DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

20.6.2014: Divadelní minifestival v Mořkově

Páteční odpoledne 20. června bylo v kulturním domě zasvěceno umění. Obyvatelé Mořkova měli možnost zhlédnout několik divadelních představení a výtvarné práce výtvarného kroužku a žáků základní školy.

Na Divadelním minifestivalu vystoupily jednak děti z dramatického kroužku Mořkovská patnáctka, jednak hosté, což byli žáci z Jubilejní Masarykovy základní školy a mateřské školy ze Sedlišť.

Festival byl zahájen v 15.00 hod. a první představení bylo v rukou žáků 7. třídy z Mořkova. Viděli jsme dog dancing, monolog Hamleta, úryvek z divadelní hry Pygmalion a pohádku Hrnečku, vař. Tato třída také přichystala pro účinkující a návštěvníky festivalu malé pohoštění.

Následovala dvě vystoupení dramatického kroužku ze Sedlišť, který vede Veronika Svojanovská. Nejprve hrály mladší děti scénku Ošklivé káčátko, starší žáci nás pak pobavili vystoupením Dvě Maryčky. Děti působily na scéně přirozeně a uvolněně a všichni jsme měli dojem, že vystupující nemají vůbec trému.

Po přestávce předvedli žáci 8. třídy ze Sedlišť pohádku Lotrando a Zubejda, kterou s dětmi nacvičily paní učitelky Vladislava Hurajová a Dagmar Raabová. Účinkující nejen hráli své úlohy v nápaditých kostýmech, ale také zpívali, což přineslo do celého festivalu značné oživení.

Jako poslední vystupovala Mořkovská patnáctka, která nám předvedla adaptaci známé detektivky Agathy Christie Deset malých černoušků. V sále vládlo napětí, protože přicházela jedna vražda za druhou, ale diváci stále marně pátrali, kdo je vlastně vrah. Celá záhada byla rozřešena až v závěru představení tak, jak to má být ve správné detektivce. Na scéně jsme měli možnost vidět ztvárněnou řadu krásných postav. Děti zvládly zpaměti dlouhé texty.

Oficiální část festivalu končila před půl osmou večer. A pak následovala část neoficiální. Děti po večeři ve škole hodinu a půl jednotlivá vystoupení hodnotily a rozebíraly. Padala slova chvály, chybičky, které se vloudily byly zapomenuty, a několikrát se mezi dětmi objevila myšlenka, že takováto akce by se měla napřesrok uskutečnit znovu. Po hodnocení následovala noční procházka Mořkovem a pak se děti uložily ke spánku v tělocvičně. 

Ráno 21. června po snídani hosté ze Sedlišť odjeli.

Festival se konal za finančního přispění Obecních úřadů v Mořkově a v Sedlištích, za což jim patří veliký dík. Proběhlo pěkné setkání žáků dvou škol a o to přece šlo.

Mgr. Ingrid Raabová
organizátorka Divadelního minifestivalu


5.6.2014: Exkurze do Polska

Dveře autobusu se zavírají a my, osmáci a deváťáci, se pomalu rozjíždíme směr Osvětim a Krakov. První zastávka je v koncetračním táboře v Osvětimi. Bereme si sluchátka a paní průvodkyně překládá z polštiny děsivé informace o událostech, které se zde během 2. světové války udály. Vešli jsme do tábora. Blok vedle bloku. Všechny pochmurné. Jsou zde vystaveny ustřižené vlasy, boty, protézy, hrnce, kufry, ale i panenky ... Na chodbách byly vyvěšeny fotografie vězňů, kteří na sobě měli pruhované stejnokroje. Byl to hrozný pohled, ty vyděšené oči.

Autobusem jsme se přesunuli o pár kilometrů dále - do Březinky. Zde vidíme dřevěné "stodoly", ve kterých jsou poschoďové pryčny a jedna malá kamna. V další dřevěné budově jsou toalety. Rozloha Březinky nás ohromila. Továrna na smrt. Čtyři krematória pálila lidské ostatky dnem i nocí.

Další zastávka je v Krakově, hlavním městě polských králů. Obklopuje nás historie - Wawel, královská katedrála, kostel Panny Marie, univerzita, Radniční věž, Hlavní náměstí ... Procházíme krámky, nakupujeme věci na památku, dárky svým blízkým. Prohlížíme si živé sochy a posloucháme pouliční muzikanty.

Nastupujeme do autobusu a vracíme se zpět do vlasti. Je na nás, abychom nezapomněli a takovéto hrůzy již nikdy nepřipustili.

 Markéta Dudová, žákyně 9. třídy


4.6.2014: Prezentace projektu Žijeme v Regionu Slezská brána obcím

Pan ředitel pozval starosty obcí, aby zhlédli prezentace jednotlivých tříd daného projektu. Pozvání do školy přijali: Nataša Korduliaková, starostka Kaňovic, Petr Baďura, starosta Paskova, Ing. Jaromír Krejčok, starosta Sedlišť, Ing. Magda Pustková, starostka Václavovic. Dalšími pozvanými hosty byl krajský zastupitel Moravskoslezského kraje Jaroslav Marek, poslankyně Parlamentu České republiky Ing. Pavlína Nytrová, pan farář Mgr. Pavel Motyka a místostarosta Sedlišť Jaromír Haleš.

Žáci za svou píli, fantazii, pracovitost a nadšení byli všemi hosty pochváleni. Žáky z 9. třídy pozval pan starosta Baďura na prohlídku podzemí paskovského zámku, děti ze 4. třídy, které představovaly Václavovice, pozvala paní starostka na opékání párků do Ryninky.

Projekt Žijeme v Regionu Slezská brána se dostává do svého závěru. Děti se podrobně seznámily se sousedními obcemi a řada věcí jim utkví v paměti na celý život.

 Mgr. Dagmar Raabová


22.5.2014: Partnerská škola Podvysoká

22. května nás přijeli navštívit učitelé a žáci ze ZŠ Podvysoká ze Slovenska. Nejprve proběhlo přátelské utkání škol ve florbalu. Byly sehrány dva sety po 10 minutách, kdy se podařilo vyhrát našim chlapcům 5:4. Naši školu reprezentovali tito žáci z 9. a 8. třídy: Karel Jiříček, Jan Michalák, David Rajnoch, Jiří Vatraľ, Vít Pavlok.

Po sportovním zápolení se slovenští žáci se svými učiteli přesunuli do tříd, ve kterých jim naši žáci představili vesnici, nebo město, které zpracovali v rámci projektu Žijeme v Regionu Slezská brána. Na oplátku nám děti ze Slovenska představily kraj kolem Kysuce, o kterém měly připravenou velmi pěknou prezentaci. V multimediální učebně proběhlo fyzikální měření podporované počítačem (teplota, tlak ...). 

Po obědě žáci z Čech i Slovenska vyrazili do tělocvičny, kde se konala diskotéka. Milé hosty přišel do školy pozdravit i náš pan starosta Ing. Jaromír Krejčok a pan farář Mgr. Pavel Motyka. Pedagogové z obou zemí si vyměnili své poznatky a zkušenosti. Odpoledne se nachýlilo do své druhé poloviny, a tak přišel čas loučení a ujištění, že se v příštím školním roce opět potkáme.

Ten den natáčela projektovou práci našich dětí televize Polar a novinář Marek Cholewa z Frýdeckomísteckého a třineckého deníku napsal reportáž. Činnost žáků na projektu ohodnotil jedničkou.

Mgr. Dagmar Raabová


27.5.2014: Hry bez hranic

Dne 27. května 2014 se v ZŠ Raškovicích konaly závody s názvem Hry bez hranic, které byly určeny pro žáky a žákyně 3. - 5. tříd. Na startu se sešlo celkem 70 žáků ze šesti škol.

Jednotlivá družstva soutěžila v devíti disciplínách a sbírala body za své umístění. Každé družstvo na začátku dostalo "žolíka", toho mohli členové týmu jednou využít na kteroukoliv disciplínu a poté se jim dle umístění výsledek zdvojnásobil.

Hry proběhly v přátelském duchu, kdy snad ani nešlo o vítězství, ale o překonávání překážek a nástrah v podobě nečekaných soutěží.

Výsledky: 1. Raškovice A
                 2. Sedliště
                 3. Dobratice
                 4. Morávka
                 5. Nošovice
                 6. Raškovice B
                 7. Staré Město

Barvy naší školy hájili tito žáci I. stupně - Biolková, Ondračka, Lička, Novák, Bauer, Jiříček, Tobola, Janecký, Odračková, Kohut.

           Mgr. Martina Kantorová


23.5.2014: Atletika Regionu Slezská brána

23. května žáci a žákyně 6. až 9. třídy se sešli na stadionu ve Vratimově, kde závodili v atletice. Tohoto sportovního dopoledne se zúčastnilo celkem pět škol: ZŠ Sedliště, ZŠ Šenov, ZŠ TGM Vratimov, ZŠ Datyňská Vratimov a ZŠ Paskov.Naši školu reprezentovalo celkem 18 žáků.

Umístění:
hod kriketovým míčkem - 1. místo - Mertová V. (7. tř.)
                                         2. místo - Turčanová I. (9. tř.)
                                         3. místo - Majer D. (7. tř.)
běh na 800 m - 3. místo - Plevza L. (7. tř.)
štafeta 4 krát 400 m - 1. místo - družstvo žáků 9. třídy ve složení ( Jiříček k., Hammer M., Adamus F., Košťál M.) 

Děkujeme žákům naší školy za pěkné umístění a paní učitelce M. Kantorové za pečlivé natrénování mladých atletů.

                                                                                                            Mgr. Martina Kantorová, Mgr. Dagmar Raabová


Dětská novinářská cena 2014

Dům dětí a mládeže ve Vratimově vyhlásil letos již 18. ročník Dětské novinářské ceny tentokrát na téma Vesmír. Naše škola se této soutěže každoročně zúčastňuje. Ani letošní rok nebyl výjimkou a i letos jsme byli úspěšní. Tentokrát musíme poděkovat děvčatům z 9. třídy. Absolutní vítězskou byla Markéta Dudová, která do soutěže zaslala práci s názvem Cesta za snem, za kterou jí porota udělila 39 bodů ze 40 možných. Izabela Smyčková za svůj příspěvek Chmurná věž získala zvláštní uznání. Tereza Hrabcová do této soutěže poslala své fotografie a jako jediná obdržela ocenění Novinářského špačka.
Děvčata mě velice potěšila a přeji jim mnoho úspěchů ve spisovatelské činnosti i na střední škole.

