DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

16.,17.6.2015: Výlet do Prahy

V úterý 16. června jsme jeli na školní výlet. Cílem bylo naše hlavní město, Praha. Vyjeli jsme po páté hodině ranní vlakem z havířovského nádraží. Do Prahy jsme přijeli asi s půlhodinovým zpožděním.

Nejprve jsme se šli ubytovat do AZ Hostelu v Jindřišské ulici, která je nedaleko Václavského náměstí.

První naše kroky po pražském dláždění vedly k Prašné bráně a Obecnímu domu, pak na Staroměstské náměstí. Zde jsme se podívali na orloj, navštívili Týnský chrám a zjistili, kde stálo popraviště v roce 1621. Nechyběla ani procházka kolem značkových obchodů v Pařížské ulici. Dalším cílem našeho putování bylo zrcadlové bludiště na Petříně, ke kterému jsme se vyvezli lanovou dráhou. Po návratu na Václavské náměstí jsme měli možnost prohlédnou si obchody a nakoupit dárky pro sebe i své blízké.

Po krátkém odpočinku v hostelu jsme vyrazili večerní procházkou po Karlově mostu, kde se připravovalo natáčení jedné z epizod amerického seriálu. Dorazili jsme na Malostranské náměstí a odtud jsme jeli tramvají na Výstaviště do Holešovic. Křižíkova fontána nás zcela uchvátila - hudba, světla, vodotrysky. V povznesené náladě, ale s narůstajícím nočním chladem jsme dorazili zpět do hostelu.

Středu 17. června jsme zasvětili Pražskému hradu. Prohlédli jsme si katedrálu sv. Víta, baziliku sv. Jiří, Zlatou uličku, Starý královský palác, Staré purkrabství, hostinec pana Broučka - Na Vikárce, nechybělo ani tradiční foto s vojáky Hradní stráže.

Na Václavském náměstí jsme se nejen nasytili, ale pořídili i poslední nákupy a pak už nás čekala zpáteční cesta domů. Do Havířova jsme dorazili před dvacátou hodinou.

Chtěli bychom poděkovat třídní učitelce Dagmar Raabové za skvělou organizaci tohoto výletu a paním učitelkám Miladě Hillové a Marceli Vonderčíkové za příjemnou společnost.

Praha byla naším posledním školní výletem ze základní školy. Odchází 17 mladých lidí, kteří se loučí a děkují.

žáci 9. třídy


15. - 19.6.2015: Škola v přírodě

V pondělí ráno 15. června nezasedli předškoláci a žáci 1. až 5. ročníku do školních lavic, ale spolu se svými učitelkami zamířili na Bílou, kde měly děti pobývat týden ve škole v přírodě.< xml:namespace prefix = "o" />< xml:namespace prefix = "o" />

Dopoledne děti trávily v přírodě, vyráběly trička, korále, plnily úkoly z indiánských deníků, hrály hry, luštily šifrované zprávy, stavěly v lese domečky, prošly si pašeráckou stezku, navštívily oboru se zvířaty. Hledaly a nekonec úspěšně našly poklad.

V rámci animačního programu si děti zastřílely z luku, z foukaček, chodily po laně, opékaly u táboráku buřty, měly diskotéku plnou her a tanečků, vyrobily si indiánské čelenky, placky, zasoutěžily si na indiánské olympiádě. Spolupráce s animátory byla výborná, velmi je chválíme.

Program celé školy v přírodě byl velmi pestrý a zábavný. Počasí nám přálo.

Strava byla ráno formou bufetu, k obědu a večeři byla teplá jídla, ke svačinám ovoce a pečivo nebo buchty. Pitný režim byl po celý den - šťáva a čaj ve várnicích. Paní kuchařky zaslouží pochvalu, vařily výborně a děti si mohly podle chuti přidat. Vedoucí ubytovny pan Lapčík byl velmi vstřícný k našim požadavkům, milý k dětem.

Celkově hodnotili školu v přírodě žáci i učitelé kladně. Převládala velká spokojenost.

Mgr. Hana Hájková, vedoucí pobytu


5.6.2015: Atletika ve Vratimově

5. června se ve Vratimově uskutečnil závod v atletice v rámci Slezské brány.Žáci házeli medicimbálem, běhali 60 m, 100 m, 800 m a 1 500 m, nechyběla ani štafeta na 4 x 100 m. Z naší školy se zúčastnilo celkem 19 žáků ze 6. až 9. třídy. Závodníci neudělali naší škole ostudu. Posuďte sami:

1. místo: Biolková N. - hod medicimbálem
1. místo: Mertová V. - běh 100 m

2. místo: Bauer D. - běh 60 m
2. místo: Smyčková N. - hod medicimbálem
2. místo: Majer D. - hod medicimbálem

3. místo: Liberda D. - běh 60 m
3. místo: Ondračka M. - běh 800 m
3. místo: Plevza L. - běh 1 500 m

Blahopřejeme a děkujeme.

