DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Rad_sd.pdf

Formular_pro_rodice_-_zacatek_sr.doc

Vychovatelky školní družiny : 1. oddělení  Bohdana Šebestová
                                                2. oddělení  Bc. Lucie Krištofová
                                                3. oddělení  Bc . Pavla Kozáková

 

Kontakty : Bohdana Šebestová,      email :   b.sebest @seznam.cz,                 tel.: 731 778 843
                 
Bc. Lucie Krištofová,       email :  kri.lucie@gmail.com,                 tel.: 731 218 980
                
Bc. Pavla Kozáková,       email:    svob-pa@seznam.cz,                   tel:  604 519 514    

Kapacita školní družiny : 90 dětí 

Počet oddělení :3

Provoz školní družiny : 

pondělí…..6:00 - 7:35……11:30 - 16:30

úterý …….6:00 - 7:35……11:30 - 16:30

středa……6:00 - 7:35……11:30 - 16:30

čtvrtek.......6:00 - 7:35…….11:30 - 17:00

pátek…….6:00 - 7:35…….11:30 - 16:30

 

Příspěvek na školní družinu činí 100 Kč / měsíc.
Částka musí být uhrazena za 9.-12. měsíc do 15.10.2018 ve výši 400 Kč,
                                           za 1.-6. měsíc do 15.1. 2019 ve výši 600 Kč.
Platbu je nutno uhradit na číslo účtu 101107456/0300, variabilní symbol je datum narození dítěte.

Prosím nehraďte obě částky najednou!

 

Ve školní družině je zajištěn pitný režim ve spolupráci se školní jídelnou. Jednorázově je vybírána částka v hotovosti 100,-Kč /dítě, která uhradí náklady na pitný režim na celý školní rok.

 

Co děti potřebují do školní družiny?

- pracovní oděv na výtvarnou činnost (košile s dlouhým rukávem)
- sportovní oděv pro pobyt venku a v tělocvičně (stačí starší oblečení) - podepsat - stačí iniciály
- pevnou sportovní obuv se světlou podrážkou do tělocvičny (papuče nejsou sportovní obuv!)


Naše družina se v tomto školním roce zapojuje do sběru víček z PET láhví, které sbíráme na pomoc Péťovi Adámkovi
na speciální léčbu v lázních Klimkovice. Prosíme všechny děti a rodiče, aby víčka nosili do družiny. Děkujeme