                 Mgr. Dagmar Raabová


Činnost mysliveckého kroužku

V letošním školním roce začal ve škole v Sedlištích pracovat myslivecký kroužek pod vedením manželů Raabových. Do kroužku se přihlásilo 15 chlapců ze 6., 7. a 8. třídy. Chlapci si dali název Bažanti. Myslivecké sdružení Sedliště - Frýdek nám vymezilo zásyp, krmelec a krmeleček pro zajíce, kam jsme celou zimu poctivě donášeli zvěři objemová a jadrná krmiva a minerální sůl. Krmivo jsme zvěři donesli i na Štědrý den a na silvestra. Na jaře jsme krmná zařízení vyčistili.

Při svých výpravách do přírody jsme pozorovali především srnčí zvěř, ale potkali jsme i zajíce a bažanty.Učili jsme se popisovat zvěř mysliveckou mluvou, poznávat stromy podle listí, osvojovali jsme si základy kynologie, získávali vědomosti o chladných a palných zbraních.

Vydali jsme se do chovné stanice "Od Bruzovské bystřiny", kde jsme obdivovali čiperná štěňátka maďarského ohaře. Naše kroky vedly i do frýdeckého zámku, zde jsme zhlédli výstavu Beskydy - země šelem, na níž jsme viděli řadu vypreparovaných šelem, které žijí nebo žily v Beskydech.

Do kroužku zavítal pan Radim Trefný, který umí troubit na borlici. Chlapci se dověděli o historii mysliveckého troubení v Čechách, kdy díky hraběti Šporkovi se troubení dostalo z Francie k nám. Poslechli si jednotlivé povely při honu i při jiných slavnostních příležitostech v myslivosti.

Velmi zajímavá byla pro chlapce schůzka, na níž jsme navštívili mysliveckou chatu v Sedlištích, kde na nás čekal pan Ivo Zahradník se svými dvěma českými fousky, Gorem a Bonou. Na chatě jsme si prohlédli lovecké trofeje, deky a vypreparovanou zvěř. Dověděli jsme se, jak probíhá hon na drobnou zvěř, co je to poslední leč a pobavil nás myslivecký soud. Když přestalo pršet, vyrazili jsme před chatu a sledovali výcvik loveckého psa.

Schůzku jsme pak zakončili netradičně. Auty jsme se přesunuli k preparátorovi panu Ivu Mrozkovi a ten nám vysvětlil, jak se zvěř preparuje, jaké nástroje a pomůcky k tomu používá. Zhlédli jsme například vypreparovaného vlka, kunu, lišku, jelení a kančí hlavy, jezevce, sojku, dokonce i hady, ryby a brouka. Návštěva preparátorské dílny byla pro chlapce ojedinělým zážitkem.

Vyvrcholením našeho celoročního snažení bylo okresní kolo Zlaté srnčí trofeje, které se konalo 10. května v Nové Vsi v rekreačním  středisku Budoucnost. Nejprve v kroužku Bažanti proběhlo místní kolo, v němž bylo rozhodnuto, že náš kroužek bude reprezentovat 6 chlapců: Václav Kunz, Daniel Majer, Vladimír Macura, Adam Hofer, Daniel Ondračka a Tomáš Hammer. V okresním kole jsme soutěžili v kategorii starších žáků, tedy v kategorii B. Pan Martin Hlaváč, předseda OMS Frýdek - Místek, pro děti připravil teoretickou a praktickou část soutěže. V teoretické části byl test o 51 otázkách, v praktické části pak chlapci a děvčata poznávali na jednotlivých stanovištích stromy, deky zvěře dospělé i mláďat, paroží a rohy, druhy loveckých psů, nechyběla ani plomba, parazité či asfaltový holub.

Ač jsme váhali, zda hned v prvním roce své činnosti se máme Zlaté srnčí trofeje zúčastnit, chlapci nakonec prokázali poměrně dobré znalosti. Umístění ve skupině B bylo následující:
1. místo - Vladimír Macura
2. místo - Tomáš Hammer
3. místo - Adam Hofer
Naši chlapci dostali hodnotné odměny a ze svých výkonů měli velkou radost. Byla to hezky strávená sobota.

Kladný vztah chlapců k přírodě prezentuje i ušlechtilý čin malých myslivců, kdy zachránili malou bezmocnou sovičku kalouse ušatého, kterou předali do bezpečí panu sokolníkovi Liboru Rybářovi.

Nyní na děti čekají zasloužené prázdniny, během nichž budou mladí myslivci sušit seno, abychom v zimě měli krmivo pro srnky. Tak na podzim zase na shledanou.

Lubomír a Dagmar Raabovi
                                                                                                                vedoucí Bažantů


12.5.2014: Den matek

Druhou neděli v květnu slavíme Den matek. Děti Jubilejní Masarykovy základní školy a mateřské školy v Sedlištích si tento svátek připomněly v pondělí 12. května, kdy do sálu kulturního domu pozvaly své rodiče, prarodiče i další příbuzné, aby společně tento svátek oslavili.

Žáci pod vedením svých učitelů a vedoucích kroužků připravili program o 16 číslech. Viděli jsme tance, poslechli si výborné výkony hudebníků, zhlédli scénky, zpívaly se písně, recitovaly básně. Velký úspěch, jako vždy, sklidily nejmenší děti z mateřské školky.

Vystoupení uváděla děvčata z 9. třídy - Veronika Ondračková a Izabela Smyčková.Poděkování náleží všem, kteří se obětavě na přípravě tohoto vystoupení podíleli. Byl odveden kus dobré práce.

 Mgr. Dagmar Raabová


2.5.2014: Holocaust - přednáška

V pátek 2. května zavítaly k nám do školy paní Hlávková a paní Skácelová. Tématem přednášky byl holocaust, tedy velmi smutná etapa světových dějin.

Nejprve nám paní Hlávková přiblížila život Židů, jejich zvyky, oblečení, jejich útisk během 2. světové války, kolik Židů zahynulo v koncentračních táborech.

V druhé části přednášky vystoupila paní Skácelová, která holocaust přežila. Měla štěstí, protože nebyla poslána do koncentračního tábora do Osvětimi, ale dostala se do pracovního tábora na Slovensko. Po rozpuštění tábora se jejich rodina ukrývala v bunkru v lese, aby je nedopadli Němci. Přežili díky obětavostí statečných lidí.

Dnes je paní Skácelové osmdesát jedna let a vybízela nás k tomu, abychom už nikdy nic podobného nedopustili.
Přednáška mě velmi zaujala.

                                                                                                                                      David Rajnoch, žák 8. třídy


29.4.2014: Vítání jara

V úterý 29. dubna jsme po druhé vyučovací hodině šli pálit Mařenu a tím přivítat jaro, které přišlo po ne příliš tuhé zimě.
V čele průvodu šli deváťáci, kteří třímali v rukou zhotovenou Mařenu. Naše kroky směřovaly k potoku na dolním konci Sedlišť, kde jsme Mařenu spálili. Menší děti zazpívaly pár písní a pak jsme se vraceli zpátky do školy. Protože vyšlo počasí, byla to moc hezká procházka. Příští rok vítání jara čeká nás.

                                                                                     Karolína Konečná, žákyně 8. třídy


28.3.2014: Vybíjená regionu Slezská brána

Na Základní škole v Šenově se konal turnaj ve vybíjené pro žáky 4. a 5. tříd. Kromě naší a šenovské školy se zúčastnily Základní školy Paskov, Vratimov T. G. Masaryka, Vratimov Datyňská, Václavovice, Řepiště, Žabeň a Sviadnov.

Školy byly rozděleny do skupiny A a B. My jsme hráli ve skupině A a v ní jsme zvítězili, ale naše radost netrvala dlouho, protože celkově jsme obsadili 4. místo.

Barvy naší školy hájili žáci ze 4. třídy - Jiříček, Tobola, Dudová, Ondračková, Svojanovská, z 5. třídy to byli tito žáci - Bauer, Biolková, Lička, Novák, Ondračka a bratři Tomisovi.

Za odhodlání a bojovnost našim žákům děkujeme.

                                                                                     Mgr. Martina Kantorová, Mgr. Dagmar Raabová


15.4.2014: Minikopaná

Na stadionu Stovky ve Frýdku - Místku pořádala 5. ZŠ okrskové kolo v minikopané pro starší žáky. Zúčastnily se tyto školy:
JMZŠ a MŠ Sedliště
ZŠ Řepiště
2. ZŠ Frýdek - Místek
5. ZŠ Frýdek - Místek
1. ZŠ Frýdek - Místek
Hrací systém byl každý s každým. Naši školu reprezentovali : Adamus F., Adamus J., Košťál M., Gwozdz D., Jiříček K.,
Slováček P., Hammer M., Kunz V. a Majer D.

Umístění:
1. místo - 5. ZŠ Frýdek - Místek
2. místo - JMZŠ a MŠ Sedliště
3. místo 1. ZŠ Frýdek - Místek

Za velmi hezké umístění našim chlapcům děkujeme.

                                                                                                            Mgr. Martina Kantorová, Mgr. Dagmar Raabová


25.4.2014: Branný závod regionu Slezská brána 2014

V pátek 25. dubna 2014 se konal již třetí ročník branného závodu regionu Slezská brána. Trasa závodu vedla opět jako loni hezkým prostředím Stavů v Sedlištích a měřila přibližně 3,5 km. Po trase se tříčlenná družstva zastavovala na jednotlivých stanovištích, kde plnila různé úkoly: hod granátem, zdravovědu, dopravní výchovu, Morseovu abecedu a starší žáci navíc absolvovali požární ochranu, přechod po laně a střelbu ze vzduchovky.

V branném závodě zvlášť soutěžili žáci 1. stupně (1 družstvo) a 2. stupně (2 družstva - A a B).

Na startu, trase a v cíli pomáhaly další paní učitelky, pan školník a žáci 9. třídy. Všichni zúčastnění si odnesli menší odměnu a vítězové medaile, věcnou cenu a pohár pro školu. Úroveň branného závodu byla velmi dobrá, počasí nám přálo. Nejdůležitější ovšem bylo, že děti strávily příjemné dopoledne, zasoutěžily si mezi sebou a odvezly si spoustu pěkných zážitků.

Branného závodu se zúčastnily tyto školy: Základní školy Sedliště, Šenov, Vratimov T. G. Masaryka, Václavovice, Řepiště, Sviadnov a Žabeň.

Umístění družstev: 1. stupeň - mladší žáci
1. místo - JMZŠ a MŠ Sedliště
2. místo - ZŠ Vratimov T. G. Masaryka
3. místo - ZŠ Sviadnov

Umístění družstev: 2. stupeň - starší žáci
1. místo - JMZŠ a MŠ Sedliště - B
2. místo - ZŠ Vratimov T. G. Masaryka - B
3. místo - JMZŠ a MŠ Sedliště - A

                                                                                                       hlavní organizátor závodu Mgr. Martina Kantorová


22.4.2014: Lekce Husité na frýdeckém zámku

Dnes se vydali žáci pátého ročníku na zámek ve Frýdku, aby se vrátili do doby Jana Husa. Mohli tak obdivovat nejen poutavý výklad, ale především ukázky brnění, hradního opevnění, sečných a bodných husitských zbraní. V závěru lekce si děti  poslechly husitský chorál Kdož sú boží bojovníci. I když byla lekce veskrze chlapeckou záležitostí, na své si přišla i děvčata, která obdivovala dámskou módu z tohoto období. 