                                                                                                     Mgr. Martina Kantorová, Mgr. Dagmar Raabová


26.-28.5.2015: Týden plný divadla

Divadelní maraton byl zahájen již v úterý 26. května, kdy k nám přijela partnerská škola Podvysoká ze Slovenska. Ve svém kulturním programu nám zahráli národopisnou scénku, jak mladá dívka nechtěla za muže sice bohatého, ale hloupého nápadníka. Toto vystoupení bylo již zahrnuto do přehlídky divadelní tvorby Divadlo nás baví, která měla začít ve čvrtek. Po kulturním programu, v němž vystoupili i naši žáci, jsme se odebrali z kulturního domu do tělocvičny naší školy, kde proběhl florbalový zápas, jenž naši chlapci prohráli 6:3. Nechyběla ani diskotéka a v odpoledních hodinách nás slovenští přátelé opustili s tím, že se opět sejdeme na podzim.

Ve středu 27. května zavítala do naší školy vzácná návštěva. Přijel herec Martin Dejdar. 9. třída mu zahrála pohádku Tajemství staré bambitky. Pan Dejdar zhodnotil výkony jednotlivých mladých herců a pak už následovala beseda, kdy známý herec odpověděl na řadu zvědavých dotazů, v autogramiádě dětam podepsal své fotografie a s mnohými žáky se vyfotografoval. Martin Dejdar dětem zahrál krátkou scénku z Mrazíka, v níž obsáhl několik postav. Dětem se vystoupení moc líbilo a tento herecký výkon byl po zásluze odměněn bouřlivým potleskem.

Ve čvtrtek 28. května se v kulturním domě uskutečnila přehlídka divadelní tvorby Divadlo nás baví. Festival byl zahájen po osmé hodině ranní a ukončen po šestnácté hodině odpolední. Garantem této přehlídky byl pan starosta Ing. Jaromír Krejčok. V porotě, která děti chválila za jejich herecké výkony, zasedala například i Táňa Hlostová, absolventka naší školy, která vystudovala JAMU v Brně a která dnes hraje ve Stavovském divadle v Praze. Táňa vystupovala již v několika televizních inscenacích a mohli jsme ji slyšet i v Českém rozhlase.

V dopoledním bloku vystupovaly:
1) ZŠ Horní Bludovice - O Smolíčkovi
2) ZŠ Bruzovice - O Červené karkulce
                           - Sněhurka a sedm trpaslíků
3) ZŠ Václavovice - O Smolíčkovi
4) 5. ZŠ Frýdek - Místek - Případ detektiva Matyáše
5) DDM Vratimov - O perníkové chaloupce
6) ZŠ Lučina - O perníkové chaloupce
7) ZŠ Sedliště - O veliké řepě
                        - Jak byly Vánoce málem na blátě

V odpoledním bloku vystoupily:
8) ZŠ Řepiště - O koblížkovi
9) ZŠ Paskov - Mrazík (představení v ruštině)
                       - Pohádky o prasátkách, kůzlátkách a o slepičce (představení v angličtině)
10) ZŠ Chlebovice - Rodina jede na dovolenou
11) ZŠ Soběšovice - Ve vesmirné restauraci (představení v angličtině)
12) ZŠ Sedliště - O Pinocchiovi (dramatický kroužek)
                          - Tajemství staré bambitky

Všechna představení byla pečlivě připravena, mnozí herci vystupovali v krásných kostýmech, na jevišti jsme mohli mnohdy vidět hezké kulisy. Je třeba poděkovat všem paním učitelkám, bez jejichž práce by nic takového nevzniklo. Děti je třeba pochválit za jejich herecké výkony, za jejich obrovskou snahu.
Cena poroty v podobě poháru byla udělena Základní škole z Paskova za jejich představení Mrazík.
Od úterka do čtvrtku vystoupilo na prknech, která znamenají svět, celkem 195 dětí.

