr. Martina Kantorová


26.10.2015: Halloween v Sedlištích

Již se stalo tradicí, že žáci sedlišťské školy v období Dušiček slaví Halloween stejně jako děti v anglicky hovořících zemích. Nechodí však od domu k domu a nekoledují, ale pořádně se nahastroší a stráví ve škole tak trochu jiné dopoledne. Některé kostýmy zhotoví šikovné maminky, jiné si, hlavně starší žáci, připraví sami, tak aby se mohli zúčastnit soutěže o nejlepší masku. Starší spolužáci v první vyučovací hodině pomáhali těm mladším s líčením, aby bylo vše dokonalé. Takto upraveny vydlabávaly děti dýně, lepily obrázky z trhaného papíru a ti odvážnější si k tomu pustili strašidelný film. Pak se žáci prvního stupně přesunuli do tělocvičny, kde pro ně deváťáci a žáci školního parlamentu připravili soutěže a halloweenskou diskotéku. Protože kostýmy byly opravdu vydařené, vybrala žákovská porota nakonec ne tři, ale rovnou deset nejlepších masek. Ani žáci druhého stupně nebyli o diskotéku ochuzeni.  Zatančit a zasoutěžit si šli jen o hodinu později. Na druhém stupni bylo vybráno pět nejlepších kostýmů.  Halloween jsme slavili po páté a všichni se již těšíme na další ročník.

Mgr. Vladislava Hurajová


7.10.2015: Okresní kolo v přespolním běhu

7. října se konalo okresní kolo v přespolním běhu pro žáky z I. stupně, kteří do něj postoupili z kol okrskových. Sportovní akce se konala v Lesoparku v Jablunkově. Na startu se sešlo celkem osm škol z okolí Frýdku - Místku, Třince a Frýdlantu nad Ostravicí. Naši školu reperzentoval žák 5. třídy Tomáš Kohut, který mezi dětmi ze sportovních škol obsadil 4. - 5. místo.

Mgr. Martina Kantorová


 

13.10.2015: Čtvrťáci jako detektivové

V úterý 13.10. jsme se vypravili do frýdecké knihovny, kde si pro nás paní knihovnice připravila napínavou lekci ,,Pátrejte s knihou“. Na chvíli jsme se proměnili v detektivy, kteří umí sestavit podobiznu pachatele, zvládnou dostat ježka z klece, mají výborné pozorovací schopnosti a vyřeší případy detektiva Štiky. Blíže jsme se také seznámili s legendárním detektivem Sherlockem Holmesem. Na závěr jsme si vytvořili otisky prstů, kdy jsme se přesvědčili o jedinečnosti každého otisku.

Mgr. Vanesa Škrábalová

____________________________________________________________________________________________________

9.10.2015: Balady

V pátek 9. října k nám do školy přijela herecká skupina, která v naší tělocvičně předvedla program zvaný Balady. Toto vystoupení zhlédli žáci 5. až 9. třídy.
Herci nám vysvětlili, co to jsou balady, a některé z nich zahráli. Viděli jsme jednak balady lidové, jednak balady umělé. Nechyběla Balada o námořníkovi od Jiřího Wolkra, od Jana Nerudy Balada česká, od Karla Jaromíra Erbena Vrba, od Petra Bezruče Červený květ a další. Nejvíce nás zaujala kramářská píseň Pravdivá balada z Mohuče, kterou herci nejen zpívali, ale i doprovázeli nakreslenými obrázky.
Představení nás velice bavilo a herce jsme odměnili zaslouženým potleskem. Byla to zajímavá hodina literární výchovy.

žáci 6. třídy


29.9.2015: Opékání špekáčků

29. září nebylo pro nás běžným školním dnem. Paní starostka z Václavovic nás totiž pozvala na opékání špekáčků do Ryninky, jako odměnu za to, že jsme v projektu Žijeme v regionu Slezská brána zpracovávali minulost, současnost i budoucnost obce Václavovic.
Do Ryninky jsme vyrazili společně s naší paní učitelkou třídní Martinou Kantorovou a s paní učitelkou Vladislavou Hurajovou. Na stejné místo dorazila i paní starostka se svými pomocníky.
Na uvítanou jsme dostali výborné povidlové buchty a teplý čaj. Pomocníci začali připravovat ohniště a my s paní starostkou jsme se šli projít a poslechnout si několik místních pověstí. Pokochali jsme se pěknými výhledy a po návratu jsme se vrhli na opékání "buřtů". Byla to velká dobrota.
A když už jsme byli v lese, vyzkoušeli jsme si postavit domeček pro sebe, nebo lesní zvířátka. A pak už nás čekala zpáteční cesta do školy.
Bylo to krásně strávené dopoledne. Děkujeme paní starostce i naším paním učitelkám.

žáci 6. třídy


23.9.2015: Exkurze Ekotýmu do kompostárny v Bruzovicích a třídírny odpadu ve Vratimově

První podzimní den jsme s Ekotýmem prožili stylově. Navštívili jsme zajímavá místa - kompostárnu v Bruzovicích a třídírnu odpadu ve Vratimově. Tento výlet pro nás zdarma zajistilo sdružení Via Altera, se kterým naše škola navázala spolupráci. Moc jim tímto děkujeme.

Ke škole pro nás přijel autobus a vydali jsme se do kompostárny. Dozvěděli jsme se hodně zajímavého, jako např. že vrstva kompostu zde dosahuje až 6 metrů, nebo že kompost zde zraje pouze 2 měsíce. Nakonec jsme ochutnali mexické okurky vypěstované na zdejším kompostu. Byly moc dobré. Dále jsme jeli do sídla společnosti Via Altera, kde jsme dostali výbornou jablíčkovou buchtu a čaj, zahráli si hry a vyrazili jsme dál. Posledním cílem byla třídírna odpadu ve Vratimově. Koukli jsme se, jak se zpracovává polystyrén, jak se třídí papír a plast a dále ho slisují a odvážejí, aby se z nich mohlo ještě něco vyrobit. Na závěr prohlídky jsme absolvovali soutěž a za odměnu dostali propisku a oplatek na cestu domů. 