Mgr. Petra Matušková


16.4.2014: Den Země ve škole

Dne 16. 4. 2014 proběhly na naší škole oslavy k příležitosti Dne Země. Ve škole jsme se v poslední době začali více zajímat o problematiku odpadů a tak i letošní Den Země byl tomuto tématu zasvěcen.

Žáci si připomněli, jak správně vytřídit jednotlivé odpady. Především se pak seznámili s pojmem recyklace a tedy, co se může z použitého odpadu dále vyrábět. Sami si práci s tímto netradičním materiálem vyzkoušeli. Tvořilo se z PET lahví, použitého papíru, kartonu, igelitových tašek apod. Každá třída vyráběla jiný výrobek, a tak vzniklo např. akvárium s rybičkami, chrastítka pro miminka, plastové chobotničky, housenky, záložky do knížky, ale i šperky a oblečení a spoustu dalších zajímavých věcí.

Všechny výrobky budou během týdne od 5. do 9. května vystaveny ve škole v prvním patře na chodbě u první třídy. Srdečně Vás všechny zveme.

                                                                                                                                                              Mgr. Markéta Bonková


8.4.2014: Planeta Země 3000 - Indonésie, po stopách lidojedů

V úterý 8.4. 2014 žáci druhého stupně navštívili výukový program Planeta Země 3000. Naše škola se ho zúčastnila již po několikáté. Letos jsme se společně s cestovatelem Adamem a dvěma moderátory vydali po stopách lidojedů do Indonésie.

Během pátrání po přírodních lidech - lidojedech, jsme se seznámili s řadou zajímavostí, které Indonésie nabízí. Připomněli jsme si živočichy, kteří v této oblasti žijí, a poznali další, o kterých jsme dosud neslyšeli. Zajímavé byly místní tradice a zvyklosti mnohdy související s náboženskými rituály. Program poukázal i na problematiku kácení deštných lesů. Díky poutavé reportáži si žáci uvědomili, že tento typ krajiny může za pár let úplně vymizet. S ním pak zmizí i přirozené prostředí mnoha živočichů, např. kriticky ohrožených orangutanů.

A jak to dopadlo s lidojedy? Adam se po strastiplné cestě nakonec dočkal a lidojedy objevil na ostrově Nová Guinea. Naštěstí tito přírodní lidé uvítali našeho cestovatele velmi přátelsky, dokonce s nimi strávil v džungli  několik dnů. Je s podivem, že na Zemi ještě žijí lidé původním způsobem života, odkázaní pouze na přírodu. To je pro mnohé z nás naprosto nepředstavitelné.

Děkujeme týmu Planety Země 3000 za skvělý a poučný program. Těšíme se na příští ročník - Východní Afrika, kolébka lidské civilizace.

Mgr. Markéta Bonková


8.4.2014: Druháci v knihovně

V úterý 8.4. jsme se vydali autobusem do knihovny ve Frýdku-Místku, kde pro nás připravila paní knihovnice besedu s názvem "Draka je lepší pozdravit". Zajímavou formou nám připomněla, jak se máme slušně chovat a být ohleduplní. Po besedě si každý druháček ještě prolistoval knihy, které ho v knihovně zaujaly. Díky slunečnému počasí jsme posvačili venku, do odjezdu autobusu zbyl čas i na malé proběhnutí. Pak už zpátky do školy!

Abychom si užili kultury dosyta, navštívili jsme následující den v prostorách Muzea Lašská jizba výstavu s názvem "Jaro s vůní patchworku".

Mgr. Vanesa  Škrábalová


3.4.2014: Jarní vycházka 2. třídy s návštěvou včelína

Ve čtvrtek 3.4. vyrazily děti z 2. třídy na jarní vycházku. Po cestě pozorovaly probouzející se přírodu, poznávaly a pojmenovávaly jarní rostliny, všímaly si zástupců živočišné říše. Ve včelíně se pak seznámily zblízka se životem včel díky poutavému vyprávění paní učitelky Ondračkové, také si vyzkoušely nezbytné pomůcky a potřeby každého včelaře. Naše vědomosti o světě kolem nás jsou tak opět o něco bohatší.

Mgr. Vanesa Škrábalová


1.4.2014: Apríl

Devátá třída první dubnový den pojala netradičně, vždyť byl APRÍL. Vstoupila jsem do třídy a najednou mě vítaly úplně jiné slečny a úplně jiní jinoši, než na jaké jsem zvyklá. Byl tu rváč Kuba, popelář Lojza, šikovný synek z dědiny Marián, který miluje jízdu na traktoru.

K popukání byly krásně švitořící slečny, jež se ladně pohybovaly a culily na naše junáky. Tušíte správně. Chlapci a dívky si prohodili role, a tak především na krásných dámách jsem mohla nechat oči.

Skutečně jsme se v hodině jazyka českého nasmáli, když každá z těchto postaviček začala vyprávět o svém životě.

Již jednou jsem něco takového ve škole zažila, a tak si myslím, že by mohla vzniknout docela hezká nová tradice.

Mgr. Dagmar Raabová


27.3.2014: Den naruby

Ve čtvrtek jsme si my, žáci deváté třídy, mohli vyzkoušet, jaké to je být na chvíli učitelem, či učitelkou. Rozdělili jsme si třídy, slavnostně se oblékli a ráno se sešli ve sborovně, což byla původně školní kuchyňka. Nic jsme neponechali náhodě a na dveře kabinetu jsme vyvěsili jmenný seznam všech vyučujících i s patřičnými akademickými tituly, protože tak to ve škole má být.

Rozhodli jsme se, že si pobyt v kabinetě zpříjemníme voňavým kafíčkem a zákusky, ale ouha, jak jsme se pletli. Mám pocit, že stále jen zvonilo. Přestávky byly děsně krátké a ty dozory. Hrůza! A kdy opravit diktáty a písemné práce?

Ve třídě to někdy nebylo o mnoho lepší. Učit v 8. třídě nebyla skutečně žádná legrace. Nekázeň, neznalosti. Nakonec jsme museli přistoupit k napsání dlouhého diktátu, abychom od nich měli alespoň chvíli pokoj. Někteří kolegové začali dokonce uvažovat o tělesných trestech ve stylu: "Že po vás hodím klíče!"

Kolegyně a kolegové, kteří učili na prvním stupni, si práci docela pochvalovali, i když někteří z nich upláceli malé žáčky bonbony.

Hodin přibývalo, naše únava stoupala a to některé z nás čekalo ještě odpolední vyučování. A pak zazvonil zvonec a výuky byl konec. Rozešli jsme se domů plní zážitků. Někteří z nás sebou bechli do postele a zbytek odpoledne statečně zařezávali. Nestrašte, že bychom se měli ještě týž den připravit na den následující. Jsme přece jen lidé.

V hodině slohu jsme se kasali, jakými bychom my byli chápavými učiteli a ejhle. Žáky jsme ubíjeli písemkami, pětky, ale i jedničky lítaly hlava nehlava, mastili jsme zápisy do kázeňského sešitu a zabavovali mobily či jiné věcičky, protože ty nám přece nebudou rušit výuku.

Po čtvrtečním maratonu jsme pochopili, jaké to je být v kůži učitele. Poznali jsme, jaké to je snášet urážky a drzost žáků. Jak obtížné je něco naučit, ale když se vám to povede, nakonec máte z toho větší radost než ten, koho jste učili. Všichni by si někdy měli vyzkoušet práci kantorů, aby pochopili, jak těžkou úlohu mají.

V pátek už jsme zase byli deváťáky a všichni jsme netrpělivě čekali, jak bude naše snaha ohodnocena. Prý jsme se svého úkolu zhostili velmi dobře, byli nápadití, a tak se nedivte, že bychom do toho šli klidně znovu.

Magistři a magistry z 9. třídy


19.3.2014: Školní kolo pěvecké soutěže Loutnička

Pěvecká soutěž Loutnička má na naší škole mnohaletou tradici. Není proto divu, že se ve středu 19.3.2014 opět po roce sešli malí i trošku větší příznivci zpívání, aby porovnali své dovednosti. Soutěžilo se ve 4 kategoriích. Úkolem soutěžících bylo zazpívat nějakou oblíbenou lidovou píseň, a protože překonat trému není nic lehkého ani pro dospěláky, natož pro děti, vyhráli vlastně všichni, kteří se soutěže zúčastnili. A kdo se vlastně dostal na pomyslné stupně vítězů, se dozvíte z následující tabulky.

  1.místo 2.místo 3.místo
1. kategorie Tomáš Anděl (MŠ) Magdaléna Nierlová (1.tř.) Zuzana Zápalková (1.tř.) Gabriela Bauerová (1.tř.)
2. kategorie Šimon Petr Mauler Natálie Kohutová Štefan Samuel Vontszemü
3. kategorie Jan Tomis (5.tř.) Marie Svojanovská (4.tř.) Hana Maňasová Barbora Zelinová (4.tř.)
4. kategorie Tereza Mžiková (7.tř.) Nikola Smyčková (7.tř) Nikol Berbrová (6.tř)

V okrskovém kole budou naši školu reprezentovat Jan Tomis a Tereza Mžiková, přejeme jim hodně štěstí.

Mgr. Vladislava Hurajová


18.3.2014: Vybíjená - okrskové kolo

18. března se v Základní škole v Palkovicích pořádal turnaj ve vybíjené. Barvy naší školy hájili žáci ze 4. a 5. třídy a to: Jiříček J., Zátopek Š., Svojanovská M., Ondračková P., Dudová A., Tomis J., Tomis A., Ondračka M., Lička D., Bauer D., Novák S., Biolková N.
Děti obsadily 5. místo.

Mgr. Martina Kantorová, Mgr. Dagmar Raabová


12.3.2014: Oblastní kolo - Street hockey

Na Základní škole v Paskově se žáci ze 6. třídy - Šebesta K., Hammer T. a ze 7. třídy - Zerzavý J., Majer D., Plevza L., Diblík M.a Macura V. zúčastnili společně s paní učitelkou Martinou Kantorovou oblastního kola ve Street hockey. Družstvo obsadilo 2. místo bohužel bez možnosti dalšího postupu.