A byl tu pátek 29. května a ani tento den nebyl pro žáky naší školy dnem všedním. Rada rodičů dala dětem od mateřské školky až po 9. třídu dárek ke Dni dětí. Zajistila autobusy a odvezla nás do Dolní oblasti Vítkovic, kde jsme navštívili Svět techniky. Žáci si zde vyzkoušeli řadu věcí, například vyrobit elektřinu, zjistit, jak budou vypadat ve stáří, zda netrpí nadváhou, postavit si třeba letadlo ze stavebnice Merkur ...Děti tento den zhodnotily jako velmi úspěšný. Děkujeme Radě rodičů za hezký dárek.

                                                                                                                                  Mgr. Dagmar Raabová


24.4.2015: Branný závod regionu Slezská brána 2015

V pátek 24. dubna se konal již čtvrtý ročník branného závodu regionu Slezská brána. Trasa závodu vedla opět, jako již tradičně, prostředím Stavů v Sedlištích a měřila přibližně pro 1. stupeň 2 km, pro 2. stupeň 3,5 km.
Po trase se tříčlenná družstva zastavovala na jednotlivých stanovištích, kde plnila různé úkoly: hod granátem na cíl, dopravní výchovu, zdravovědu, topografické značky, přeskok přes příkop a starší žáci navíc absolvovali testy z požární ochrany, přechod po laně a střelbu ze vzduchovky.
V branném závodě zvlášť soutěžili žáci 1. stupně (1 družstvo) a zvlášť 2. stupně (2 družstva A,B).
Zúčastněné školy:
ZŠ - Sedliště, Šenov, Paskov, Vratimov Datyňská, Vratimov T.G.M., Řepiště, Václavovice a Sviadnov.
Na startu, trase i v cíli pomáhaly paní učitelky, pan školník a žáci 9. třídy. Všichni zúčastnění si odnesli menší odměnu a vítězové medaile, věcnou cenu a pohár pro školu.
Vítězná družstva:
1. stupeň - mladší žáci
1. ZŠ Šenov
2. ZŠ Vratimov T.G.M.
3. ZŠ Vratimov Datyňská

2. stupeň - starší žáci
1. ZŠ Šenov B
2. ZŠ Sedliště A
3. ZŠ Sedliště B

Branný závod se zdařil nejen po organizační stránce, ale přálo nám i počasí. Všichni závodníci strávili příjemné dopoledne, zasoutěžili si mezi sebou a odnesli si spoustu pěkných zážitků.

                                                                                                                                             Mgr. Martina Kantorová


19.5.2015: Návštěva knihovny

7. třída se v úterý 19. května vydala do městské knihovny ve Frýdku - Místku na Jiráskově ulici, kde ji čekala lekce Dobrodružství v literatuře. Některé knihy žáci četli, nebo je znali z filmového zpracování. Po knihovnické lekci nechyběl ani čas, kdy se děti mohly poohlédnout po knihovně a zalistovat v knihách, které je zaujaly. Paní knihovnice opět dokázala žáky svým vyprávěním zaujat. V příštím školním roce do knihovny opět zavítáme.

                                                                                                                                                     Mgr. Dagmar Raabová


11.5.2015: Den matek

V pondělí 11. května vystoupili žáci naší školy a školky s programem, který věnovali svým maminkám, babičkám, tetám ...Byl tu zase po roce Den matek. Kytičku složenou s básníček, tanečků i hry na klavír darovaly děti těm nejmilejším.
Obecenstvo odměnilo vystupující vřelým potleskem. Program v délce 80 minut byl velice hezký, a tak je třeba poděkovat nejen dětem, ale především paním učitelkám, bez jejichž práce by toto vystoupení nevzniklo.

                                                                                                                                                     Mgr. Dagmar Raabová


27.4. - 28.4. 2015: Sedlišťský slavík

 Ve dnech 27. - 28.4.2015 proběhl 1.ročník pěvecké soutěže Sedlišťský slavík organizovaný naší Jubilejní Masarykovou základní školou a mateřskou školou v Sedlištích.

Soutěž byla vyhlášena ve zpěvu české populární písně a soutěžící byli rozděleni do 4 kategorií podle tříd. Svou vybranou píseň mohli zpívat buď za doprovodu klavíru či varhan, nebo s karaoke verzí na CD v sále místního kulturního domu.

Celkem se do soutěže přihlásilo 58 dětí z těchto škol: JMZŠ a MŠ Sedliště, ZŠ Paskov, ZŠ Řepiště, ZŠ TGM Vratimov, ZŠ Lískovec, ZŠ a MŠ Chlebovice, DDM Vratimov, ZŠ a MŠ Václavovice, ZŠ a MŠ Lučina, ZŠ Sviadnov.