Exkurze byla velmi zajímavá a přínosná.

                      Za školní Ekotým Barča Zelinová, 6. třída


23.9.2015: Přespolní běh

 23. září se uskutečnilo okrskové kolo v přespolním běhu, které se konalo pod záštitou 
 Základní školy v Dobré. Běhalo se v oblasti u Kačabaru. Přespolního běhu se
 zúčastnilo celkem 12 škol. Jak jsme se umístili? Posuďte sami.


 3. třída - T. Hanzelka - 7. místo
 4. třída - Š. Mauler - 4. místo
 4. třída - N. Kohutová - 7. místo
 5. třída - T. Kohut - 2. místo


Tomáš Kohut postupuje do okresního kola, které se uskuteční v Jablunkově. Srdečně děkujeme za reprezentaci školy
a Tomášovi držíme palce.

Mgr. Martina Kantorová


22.9.2015: Výlet na Lysou horu

 V úterý 22. září se 5. a 6. třída vydala na Lysou horu. Nebyl to ovšem běžný výšlap, 
 čekalo nás totiž překvapení. Pod Lysou horou nás uvítal Lašský král, který putoval
 společně s námi. Vyprávěl nám o tom, jak se zde setkal s vlky nebo medvědem, také
 jsme se dověděli o "trojúhelníku smrti", v němž zahynul jeden ze členů horské služby.
 Rovněž jsme si poslechli pověst o zbojnících - Ondrášovi a Jurášovi.

 Na jednom ze stanovišť, kde jsme odpočívali, nás najednou přepadli Ondráš a Juráš. 
 Brali nám čepice, svačiny a sháněli se i po penězích. My jsme začali volat na pomoc
 Lašského krále a ten přinutil zbojníky, aby nám vše vrátili zpátky. Ondráše pasoval 
 Lašský král na hlídače před zbojníky a Juráše na vrchního lovce. Společně jsme luštili 
 křížovku, která vycházela z poznatků, jež nám sdělil Lašský král během výstupu.

Pak už nás čekala zpáteční cesta k autobusu. Během výstupu i sestupu z Lysé hory jsme sbírali odpadky, které někteří neukáznění turisté vyhazují do přírody. Nasbírali jsme jich celkem 3 pytle.

Celou akci pro nás zajistila paní učitelka Markéta Kovářová, za což jí děkujeme, protože toto putování se všem velmi líbilo.

malí turisté


1.9.2015: Zahájení nového školního roku

V úterý 1. září jsme v kulturním domě slavnostně zahájili nový školní rok 2015/2016. Žáky po prázdninách přivítal nejen pan ředitel, ale i pan starosta Ing. Jaromír Krejčok. Zvláště mnoho úspěchů ve školní docházce popřáli našim prvňáčkům, kterých nastoupilo 19 a bude je učit paní učitelka Sylva Olšovská.

V letošním roce bude do školy chodit celkem 182 žáků, z toho na I. stupeň 97 žáků a na II. stupeň 85 žáků. Ve škole pracují dvě oddělení školní družiny, každé z nich čítá 30 žáků a vedou je paní vychovatelka Bohdana Šebestová a paní učitelka Markéta Bonková.


Mateřská škola je letos plně obsazená, ve dvou odděleních si hraje, ale i vzdělává 68 dětí.

Žáci naší školy budou mít možnost v odpoledních hodinách navštěvovat zájmové kroužky: včelařský, myslivecký, výuku angličtiny, výtvarný, mediální, hru na kytaru a na klavír. Ve své sportovní činnosti bude pokračovat Beskyďáček a žáci mají možnost se nově přihlásit i do kroužku Mladých hasičů.

Před dokončením je nová jazyková učebna a během podzimu bude rovněž dodělána nová učebna pro výuku chemie a fyziky z projektu ROP. Rovněž bude zkvalitněna výuka tělesné výchovy díky novému sportovišti, které bylo vybudováno za školou.

Jak už víte, našemu Ekotýmu se podařolo v červnu získat titul Ekoškola a v srpnu jsme získali certifikát Kvalitní škola. V rámci tohoto certifikátu absolvuje 9. třída na konci školního roku Školní závěrečnou zkoušku, půjde o jakousi minimaturitu na základní škole.

I v tomto roce bude pokračovat mezinárodní spolupráce s partnerskou školou ze Slovenska, přírodovědné předměty a enviromentální výchova připravují workshopy, semináře, soutěže a počítačem podporované experimenty. Rovněž nově připravujeme nový školní projekt Blended Learning, který je zaměřen na podporu výuky cizích jazyků.

I v letošním školním roce budou probíhat Sedlišťská trojčata: výtvarná soutěž Život kolem nás, soutěž ve zpěvu Sedlišťský slavík a divadelní festival Divadlo nás baví. V adventu nebude chybět tradiční vánoční jarmark.

Nadále budeme spolupracovat s Ostravskou univerzitou a Společností pro kvalitu školy, se školami v rámci našeho kraje i České republiky, s DDM ve Vratimově. Bude rovněž probíhat celoškolní testování všech žáků naší školy. Tak jako v minulých letech i letos budou zavedeny konzultační a doučovací hodiny pro žáky a jejich rodiče.

Žáky i učitele čeká řada úkolů, takže s chutí do práce.

Mgr. Dagmar Raabová


Nový blok - dvojitým kliknutím zde, zahájíte úpravu bloku...