Mgr. Martina Kantorová, Mgr. Dagmar Raabová


11.3.2014: Krajské kolo ve šplhu

Na Střední škole elektrotechnické a dřevozpracující ve Frýdku - Místku se 11. března konalo krajské kolo ve šplhu, do kterého postoupili chlapci z 9. třídy - Marcel Košťál, Jakub Adamus, Jan Svojanovský, Petr Slováček.
Chlapci zaznamenali obrovský úspěch, protože jako družstvo obsadili 2. místo. Na 2. místě v jednotlivcích byl Marcel Košťál s časem 2,47 s.
K velkému zklamání našich žáků do celorepublikového kola nepostoupili, protože to se pro základní školy nepořádá. K tomuto velikému úspěchu srdečně blahopřejeme.

Mgr. Martina Kantorová, Mgr. Dagmar Raabová


11.3.2014: Beseda v knihovně

V úterý 11.března byli naši prvňáčci už na své třetí lekci v knihovně ve Frýdku-Místku. Jejich beseda se věnovala tématu prvního čtení malých čtenářů a obrázkovému čtení. Poté si znovu připomněli pravidla správného čtenáře, jak se mají chovat ke knížkám a v knihovně. Po besedě se zde opět porozhlédli, zalistovali v knížkách a pohráli si. V červnu nás čeká lekce poslední, kde děti předvedou své čtenářské dovednosti a budou pasováni Písmenkovou vílou a tetkou Abecedkou na čtenáře. Už se moc   těšíme.                                                          

Mgr. Renáta Mádrová


11.3.2014:   Exkurze žáků 8. ročníku na Úřad práce FM

Tato akce se konala v rámci výuky k volbě povolání. Žáci se zde mohli seznámit s možnostmi studia na středních školách,s požadavky, které jsou kladeny na jednotlivé profese i s uplatněním absolventů škol. Někteří osmáci si udělali profesní testy, které pak vyhodnotila pracovnice ÚP. Byla to zajímavá a podnětná exkurze.

Mgr. Dagmar Cielecká


3.3. - 6.3.2014: Florbal - školní kolo

V prvních březnových dnech pořádala paní učitelka Martina Kantorová školní kolo ve florbalu. Hráli nejen chlapci 6. a 7. třídy, další kategorii tvořili chlapci 8. a 9. třídy, ale i děvčata 8. a 9. třídy.

Umístění:
chlapci 6. a 7. třída
1. místo - družstvo ve složení - Šebesta K., Hammer T., Majer D., Macura V., Diblík M., Zerzavý J.

chlapci 8. a 9. třída
1. místo - družstvo ve složení - Jiříček K., Adamus F., Adamus J., Košťál M., Hammer M.

děvčata 8. a 9. třída
1. místo - družstvo ve složení - Hlásna N., Kopřivová K., Liberdová M., Dudová M.

Mgr. Martina Kantorová, Mgr. Dagmar Raabová


3.3. a 10.3.2014: Tabletové dopoledne

V pondělí 3. a 10. března se žáci III. třídy učili pracovat s tabletem. Moc se to všem líbilo. Prošli si výukové programy v ČJ, M i AJ. Nejvíce se jim líbilo malování podle předlohy.

Mgr. Sylva Olšovská


21.2.2014: O šachového krále a královnu Regionu Slezská brána

21. února se sešli žáci ze škol, které náleží do Regionu Slezské brány, aby se utkali v šachovém turnaji. Akce se konala  v Základní škole v Žabni. Náš tým tvořili žáci 6. ročníku - Tomáš Bok, Vojtěch Kryštof, Kryštof Šebesta a Lukáš Kvasniak.  
Protože družstvo obsadilo 3. místo, přivezlo do školy pohár. V jednotlivcích se nejlépe umístil Tomáš Bok, který obsadil  4. místo. K tomuto úspěchu srdečně blahopřejeme.

Mgr. Martina Kantorová, Mgr. Dagmar Raabová


14.2., 20.2.2014: Okrskové a okresní kolo ve šplhu - II. stupeň

Barvy II. stupně naší školy hájili v okrskovém i okresním kole chlapci z 9. třídy - Jakub Adamus, Marcel Košťál, Petr Slováček a Jan Svojanovský. Protože naše družstvo v okrskovém kole konaném na 5. ZŠ ve Frýdku - Místku obsadilo    1. místo, v jednotlivcích Marcel Košťál 2. místo a Petr Slováček 3. místo, postoupili žáci do okresního kola, které se konalo na Střední škole elektrotechnické a dřevozpracující ve Frýdku - Místku. Zde se našemu družstvu opět dařilo. Obsadilo 2. místo, a tak postoupilo do krajského kola, které proběhne na že škole 11. března. Družstvo obdrželo kromě medailí i pohár.

Mgr. Martina Kantorová, Mgr. Dagmar Raabová


18.2.2014: Mediální dějepis s babičkou a dědou

Myslíte si, že dějepis je jen hromada nudných a nic neříkajících dat? Sedmáci si mohli na vlastní kůži vyzkoušet, že to tak být nemusí. V úterý 18.2.2014 se mezi ně přišla podívat p. uč. Eliška Ondračková se svou dcerou, aby povyprávěla o svém životě.
Celou besedu moderovali Víťa s Michalem a naši spolupracovníci z "Domečku" ve Vratimově ji natáčeli na videokameru. Paní Ondračková zavzpomínala na své dětství, její dcera Barbora Kubalová sedmákům ukázala, jak vypadá lašský kroj a popsala, jak se jeho jednotlivé části jmenují. Na závěr besedy si pro sedmáky připravily malý kvíz z dříve používaných slov v Sedlištích. V následujících dvou hodinách žáci sedmé třídy vytvářeli mediální učebnici dějepisu, ve které se objevily kreslené příbehy ze života p. Ondračkové, významné osobnosti Sedlišť, obrázek lašského kroje, úvaha o tom, jak může vypadat naše škola za 30 let a mnoho dalšího. Protože chceme i Vám dát trochu ochutnat z této netradiční hodiny dějepisu, uvádíme některá sedlištská slova. Poznáte, co by to tak asi mohlo být?

fornefla troky fertuch šifonér šrajtofla amper dach lajblík futra mantel blacha fusakle

Mgr. Vladislava Hurajová a redakce časopisu Chytrolín


14.2.2014: Plavecký výcvik

V pátek 14. 2. byl zahájen plavecký výcvik 1., 2. a 3. třídy. Všechny děti se na plavání těšily, první lekce splnila jejich radostná očekávání a povzbudila je k dalšímu zdokonalování plaveckých dovedností.


12.2.2014: Okresní kolo ve šplhu - I. stupeň

Na 11. ZŠ ve Frýdku - Místku proběhlo 12. února okresní kolo ve šplhu mladších žáků. Naši školu reprezentovali chlapci  z 5. třídy - Stanislav Novák, Michal Ondračka a Radim Janák. Soutěže se zúčastnilo celkem 14 škol z okresu.
Stanislav Novák obsadil 7. místo. Stejné umístění získalo i naše družstvo.

Mgr. Martina Kantorová, Mgr. Dagmar Raabová


18.2.2014: Okresní kolo zeměpisné olympiády

V úterý 18.2. proběhlo na základní škole Pionýrů ve Frýdku-Místku okresní kolo zeměpisné olympiády. Z naší školy se zúčastnili vítězové školního kola soutěže ve své kategorii - Tomáš Hammer, Vladimír Macura a Izabela Smyčková. Všem třem děkujeme za reprezentaci a věříme, že jim zeměpisné nadšení vydrží i do budoucna. Gratulace patří zejména Vláďovi, který z 2. místa postupuje do krajského kola zeměpisné olympiády, které se uskuteční v březnu. Přejeme mu hodně štěstí.

Mgr. Markéta Bonková


14.2.2014: Tabletové dopoledne

V pátek 14. února měli žáci 4. a 5. třídy v Sedlištích netradiční výuku. Pod vedením lektora se pečlivě seznámili, jak využívat v jednotlivých hodinách tablety.
Žáci je měli zapůjčené a během tří vyučovacích hodin si každý vyzkoušel, jak s tabletem pracovat a zároveň se učit.
Děti měly hodinu matematiky, českého jazyka a zvlášť vydařená byla výuka výtvarné výchovy. Během této hodiny několika tahy, vedenými pokyny tabletu, nakreslily děti obrázek, který se všem vydařil.
Po třech hodinách se žáci s tablety neradi loučili a všichni se těší na další část výuky, která bude pokračovat v pátek 21. února.

Mgr. Danuše Chlebková


Výtvarná soutěž

Městská knihovna ve Frýdku - Místku vyhlásila výtvarnou soutěž k významným výročím autorů známé knihy Broučci. U spisovatele Jana Karafiáta uplyne v letošním roce 85 let od jeho úmrtí a u ilustrátora Jiřího Trnky 45 let. Úkolem žáků bylo nakreslit libovolnou technikou svůj obrázek a zaslat jej do knihovny na Jiráskově ulici.
V této soutěži byli oceněni tři žáci z naší školy. Ze 6. třídy to byli Antonín Zápalka a Julie Drozdová a ze 7. třídy Vít Šarišský. Děkujeme zdatným malířům za reprezentaci školy.

Mgr. Marcela Vonderčíková, Mgr. Dagmar Raabová


5.2.2014: Okrskové kolo ve šplhu

Ve středu 5. února se konalo na 11. ZŠ ve Frýdku - Místku okrskové kolo ve šplhu, kterého se zúčastnili mladší žáci. Naši školu reprezentovali chlapci z 5. třídy: Bauer Denis, Janák Radim, Novák Stanislav a Ondračka Michal.
Na soutěž zavítalo celkem deset škol. Hochům se podařilo obsadit 4. místo. V jednotlivcích Denis Bauer obsadil rovněž 4. místo ze čtyřiceti soutěžících. Celé družstvo postupuje do okresního kola.

Mgr. Martina Kantorová, Mgr. Dagmar Raabová


4.2.2014: Zápis do 1. třídy

Úterní odpoledne 4. února bylo pro naši školu slavnostní, protože probíhal zápis předškoláků do 1. třídy. Malé děti a jejich rodiče uvítaly žákyně 9. třídy Veronika Ondračková a Vendula Kopřivová a uvedly je do třídy, kde budoucí žáčci plnili různé úkoly - hod míčkem na cíl, přechod přes lavičku, zapínání knoflíků, vystřihování, malování, poznávání zvířátek, zavazování tkaniček.
Když úspěšně splnili tyto disciplíny, postoupili do další třídy, ve které byly děti zapsány do školy. Za statečnost si každé dítě vybralo dárečky, bylo pasováno na budoucího školáka a získalo medaili.
K zápisu přišlo celkem 31 dětí. Děkujeme nejen paním učitelkám , které zápis organizovaly a vedly, ale i děvčatům z 8. a 9. třídy, které obětavě pomáhaly.
1. září se na vás, prvňáčci, moc těšíme a přejeme úspěšné vykročení tou správnou nohou.