Jejich výkon posuzovala 6-ti členná porota v tomto složení: Renáta Dorociaková (předsedkyně a moderátorka soutěže), Jiří Tesařík (zajistil ozvučení a celý průběh po technické stránce), Vladislava Hurajová, Kateřina Vojvodíková  (klavírní doprovod soutěžících), Monika Švantnerová, Běla Kučírková.

V pondělí 27.4. nás čekala 1. a 2.kategorie. Přijelo celkem 31 dětí z 1.- 4.tříd.  

Úderem 14.hodiny nastoupili zástupci 1.kategorie – celkem 8 soutěžících prvňáčků,

 z toho 3 za naši školu.

     1.místo – Ječmenka David         s písní   Kluci s klukama   (ZŠ Paskov)

     2.místo – Platošová Tereza        s písní  Sluníčko                 (ZŠ Paskov)

     3.místo – Paveláková Sára         s písní  Statistika                (DDM Vratimov)

Po nich následovala 2.kategorie s 23 soutěžícími, kteří předvedli velmi pěkné výkony a tím postavili porotu před obtížné rozhodování. Konečný verdikt zněl takto:

     1.místo – Ondrišíková Adéla   s písní Mravenčí ukolébavka  (ZŠ Chlebovice)

     2.místo – Jarolímová Anna    s písní  O šípkových růžích   (ZŠ Paskov)

     3.místo – Macková Kristýna  s písní K životu na zámku  (ZŠ TGM Vratimov)

 a další třetí místa bez medaile získaly-

                   - Nierlová Magdaléna    s písní Sluníčko    (ZŠ Sedliště)

                   - Jurčová Anna               s písní Princezna ze mlejna  (DDM Vratimov)

                   - Zatloukalová Martina  s písní Dělání, dělání  (ZŠ Paskov)

V úterý přijelo 27 soutěžících ve 3. a 4. kategorii. Začínaly 4 nejstarší dívky 7. a 9.tříd.

      1.místo – Berbrová Nikol                   s písní Spomal´           (ZŠ Sedliště)

      2.místo – Erdösová Markéta              s písní Malování         (ZŠ Paskov)

      3.místo – Cholevíková Zuzana          s písní Kdy vzlétnu já  (ZŠ Lískovec)

Poté přišla 3.kategorie se svými 23 soutěžícími 4.-6.tříd.

      1.místo – Žáková Nela         s písní  Kdy vzlétnu já           (ZŠ Lučina)

      2.místo – Grygarová Elen    s písní Kdyby se v komnatách (ZŠ Paskov)

      3.místo – Bortel Tomáš        s písní Nonstop                       (ZŠ Řepiště)

Porota však vybrala ještě další třetí místa bez medaile.

                    - Tomis Jan            s písní Už z hor zní zvon   (ZŠ Sedliště)

                    - Funioková Barbora  s písní Láska na sto let  (ZŠ Lučina)

                    - Svobodová Nicole    s písní Cesta                  (ZŠ Řepiště)

Z této kategorie pak vzešla i absolutní vítězka celé soutěže Nela Žáková, která nám všem na závěr znovu zazpívala a také přidala ještě jednu píseň. Na jejím výkonu bylo znát, že na podiu nestojí poprvé a že tuto soutěž zaslouženě vyhrála.

Velké poděkování patří všem členům poroty, kteří se snažili objektivně posuzovat všechny výkony a vybrat ty nejlepší i ocenit ty, které je něčím zaujaly. Proto vybrali k ocenění další  2 dívky ve 3.kategorii – Gabrielu Hlásnou a Dorotu Krečmerovou, které získaly věcnou cenu za umělecký dojem.

Mgr. Renáta Dorociaková (organizátorka soutěže)


10.4.2015: Vybíjená

V ZŠ v Palkovicích se konalo okrskové kolo ve vybíjené žáků 4. a 5. tříd. Naše družstvo tvořili tito žáci - Brener, Smyček, Jiříček, Janecký, Zátopek, Tobola, Tobolová, Ondračková, Dudová, Pumová, Svojanovská.
Ze 7 škol jsme obsadili 5. místo.

                                                                                                                  Mgr. Martina Kantorová, Mgr. Dagmar Raabová


9.4.2015: Minikopaná

Na stadionu Stovky ve Frýdku - Místku se konalo okrskové kolo v minikopané pro chlapce 8. a 9. tříd. Naši školu reprezentovali: Hammer T. (7. tř.), Macura V., Majer D., Plevza L., Kunz V., Pešat P., Vatral J., Rajnoch D., Ondračka D. Ze 6 škol naši chlapci obsadili 4. místo.

