DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Adresa: Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola Sedliště  
               Sedliště 203
               739 36

Telefon: 558 658 123
              
ID schránky: 59xnr6t 
E-maily : skola.sedliste@gmail.com
ředitel školy : Mgr. David Hubeňák  - hubenak.skola@seznam.cz
zást. ředitele: Mgr. Milada Hillová - milada.hillova@seznam.cz
výchovná poradkyně: Mgr. Martina Kantorová - kan.mar@seznam.cz 
ICT koordinátor: Mgr. Vladislava Hurajová - vhurajova@gmail.com
školní jídelna: jidelnasedliste@seznam.cz
 
Vyučující:
 
1. tř. Mgr. Renáta Dorociaková - Renata.Madrova@seznam.cz
2. tř. Mgr. Lucie Jakobi - lucie.jakobi@seznam.cz
3. tř. Mgr. Sylva Olšovská-  sylva.olsovska@seznam.cz 
4. tř. Mgr. Hana Hájková - hajkova.h@centrum.cz
5.tř. Mgr. Vladislava Hurajová - vhurajova@gmail.com
6. tř. Mgr. Jana Drobniaková - drobniakovaskola@seznam.cz
7. tř. Mgr. Petra Fojtíková- fojtikova.pe@gmail.com
8. tř. Mgr. Dagmar Raabová - dagmar.raabova@gmail.com  
9. tř. Mgr. Martina Kantorová - kan.mar@seznam.cz 
 
netřídní: Mgr. Vladislava Hurajová - vhurajova@gmail.com
                Mgr. Markéta Bonková - marketa.bonkova@seznam.cz
                Ing. Jan Fryč - jan.fryc@gmail.com
 
speciální pedagog: Mgr. Věra Miklicová

Vychovatelky ŠD: Bohdana Šebestová - b.sebest@seznam.cz
                               Bc. Lucie Krištofová- ljadlovcova@seznam.cz
                               
Bc. Pavla Kozáková - svob-pa@seznam.cz

Vedoucí ŠJ: Pavlína Ženčuchová - jidelnasedliste@seznam.cz  

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Mgr. Michaela Neumahr michaela.neumahr@slezskabrana.cz            


 

Telefony: 

Účetní : Šárka Rozbořilová - 558 658 123 

školní družina - 595 176 519, 731 778 843

Mgr. David Hubeňák - 604 178 148
Mgr. Milada Hillová - 595 176 521, 730 512 388 
Mgr. Sylva Olšovská, Mgr. Hana Hájková, Mgr. Renáta Dorociaková,
Mgr. Lucie Jakobi, Ing. Jan Fryč -
595 176 522, 730 512 392 

Mgr. Dagmar Raabová, Mgr. Jana Drobniaková - 595 532 779
Mgr. Martina Kantorová - 
730 512 393

školní jídelna - 595 532 780, 730 512 389
mateřská škola - 595 532 781, 730 512 390
mateřská škola - Delfínci - 730 512 391
školník - Josef Javornický - 730 512 394