Mgr. Marcela Vonderčíková, Mgr. Dagmar Raabová


3.2.2014: Školní kolo ve skoku vysokém

V pondělí 3. února se v tělocvičně naší školy uskutečnilo školní kolo ve skoku vysokém. Soutěžilo celkem 26 žáků (13 dívek, 13 chlapců) z II. stupně. Umístění:

Mladší žákyně (6., 7. třída)
1. Mikolášová Michaela - 115 cm
2. Mžiková Tereza - 105 cm
3. Berbrová Nikola - 95 cm

Mladší žáci (6., 7. třída)
1. Ondračka Daniel - 125 cm
2. Plevza Lukáš - 115 cm
3. Kryštof Vojtěch - 115 cm

Starší žákyně (8., 9. třída)
1. Hlásna Natálie - 120 cm
2. Pánková Tereza - 115 cm
3. Fišerová Pavlína - 115 cm

Starší žáci (8., 9. třída)
1. Gwozdz Dominik - 150 cm
2. Svojanovský Jan - 150 cm
3. Adamus Jakub - 150 cm

Všem blahopřejeme.

Mgr. Martina Kantorová, Mgr. Dagmar Raabová


28.1.2014: Jak vzniká kniha

V úterý 28. ledna se vydala 6. třída do městské knihovny do Frýdku. Paní knihovnice uvítala žáky v příjemně vyhřátém prostředí šestnácti tisíci knih. Vzdělávací lekce nesla název Jak vzniká kniha. Žáci si prohlédli papyrus i pergamen, prolistovali kodex, zavzpomínali na výrobu ručního papíru i mravenčí práci mnichů ve skriptoriích. V roce 1450 se
v Evropě objevil knihtisk, a tak postupně začaly být knihy dostupnější stále širší vrstvě čtenářů. V závěru se žáci dověděli, jak se knihy tisknou dnes. Setkání v knihovně bylo velmi příjemné a žáci získali nové poznatky.

Mgr. Dagmar Raabová


16.1.2014: Dobrodružství v literatuře

Osmá třída se ve čtvrtek 16. ledna vydala do knihovny ve Frýdku, kde je čekala knihovnická lekce - Dobrodružství v literatuře. Paní knihovnice představila žákům knížky - detektivky, fantasy i hororovou literaturu, dobrodružné knihy. Osmáci velmi pozorně poslouchali ukázku z knihy Černý kocour od E. A. Poa. Na závěr si mohli prohlédnout knihy dětského oddělení, listovat si v časopisech. Paní knihovnice pochválila žáky, že byli ukázněni a my musíme pochválit paní knihovnici, že byla opět výborná a dokázala upoutat naši pozornost velice zajímavým vyprávěním.

Mgr. Dagmar Raabová


15.1.2014: Den prevence

Ve středu 15. ledna se žáci 6., 7., 8. a 9. třídy první 4 hodiny neučili, protože probíhalo dopoledne věnované prevenci sociálně-patologických jevů u mladé generace - kouření, alkoholismus, záškoláctví, šikana, útěky z domova, poruchy příjmu potravy, kriminalita mládeže, AIDS atd. Mezi žáky přišli jednak pracovníci Renarkonu, kteří probírali téma šikany, jednak paní učitelka Petra Matušková připravila pro žáky prezentaci právě o škodlivých vlivech, které již byly výše zmíněny. Na závěr žáci zhlédli film Sami - o poruchách příjmu potravy, a Mezi nimi - film se zabýval problematikou AIDS.
Dopoledne prevence bylo velmi zdařilé, žáky předložené aktivity bavily, odnesli si mnoho nových poznatků a známé věci si ještě více prohloubili. Děkujeme p. uč. Petře Matuškové, preventistce sociálně patologických jevů,  za přípravu celé akce a těšíme se na další podobný projekt.

Mgr. Dagmar Raabová


14.1.2014: Den otevřených dveří

V úterý 14.ledna 2014 se část deváté třídy vydala na Střední průmyslovou školu, obchodní akademii a jazykovou školu ve Frýdku-Místku. Po příchodu jsme se rozdělili na dvě skupinky. Jedna absolvovala prohlídku školy a druhá se zapojila do talentové soutěže v psaní na klávesnici všemi deseti. V této soutěži se podařilo zvítězit Markétě Dudové. Na průmyslovce jsme zhlédli odborné učebny, laboratoře a tělocvičnu, jídelnu a šatny, kterým studenti říkají koncentrák. V hlavním sále jsme si vyslechli přednášku o důležitosti techniky v dnešním světě. Na závěr jsme se podívali na krátkou anglickou scénku, která byla vytvořena na motiv příběhu Čaroděje ze země Oz, a tímto příjemným představením naše exkurze skončila. Na tuto akci nás doprovázela p. uč. Dagmar Cielecká.

Izabela Smyčková, žákyně 9. třídy


20.12.2013: Vánoční besídka

Poslední den ve škole v kalendářním roce se vždy konají ve třídách vánoční besídky. Během týdne si žáci vyzdobili své třídy, které pak bodoval Parlament. Nejhezčí vánoční výzdobu letos měla 7. a 4. třída.
Hezké překvapení si uchystala 8. třída, která za zpěvu koled předvedla živý betlém. Celé představení si sami nacvičili, oblékli se do hezkých kostýmů a do své scénky dokonce přibrali i malé děti z 1. třídy.
Vzájemně jsme se obdarovali malými dárečky, pomlsali maminčino cukroví, popřáli si hezké Vánoce a rozutekli se domů.
Tak mnoho štěstí v roce 2014.

Mgr. Dagmar Raabová


18.12.2013: Vánoce v klubu důchodců

Stalo se už tradicí, že vždy v tom největším předvánočním shonu navštíví žáci naší školy spolu s paní učitelkou Renátou Mádrovou naše seniory v Klubu důchodců v KD v Sedlištích, aby je potěšili známými vánočními písněmi a koledami. Tentokrát to bylo tuto středu 18.12. a páťáci a děti z kroužku našim babičkám a dědečkům nejen zazpívali, ale i zahráli některé koledy na flétničky.

 

Mgr. Renáta Mádrová


16.12.2013: Vánoce na dědině

V pondělí 16. prosince jsme se neučili. Celá škola jela do Rožnova pod Radhoštěm, kde nás čekal program Vánoce na dědině. Vstupovali jsme do dřevěných chalup, které byly příjemně vytopené, a v každé jsme se seznámili s různými vánočními zvyky. Viděli jsme, jak se lije olovo, jak se přede, jak se peče vánočka, jak pracuje kovář, jak lide žili a pracovali v minulých dobách, kdy lidé měli k sobě blíž. Pozorovali jsme řezbáře při práci a poslouchali staré pověsti, jako je poslouchaly kdysi děti na peci.
Zavítali jsme také do školy, sedli si do nízkých lavic a poslouchali, jak se děti v minulých dobách učily. Před odchodem ze školy jsme si zazpívali koledy.
Naše poslední zastávka byla v hostinci, ve kterém jsme dostali čaj z devatera bylin a upečený perník. Potkali jsme Mikuláše a dva čerty, kterým jsme zazpívali Okolo Frýdku cestička. Svaté Lucie nás ometly husími křídly, kterými od nás odháněly zlé duchy a nemoci.
Celý výlet se nám moc líbil.

Bára Varcopová, Tereza Holková, žákyně 8. třídy


13.12.2013: Návštěva prvňáčků ve školce

V pátek 13.12. si prvňáčci zavzpomínali na krásné časy v naší mateřské školce. Přesně v 10 hodin přišli malým předškoláčkům zahrát pohádku O Palečkovi a Vánoční příběh, zazpívali jim několik koled a za zvuku rytmických nástrojů zarecitovali vánoční básničky a zatančili. Chvíli si s dětmi pohráli a pak se vrátili zpátky do školy.

 

 

Mgr. Renáta Mádrová


13.12.2013: SDH ve škole

Pátek 13. prosince byl pro nás šťastným dnem, protože díky hasičům ze Sedlišť jsme se příliš neučili. Přišli mezi nás p. Fojtík, p. Kulhánek, p. Hrabec, p. Karpeta, p. Řeha a další, aby nám přiblížili práci Sboru dobrovolných hasičů v Sedlištích.
Nejprve jsme měli přednášku v tělocvičně, kde nám hasiči ukázali např. kyslíkovou bombu, univerzalní klíč, oblečení, přilbu, a některé z těchto věcí jsme si mohli dokonce vyzkoušet. Bylo zajímavé sledovat i simulovanou první pomoc, ke které se propůjčila  žákyně z 9. třídy.
Poté jsme šli ven, protože před školou nás čekala dvě hasičská auta, a v nich jsme opět mohli vidět věci, které jsou nutné k zásahu: brusky, motorovky, větrák, hydraulické kleště ... Na závěr jsme si mohli do hasičského auta nastoupit, zatroubit i zahoukat.
Přednáška se nám líbila, protože jsme se dozvěděli mnoho užitečných rad do života.

Milan Malík, David Rajnoch, žáci 8. třídy


12.12.2013: Vánoční besídka prvňáčků a noc ve škole

Ve čtvrtek 12.12. dorazili naši prvňáčci v doprovodu svých rodičů vpodvečer do školy, aby jim nejprve předvedli program plný písniček, básniček, tanečků a pohádek. Potom našli pod stromečkem každý svůj dáreček – pohádkovou knížku a kočičí Andělku se svým jménem. Pak už dospělí odešli a zůstaly jen děti s paní učitelkou. Zahráli jsme si několik her, přečetli spolu jednu pohádku v nové knížce, nachystali si své pelíšky na noc a pak jsme šli povečeřet. Za svitu svícínků, které jsme si sami vyrobili, jsme si připili a snědli svou večeři. Pak jsme se umyli, podívali se na pohádku a šli spát. Noc proběhla v klidu a přišlo ráno. Posnídali jsme buchtu, kterou nám upekla jedna maminka, umyli jsme se a uklidili třídu. A už začal běžný školní den.

Mgr. Renáta Mádrová


8.12.2013: Mikulášská nadílka

V neděli 8. prosince Sdružení rodičů pořádalo pro děti Mikulášskou nadílku, která se uskutečnila v kulturním domě. Nejprve jsme zhlédli loutkové představení O rybáři a zlaté rybce. Pak mezi nás zavítal Mikuláš, čert a anděl, kteří nás podělili balíčky.
Šlo o hezké zpestření adventní neděle.

Karolína Konečná, žákyně 8. třídy


6.12.2013: Mikuláš ve škole

6. prosince je uvedeno v kalendáři jméno Mikuláš, a tak se nedivte, že jsme se z jeho přítomnosti mohli těšit i my, žáci
této školy. Celou akci pro nás připravila 9. třída společně se školním Parlamentem.
Většina žáků naší třídy prý zlobila, a tak jsme do pekla museli nakonec všichni. Peklo bylo v tělocvičně. Z pekla jsme se museli vykoupit, a tak jsme dělali kliky, dřepy, zpívali písničky, museli jsme tančit a ten, kdo kladl odpor, musel jít za samotným Luciferem, kde byl následně potrestán.
Ale v tělocvičně neřádili jenom čerti, byl tam i Mikuláš a andělíčci, od kterých jsme dostali bonbonky, za které jsme způsobně poděkovali a vraceli jsme se zpět do třídy.
Pevně doufáme, že příští rok budeme Mikuláše dělat my. Už se moc těšíme.

Tereza Holková, Denisa Pumová, žákyně 8. třídy


5.12.2014: Zlatá cihla

5. prosince se uskutečnil 2. ročník matematické soutěže Zlatá cihla, kterou pořádá Gymnázium a SOŠ ve Frýdku - Místku. Rovněž z naší školy bylo vysláno družstvo matematiků pod vedením paní učitelky Marcely Vonderčíkové. Dominik Liberda obsadil v kategorii CI (žáci 6. a 7. třídy) 3. místo. Děkujeme za výbornou reprezentaci naší školy. 

Mgr. Dagmar Raabová


1.12.2013: Vánoční jarmark

Rok uhěhl jako voda a opět tu máme čas adventu. I tentokrát byl v Sedlištích zahájen vánočním jarmarkem, který
připravili žáci, učitelé i rodiče základní školy. Nabídka zboží byla bohatá a velice různorodá. Návštěvníci si mohli koupit
adventní věnce, svícny, věci z keramiky, vánoční přání, náramky i náušnice z korálků, smaltované šperky, ptačí krmítka,
ozdoby na stromeček, různé buchty a koláče, jednohubky, linecké cukroví, medovník, rybí karbanátky, džus i čaj a mnoho
dalších pochutin a mnoho dalších krásných věcí.
Celý jarmark byl zahájen panem starostou, panem ředitelem naší školy, kteří přivítali početné návštěvnictvo, a panem
farářem, který promluvil o významu adventu a doby vánoční. Pak následoval krátký kulturní program. Paní učitelka
Mádrová zazpívala s 5. třídou vánoční písně a paní učitelka Raabová zahrála s žáky 1. a 6. třídy Štědrovečerní romanci
od Jana Nerudy.
No a pak se už zmíňované trhy rozeběhly naplno. Děkujeme mnohým rodičům za pomoc, děkujeme návštěvníkům
jarmarku za hojnou účast a štědrost. Hezké Vánoce.

 Mgr. Dagmar Raabová


29.11.2013: Lucerna

6. a 8. třída se společně vydaly do Loutkového divadla v Ostravě, kde zhlédli divadelní představení Aloise Jiráska
Lucerna. Ve hře vystupovali nejen dřevění herci, ale i ti z masa a kostí. Dětské diváky divadlo zaujalo, o čemž svědčil
klid v hledišti během představení i závěrečný potlesk. Zjistili jsme, že divadlo se rozrostlo o novou kavárnu s cukrárnou.
Po tlačenici v šatně jsme nasedli do autobusu a vydali se zpátky do školy. Byl to hezký kulturní zážitek.

 Mgr. Dagmar Raabová


26.11.2013: Kocourek Modroočko

Na konci listopadu, přesně 26.11. se všechny děti mateřské školy, prvňáci, třeťáci a čtvrťáci rozjeli do Divadla loutek v Ostravě. Čekala na ně pohádka Kocourek Modroočko. Kromě krásných písniček se děti dověděly, jak se má chovat správný kocour, co je to kočičí jazz, proč chodí kočky zpívat při úplňku na střechu a proč pak na ně vzduchem létají lidské boty. Všichni diváci mohutně kocourům fandili a radili, když byl některý z nich v nesnázích. Všechno nakonec dobře dopadlo a za odměnu se nám podařilo s některými herci vyfotit.

Mgr. Renáta Mádrová


19.11.2013: Beseda v knihovně

V úterý 19.listopadu byli naši prvňáčci v knihovně ve Frýdku-Místku podruhé. Jejich beseda se jmenovala „Les plný zvířátek“. Dověděli se o začarovaném lese, kde zlí lidé dělali vše špatně a museli to za ně napravit. Naučili se kouzelné zaklínadlo a vyrobili si masku zvířátka, protože jen tak se mohli do tajemného lesa vypravit. Po besedě se opět porozhlédli v knihovně, zalistovali v knížkách  a pohráli si.  

Mgr. Renáta Mádrová


1.11.2013: Anglické divadlo


V pátek 1.11. navštívili žáci 9. ročníku v rámci předmětu Konverzace v AJ divadelní představení, které se konalo na Nové scéně kina Vlast ve Frýdku-Místku. Tři Canterburské povídky anglického spisovatele G. Choicera zahráli v anglickém jazyce studenti gymnázia Olgy Havlové Ostrava a my jsme si mohli v praxi ověřit,jak jim porozumíme. Kupodivu, přes naše prvotní obavy, můžeme konstatovat, že jsme na tom v poslechu angličtiny docela dobře, protože jsme všem třem povídkám rozuměli. Studenti vyslovovali pečlivou britskou angličtinou a podali úctyhodný výkon. Představení mělo vtip i šarm a nám se líbilo. Třeba někdo z našich žáků obohatí řady studentů-herců v příštích letech, kdo ví...
                                                                                                                                                                                                                                                                                     

zapsala Mgr. D.Cielecká a M. Dudová


1.11.2013: Lampionáda

Sdružení rodičů přichystalo pro děti, mládež i dospělé akci jménem Lampionáda. V 17 hod. se všichni účastníci sešli
před školou, kde Lampionádu odstartoval pan starosta. Poté se průvod začal pomalu přemísťovat k Bezručově vyhlídce. Cestu nám spolehlivě ukazovaly zapálené svíčky a sem tam i vyřezávaná dýně. Děti tvořily svými rozsvícenými lampiony
krásný světelný průvod. Když už se zástup lidí pomalu blížil k cíli, tak se na obloze objevil nádherný ohňostroj, který děti
doslova ohromil. Bohužel všechno má svůj konec a to i cesta k Bezručově vyhlídce. Ale pořád to ještě nebylo všechno.
Pro všechny účastníky Lampionády tu byla přichystána show s ohněm, kterou předváděli tři muži a jedna žena. Každý
z nich předvedl své číslo, které nám vždy vyrazilo dech. Po vystoupení byl zapálen oheň, abychom si mohli opéct párky
a ohřát se, protože byla neskutečná zima, ale přesto to byl příjemný večer.

Markéta Dudová, žákyně 9. třídy


22., 23.10.2013: Život na frýdeckém zámku

Paní učitelka Libuše Sojková zajistila pro své žáčky z 2. třídy exkurzi na frýdeckém zámku. Děti se prošly pánským i
dámským pokojem, odpočívárnou, navštívily hudební pokoj i ložnici, nahlédly do komína i na záchod. Součásti frýdeckého
zámku je kaple sv. Barbory, patronky havířů, a ledovna, kterou panstvo používalo na chlazení potravin. Protože bylo
krásné počasí, žáci se vydali procházkou z Hájku zpět do školy.

Druhý den stejnou exkurzi absolvovali žáci 4. třídy společně s paní učitelkou Lucii Jakobi. Tato početná třída se na zámku
chovala velmi ukázněně, a proto je pan průvodce navíc zavedl nakouknout do sklepních prostor zámku.
Děti z obou tříd byly s tímto minivýletem velmi spokojené.

Mgr. Lucie Jakobi, Mgr. Dagmar Raabová


21. - 25.10.2013: Stonožkový týden

Naše škola je už řadu let zapojena do hnutí Stonožka. Tentokrát Stonožkový týden probíhal od 21. října do 25. října,
kdy žáci od 2. do 9. třídy namalovali celkem 250 kusů pohlednic. Všechny předčila 7. třída, která odevzdala 83 pohlednic.
Do Prahy bylo Stonožce odesláno 16 pohlednic (5 bylo namalováno na I. stupni a 11 na II. stupni), zbylé pohlednice byly
nabídnuty ve škole k prodeji a utržené peníze budou použity na nákup výtvarných potřeb.
Nejlepší malíři byli oceněni: I. stupeň - A. Liberdová, K. Liberdová, L. Mikolášová a D. Smyček.
                                             II. stupeň - T. Mžiková, N. Smyčková, M. Mikolášová a V. Ondračková.
Celou akci měly, jako každoročně, na starosti paní učitelky Lucie Jakobi a Petra Matušková.

Mgr. Petra Matušková, Mgr. Dagmar Raabová


1.11.2013: Vznik Československa

Po podzimních prázninách byla pro žáky II. stupně uspořádaná přednáška o okolnostech vzniku Československé
republiky v roce 1918. V letošním roce již uplynulo 95 let od této významné události.
Mezi děti zavítal pan Dr. Václav Cichoň, který svůj výklad doprovodil fotografiemi a fotodokumenty dané doby.
Žáci měli možnost si uvědomit, že nabytá samostatnost nebyla jednoduchou záležitostí a že je třeba na T. G. Masaryka,
E. Beneše a další politiky vzpomínat i po téměř uplynulém století.

                                                                                                                                                       Mgr. Dagmar Raabová


25.10.2013: Den, kdy kostlivec uváděl

Ticho. Právě procházím líným krokem kolem tichých a zcela osamocených prostor. Zvláštní, kde nic, tu nic. Žádná osoba, ani náznak něčí přítomnosti, připadá mi, jako bych se náhle ocitla uvězněná v prostoru a čase, v pouhém jednom okamžiku. Když tu náhle, co to? Z mých úvah a myšlenek mě rázem vytrhne jeden aspekt, který do tohoto obrazu vůbec nezapadá. Byl jím táhlý a tlumený zvuk, jenž se linul k mým uším. Vyrazila jsem po této stopě, nyní již kráčím se zvědavým odhodláním. Chodbou jsem dorazila do potemnělé uličky , jež končila dveřmi, za nimiž se zvuk už jasně vybarvoval, byla to hudba. Otevírám dveře a vstupuji do místnosti, která skýtá pohled na rej strašidelných i méně strašidelných bytostí, hemžících se v sále ověnčeném stuhami a překvapivě i toaletním papírem. V tu chvíli jsem pochopila, že právě vstupuji na půdu halloweenské párty.

Z plakátu se dozvídám, že se právě koná dne 25. října Halloween v Základní škole v Sedlištích. Párty zaručuje velkou porci zábavy, tanec a samozřejmě i soutěž o nejlepší masku.

Hned, když vstoupíte, Vás přivítá letošní uvaděč Standa, oblíbený školní kostlivec. Na Standovi šlo vidět, že se letos velice snažil při výběru masky. Jeho atraktivní účes, co by poslední výbuch módy, jsem mu záviděla i já. Podle mě, kdyby vyhlašovali cenu o největšího sympaťáka, Standa by ji měl s určitostí zaručenou. Vždyť jeho věčně se zubícímu úsměvu a dobráckému pohledu nelze odolat.

Když se tak procházím, napadá mě, jak je vůbec možné, že svátek slavící se především v anglicky mluvících zemích dorazil až sem, do malé vesničky, jíž Sedliště jsou? Inu, moudrá bednička praví, že Halloween pochází jak z tradic keltského svátku Shamhain, tak i ze středověkých modlitebních rituálů evropských křesťanů. No tak teď v tom pravděpodobně máte guláš a bezesporu se doberete k otázce, jakže se vůbec dostal Halloween do Ameriky. Nebojte se, vše bude vysvětleno. Ti, kdo mají celý tento veselý svátek na svědomí, jsou irští přistěhovalci. Ale nemějme jim to za zlé. Utíkali před hladomorem za vidinou lepšího života. A tak postupem času bylo jasné, že to, co na nás čeká za Atlantikem, nás s určitostí, s jakou víme, že slunce zítra opět vyjde, nemine.
Tak zde nyní stojíme před volbou, zda-li budeme dodržovat pokojné svátky Dušiček a vzdávat hold a úctu mrtvým, nebo zda budeme slavit možná až přespříliš živý Halloween.

S tímto broukem v hlavě se dotazuji jedné sympatické upírky:

Čím je pro Tebe Halloween a čím Dušičky?

Veronika Ondračková, 9.tř. : Myslím si, že Česko by mělo být více stylové a mít více podobných svátků, ale Dušičky
                                                 uznávám, někdy dám na hrob svíčku.


Když už jsme nakousli něco málo z historie, přejdeme k další zajímavé otázce, která se nyní nabízí. Odkdy se tedy slaví Halloween v Sedlištích? Pátrala jsem ve své paměti, leč pochvíli jsem to vzdala a usoudila, že by bylo moudřejší se někoho přeptat.  A tak se táži první osoby, kterou potkávám.

Odkdy myslíš, že se slaví Halloween u nás v Sedlištích?

Karolína Janáková, 5. tř. :  Nejsem si jistá, ale mám pocit, že od roku 2009.

Když už jsme sklouzli k zdejšímu Halloweenu, co se mu podívat blíže na zoubky? Program byl jednoduchý a velice pestrý.  To se ani nenadějete a už vám vhazují do rukou předměty, tu se na vás řítí na košťatech a tu musíte utíkat, aby z vás náhodou neudělali egyptskou mumii.

A jak dopadla hlavní perla všech soutěží halloweenských oslav, jak dopadly masky? Ač se zdálo, že není nic jednoduššího než vybírat vítězné masky, opak byl pravdou. Porota posuzovala a někdy se i dohadovala, až se jí podařilo vybrat jedenáct nejhezčích masek. Všechny byly nápadité a velmi originální. Osobně u mě zvítězila jedna s nejméně strašidelnou podobou, avšak zato s nejsympatičtější povahou - byla jí řecká bohyně. Ale to je pouze můj názor, podívejme se na názor bedlivého diváka.

Jak se Ti líbí masky, které se halloweenského reje účastní?

Terezie Holková, 8.tř. : Velice se mi líbí, většina z nich je opravdu originální.

Co se Ti na dnešním Halloweenu líbí?

Valérie Kryštofová, 1. tř. :  Moc se mi líbí masky, soutěže a hlavně tanec.

Jak tak pozoruji masky, jejich příprava musela být náročná. A co se divím, vždyť mně příprava zabrala celý den. A že to byla fuška.

A když už jsme v tom vyptávání, proč se rovnou nezeptat na názor rodičů?

Co se Vám líbí na tomto Halloweenu?

Miroslav Vojkůvka: To je jasné, přece masky.

Bylo vidět na tvářích jak dětí, tak i pár přítomných rodičů, že se velice dobře baví. A kdože měl tohle celé na starost? Paní učitelka Dagmar Cielecká a školní Parlament. A její názor?

Paní učitelko, jak byla náročná příprava Halloweenu?

Mgr. Dagmar Cielecká: Docela dost, musela jsem obstarat dárečky, ozvučení tělocvičny, výzdobu, hudbu, ale se vším mi 
                                       obětavě pomohli členové Parlamentu.

Co na to říká členka Parlamentu Bára Varcopová?

Bára Varcopová, 8. tř.: Příprava byla hodně, hodně náročná, dalo to fušku, ale s výsledkem jsme spokojeni.

A na závěr zhodnocení jednoho strašidláka Krakonoše.

Která soutěž v programu se Ti zdála nejlehčí a která nejtěžší?

David Rajnoch, 8.tř.: Nejlehčí si myslím, že bylo podávání věcí, a nejtěžší ohromit porotu.

Když se halloweenský rej masek přiblížil ke svému závěru, z tělocvičny se mi příliš nechtělo, ale čas se naplnil. Přesto odcházejíc si pohrávám s myšlenkou, jaké to bude příští rok. Ale co, raději se nechám překvapit!

Izabela Smyčková, Mgr. Dagmar Raabová, Mgr. Vladislava Hurajová
a členové redakce školního časopisu Chytrolín


21. - 23. 10.2013: Pobyt EKOtýmu v Moravském krasu

Školní EKOtým v červnu vyhrál soutěž Evropské školy pro čistou vodu. Odměnou za první místo se pro nás stal třídenní pobyt ve středisku ekologické výchovy Kaprálův mlýn v Moravském krasu.

Zápis z Kaprálova mlýna

21. října se vydal EKOtým do Kaprálova mlýna poblíž Brna. Cestovaly jsme vlakem, v Brně tramvají a nakonec autobusem, dále pak cesta z kopce a po kilometru se před námi objevil Kaprálův mlýn. Tématem našeho pobytu byla "Ekoškola". S lektory jsme si povídali, co to vlastně taková Ekoškola je, co vše musí škola absolvovat a podniknout, aby se k titulu Ekoškola dopracovala. Zajímaly jsme se o spotřebu vody, elektrické energie, hrály jsme různé simulační hry nebo jsme si např. vyzkoušely kolik námahy stojí ohřátí 3 dcl vody šlapáním na speciálně upraveném rotopedu.

Byly jsme v Moravském krasu, a tak nesmělo chybět navštívení nějaké jeskyně. V našem případě jsme se podívaly do jeskyní Švédův stůl, Pekárna a především Netopýrka, ve které jsme zažily adrenalin v podobě plazení se v úzkých jeskynních chodbách. Byl to opravdu nezapomenutelný zážitek.

Ani jsme se nenadály a náš třídenní pobyt uběhl jako voda a my jsme se vracely se vzpomínkami a s nápady, jak se pokusit získat titul Ekoškola pro naši školu.

                                                                                                                            Markéta Liberdová a Mgr. Markéta Bonková


18.10.2013: Stolní tenis

V pátek 18. října se na SOŠ Lískovecká ve Frýdku - Místku konalo okresní kolo ve stolním tenisu. Barvy naší školy
hájili čtyři žáci z 9. třídy: Jan Svojanovský, Marcel Košťál, Jakub Adamus a Filip Adamus.
Vzhledem k tomu, že žáci hráli proti soupeřům ze středních škol, obsadili velmi pěkné 3. místo, což naše tělocvikářka
Martina Kantorová označila jako úžasný výkon. Máme radost a blahopřejeme.

Mgr. Martina Kantorová, Mgr. Dagmar Raabová


7.10.2013: Památky UNESCO na Moravě

V pondělí 7. října vyrazila 9. třída do Frýdku - Místku na přednášku Památky UNESCO na Moravě, která se konala
v Zeleném domě. V prezentaci jsme zhlédli židovskou čtvrť v Třebíči, kostel Jana Nepomuckého na Zelené hoře,
náměstí a zámek v Telči, Lednicko - Valtický areál, zámek a zahrady v Kroměříži, sloup Nejsvětější trojice v Olomouci
a vilu Tugendhat v Brně. Po přednášce jsme zavítali ještě do cukrárny na něco dobrého a pak už nás čekala zpáteční
cesta do školy. Tato přednáška nás inspirovala, kam je možno směřovat prázdninové rodinné výlety.

Tereza Hrabcová, žákyně 9. třídy 


5.10.2013: Drakiáda

Dne 5.10.2013 se konala tradiční drakiáda pro děti z mateřské školy a menší děti z naší základní školy, kterou pořádalo Sdružení rodičů. Letos díky krásnému slunečnému počasí dorazilo na Bezručovu vyhlídku spoustu malých nadšenců spolu se svými rodiči. Drakiáda začínala v 10 hod. dopoledne a všichni, kdo měli draka, se postupně na louce pokoušeli jej dostat vzhůru. Nebylo to snadné, neboť téměř nefoukal vítr. Draci létali jen málo, a proto dala většina dětí přednost opékání párků.
Na závěr se všichni, kteří vydrželi až do konce, se svými draky vyfotili. Krátce před polednem se začali všichni účastníci pomalu rozcházet a kolem půl jedné celá akce skončila.
Děkujeme za krásný den všem organizátorům i rodičům a dětem.

Mgr.Renáta Mádrová, p. Greszczuková Marcela


3.10.2013: Festival Ekofilm v Českém Těšíně

Dne 3.10. 2013 členky EKOtýmu společně s paní učitelkou Bonkovou navštívily festival Ekofilm v Českém Těšíně. V rámci této akce proběhlo promítání krátkých filmů s tematikou ochrany přírody. Zhlédli jsme 4 snímky: Pelansi - příběh orangutana, Ekologie výškových budov ve velkoměstech, Boavista - ekoturismus na jednom z Kapverdských ostrovů a Zelená poušť - příběh odlesňování tropických lesů za účelem výroby palmového oleje. Filmy nás opětovně přiměly k zamyšlení nad lidským chováním a nad nutností chránit přírodu  pro její zachování dalším generacím.

Odlehčením akce byl biojarmark a prezentace výrobků ekologického zemědělství. Dokonce byl pro nás připraven raut, na kterém jsme mohly ochutnat spoustu zajímavých pochoutek z biopotravin. Náš netradiční výlet jsme zakončily projížďkou v kočáru s koňským spřežením. Zpátky domů jsme už ale musely autobusem.

Mgr. Markéta Bonková


3.10.2013: Knihovnická lekce - 2. a 4.třída

Ve čtvrtek 3.října 2013 cestovali naši druháci s paní učitelkou Libuší Sojkovou do dětského oddělení frýdecké knihovny na besedu nazvanou „Broučci“. Paní knihovnice dětem vyprávěla některé příběhy broučků, pak si o nich spolu povídali a na závěr si všechny děti vyrobili svou loutku broučka. Hned v pátek 4.října vyrazili čtvrťáci se svou paní učitelkou Lucií Jakobi. Čekala je lekce „ Smějeme se s knížkou“. Vyslechli si ukázky z různých humorných knížek a zkoušeli jazykolamy, při kterých „lámali“ své šikovné i méně zdatné jazýčky. Na závěr měli nakreslit postavu se zavázanýma očima a při tom se nasmáli nejvíc.

Mgr. Renáta Mádrová


1.10.2013: Knihovnická lekce - 1.třída

V úterý 1.října vyrazili prvňáčci poprvé do městské knihovny ve Frýdku-Místku. Cestu autobusem i procházku městem zvládli bez potíží, ale pro jistotu vše vzadu jistila ochotná maminka p.Eva Šodková. Beseda byla věnována seznámení s knihovnou a pravidly, která zde platí. Potom paní knihovnice dětem přečetla humornou pohádku o kotěti, které šlo do školy, a o Kubovi, který nerad psal. Následovalo povídání o tom, jak se mají správně chovat ke knížkám. Chvíli si pohráli, prohlédli knížky, posvačili a pak jsme opět vyrazili na cestu zpátky do školy. Jako odměnu za správné chování dostali omalovánku, která jim znovu připomněla pravidla chování ke knížkám.                     

Mgr.Renáta Mádrová


1.10.2013: Návštěva ve Vítkovicích

V úterý 1. října 8.a 9. třída byla pozvána do soukromé Střední průmyslové školy ve Vítkovicích. Žáci byli seznámeni
s vývojem Vítkovických železáren, prohlédli si školu i dílny, ve kterých se studenti připravují na své příští povolání.
V případě dobrých studijních výsledků pobírají stipendium, po vyučení je jim nabídnuta práce ve Vítkovických železárnách, a přesto, že je škola soukromá, žáci nic neplatí, protože jejich studium hradí vítkovický podnik. Mnohé žáky tato exkurze zaujala.

Mgr. Dagmar Raabová


30.9.2013:Preventivní program s FAUSTEM

V pondělí 30.9. navštívila naši školu p.Zuzka, která  pracuje v organizaci FAUST, aby si s dětmi 1. a 2.třídy popovídala o prevenci rizikového chování. Nejprve dětem vysvětlila, kde můžou tuto organizaci najít a s čím jim i rodičům může pomoci. Pak si spolu povídali v komunitním kruhu, vysvětlovali si, jaká pravidla a proč musí školáci umět dodržovat, jak mají řešit obtížné situace a jak se mají chovat k cizím lidem. Spoustu těchto situací si zkoušeli i zdramatizovat a besedu končili společnou hrou. V úterý se stejným programem pokračovaly i další třídy prvního stupně.                                                                                                                           

Mgr.Renáta Mádrová


30.9.2013: Přespolní běh

V pondělí 30. září se v Dobré konalo okrskové kolo přespolního běhu, kterého se zúčastnili mladší žáci. Naši školu
reprezentovali: Ondračka Michal a Biolková Natálie z 5. třídy, Jiříček Josef ze 4. třídy a Kohut Tomáš ze 3. třídy.
Závodilo celkem dvanáct škol. Velmi hezkého výsledku dosáhl Tomáš Kohut, který obsadil 2. místo a postoupil
do okresního kola v Jablunkově, tam doběhl osmý. Šikovnému běžci blahopřejeme.

Mgr. Martina Kantorová, Mgr. Dagmar Raabová


26.9.2013: "Rozhýbejme svoje těla“
 

Po vzoru tohoto hesla  se ve čtvrtek 26.9. před třetí hodinou odpolední sešlo více než 70 dětí a rodičů v naší školní tělocvičně,
kde spolu s Beskyďáčkem soutěžili v 6 kategoriích –
nejlepší tatínek, nejlepší maminka, nej-kluk a holka 1. a 2. stupně.

Beskyďáček je volejbalový klub ŠSK Beskydy, který se snaží podpořit zdravý životní styl u mládeže a zvýšit zájem dětí o sport. Představil se všem dětem už dopoledne během vyučování, kdy si všichni vyzkoušeli svou šikovnost a obratnost na opičí dráze. Tímto způsobem provedli nábor do svého klubu. Podobné úkoly spolu s dalšími stanovišti zaměřenými nejen na minivolejbal, ale i na gymnastiku a atletiku, čekaly soutěžící i odpoledne. Své síly s našimi žáky a jejich rodiči změřily i některé děti z Beskyďáčku, 
a proto nás velmi potěšilo, když je někdo „z našich“ porazil.

Před samotným slavnostním vyhlášením program zpestřilo taneční vystoupení Beskyďáčku.

A jak to dopadlo?

Nej-tatínek – p.Miroslav Vojkůvka    

                     (více odvážných tatínků se nezúčastnilo)

Nej-maminka –1.Dana Varcopová       

                         2.Lenka Vašíčková

                         3.Ivana Kvasniaková

1.stupeň – nej-holka – 1.Aneta Čermáková  

                                    2.Patricie Podolová

                                    3.Tereza Fryščáková a Adriana Pajdlová

              - nej-kluk – 1.Ondřej Šilák

                                  2.Ondřej Radil a Tomáš Bílek

                                  3.Hynek Podola

2.stupeň – nej-holka – 1.Natálie Chmelová

                                    2.Barbora Varcopová

                                    3.Nikola Berbrová

              -  nej-kluk – 1.Adam Hoffer

                                   2.Jakub Zerzavý a Jan Machala

                                   3.Michal Diblík a Daniel Figa

Sladkou odměnu získal i nejmladší soutěžící – teprve tříletý Daniel Vojkůvka.

Toto první sportovní odpoledne určitě nebylo posledním. Vyvolalo kladný ohlas nejen u dětí, ale i u rodičů, a proto bychom se s Vámi se všemi chtěli  při sportovních aktivitách setkávat pravidelně každý měsíc a s Beskyďáčkem se uvidíme opět za rok.

Mgr.Renáta Mádrová


25.9.2013: Olympijský pětiboj

Ve středu 25. září pořádala škola v Bruzovicích již 2. ročník Olympijského pětiboje. I tentokrát se ho zúčastnily děti 1. až 5. třídy společně s paní učitelkou Martinou Kantorovou.

Byli to tito žáci: Vašíčková Julie     1.tř.
                         Kudlička Michal     2.tř.
                         Kohut Tomáš         3.tř.
                         Jiříček Josef           4.tř.
                         Ondračka Michal    5.tř.

Malí sportovci soutěžili ve skoku z místa, šplhu, hodu, běhu a člunkovém běhu.
Olympijský pětiboj absolvovaly ZŠ Bruzovice, ZŠ Sedliště a ZŠ Lučina. Našim účastníkům se podařilo zvítězit a získat putovní pohár. V jednotlivcích byli nejlepší a nejrychlejší Tomáš Kohut ze 3. třídy a Michal Ondračka z 5. třídy.
Poděkování za tuto úspěšnou sportovní akce patří bruzovské paní ředitelce Mgr. Krátké.

Mgr. Martina Kantorová , Mgr. Dagmar  Raabová


24.9. 2013: Přespolní běh

V úterý 24.září se konal ve Frýdku- Místku na stadionu TJ Slezan  přespolní běh mladších žáků. Tohoto závodu se zúčastnili žáci 7.třídy - Daniel Ondračka, Michal Diblík, Vladimír Macura a Lukáš Plevza - za doprovodu paní učitelky Martiny Kantorové. Na startu se sešlo 47 běžců a nejlepší umístění za naši školu  získal Lukáš Plevza, který obsadil 22.příčku.

Mgr. Martina Kantorová, Mgr. Dagmar Raabová


17.9.2013: Machři roku

V úterý 17.září se 9. třída v rámci volby povolání vydala do Ostravy na akci Machři roku, která se uskutečnila na Masarykově náměstí. Akce byla zaměřena na různorodá odvětví řemesel. Soutěžící se sjeli z různých koutů republiky. Mohli jsme zde vidět zedníka, klempíře, malíře, truhláře, tepače stříbra či floristu. Žáci daných oborů mezi sebou vzájemně soutěžili, porovnávali své síly a zručnost. Ačkoliv byla tato akce zajímavá, bohužel ji kazilo nepříznivé počasí. A tak jsme se v deštivém dopoledni uchýlili do nedalekého obchodního domu Laso, kde jsme v teple přečkali zbylý čas do příjezdu vlaku, kterým jsme odjížděli zpátky domů.

Tereza Hrabcová, Izabela Smyčková , 9.tř.


12.9.2013: Preventivní dopoledne s hasiči

Všichni žáci naší školy se 12.září 2013 zúčastnili preventivního dopoledne s profesionálními hasiči z Frýdku-Místku.
Měli možnost zhlédnout hasičskou techniku, vybavení vozidel, mohli si vyzkoušet základy první pomoci a dozvěděli se, jak se chovat v případě mimořádných událostí. Velmi se nám líbil vstřícný  přístup hasičů a těšíme se na další spolupráci. Dětem se akce velice líbila a mnohé z nich dospěly k názoru, i ony by chtěly jednou pomáhat lidem a zachraňovat lidské životy. Hasičům přejeme mnoho štěstí a málo výjezdů v jejich práci.

Mgr. Petra Šuláková, Mgr. Vladislava Hurajová


2.9.2013: Slavnostní zahájení školního roku

Než jsme se stačili vzpamatovat, prázdniny skončily a je tu nový školní rok. Jeho slavnostní zahájení tentokrát proběhlo v tělocvičně školy. V 8 hodin se zde sešli žáčci, rodiče, vyučující a pozvaní hosté. Na prvňáčcích byla trochu vidět  nervozita, ale hlavně velká očekávání, co je to v té škole vlastně čeká. Pan ředitel je srdečně přivítal a každému věnoval pamětní list na první školní den. V prezentaci vzpomněl na úspěšné akce loňského školního roku a informoval žáky o novinkách pro ten nadcházející. Po ukončení slavnostního zahájení se všech 13 prvňáčků se svými rodiči a p. uč. třídní Renátou Mádrovou odebralo do své třídy, kde se navzájem seznámili a prohlédli si prostředí, ve kterém se budou učit. Ostatní žáci a hosté měli možnost si prohlédnout novou multimediální přírodovědnou učebnu a novou třídu mateřské školy pro předškoláky. Třetím překvapením bylo nově zbudované hřiště, na kterém budou žáci trávit nejen hodiny tělesné výchovy.

Všem žákům i vyučujícím přejeme hodně úspěchů v novém školním roce.

Mgr. Vladislava Hurajová