                                                                                                                  Mgr. Martina Kantorová, Mgr. Dagmar Raabová


31.3.2015: Ringo

Posledního března se pořádalo školní kolo v ringu, které bylo určeno pro žáky 8. a 9. třídy. Školního kola se zúčastnilo 18 žáků a žákyň. Byla vytvořena 3 družstva z 9. třídy a 3 družstva z 8. třídy.
Umístění:
1. místo - Vatral J., Malík M., Rajnoch D.
2. místo - Majer D., Machala J., Zerzavý J.
3. místo - Fišerová P., Varcopová B., Pánková T.

                                                                                                                   Mgr. Martina Kantorová, Mgr. Dagmar Raabová


27.3.2015: Šachový turnaj

27. března v ZŠ v Žabni se uskutečnil šachový turnaj "O šachového krále a královnu", který byl uspořádán pro první stupeň. Naši školu reprezentovali z 5. třídy - Janecký P. a Liberdová A., ze 4. třídy Krejčok T. a ze 3. třídy Jiříček M. Vítězem mezi chlapci se stal Krejčok T. a Liberdová A. obsadila 3. místo mezi dívkami. Turnaje se zúčastnilo 54 jednotlivců z 5 škol. T. Krejčok byl celkově nejlepší ze všech jednotlivců. Velká pochvala a mnoho štěstí v dalších letech.

                                                                                                                  Mgr. Martina Kantorová, Mgr. Dagmar Raabová


26.3.2015: Den naruby

Svátek učitelů se v naší škole slaví již tradičním způsobem. Ten den učitelé neučí, ale jejich práci přebírají na svá bedra žáci 9. třídy. Mladí učitelé Den naruby berou velice vážně a zodpovědně. U vyučujících si ověří, co mají ve svých hodinách probírat, doma se pečlivě připraví a pak už to může vypuknout.
Páni kluci se ráno objeví ve dveřích školy v saku, děvčata mají oblečeny vkusné šaty. Učitelské povinnosti začínají dozorem na chodbách, pak zazvoní, rychle posbírat věci do hodiny a jde se na věc. Je tu trochu tréma. Budou mě poslouchat? Nebudou se mi smát?
Tyhle pochyby rychle ustupují do pozadí, protože je třeba  reagovat a soustředit se na odpovědi a práci žáků.
Přestávky jsou nesnesitelně krátké, takže sešity budeme muset opravit až odpoledne. Rychle běží hodina za hodinou a pak poslední zvonění a naše práce končí.
Někteří z nás jsou nadšení, někteří říkají, že by je tato práce nebavila. Jisté je, že jsme všichni unavení a těšíme se domu,
až si schrupnem.

                                                                                                                                           Bára Varcopová, žákyně 9. třídy


7.4.2015: Soutěž o nejlepší "ekocedulku"

Koncem března proběhla v rámci programu Ekoškola soutěž týkající se tématu energie a šetření energií. Úkolem bylo vymyslet cedulku, která by nabádala k šetření energií. Soutěžit mohli všichni žáci. Nakonec jsme do soutěže obdrželi asi 40 ekocedulek, z nichž jsme s Ekotýmem vybrali 10 nejzdařilejších. Ty byly během jednoho týdne vystaveny na nástěnce a probíhalo hlasování o nejlepší z nich. Z celkového počtu, asi 100 hlasů, získal nejvyšší počet Martin Volný z 8. třídy s 27 hlasy, na druhém místě skončily děvčata z 5. třídy - Alenka Dudová a Adélka Zubková s 26 hlasy. Výhercům ještě jednou gratulujeme a všem zúčastněným děkujeme za spolupráci a podporu programu Ekoškola.

                                                                                                            Za Ekotým Míša Mikolášová a  Mgr. Markéta Bonková


7.4.2015: Ekokoutek uspěl v IKEA výzvě "Spolu s námi"

Nový ekokoutek sklízí úspěchy nejen u dětí, ale líbí se také týmu Ekoškoly. Přihlásili jsme náš ekokoutek do "soutěže" o nejzdařilejší změny, které probíhají na školách v rámci programu Ekoškola. Partnerem celé této akce je společnost IKEA. Náš projekt se líbil, v IKEA výzvě uspěl a zařadil se tak mezi 10 nejlepších projektů. Náš Ekotým tak získal finanční odměnu 10 000 Kč na ekologický program, exkurzi nebo změnu prostředí školy zaměřující se na témata programu Ekoškola.

                                                                                                                                            Za Ekotým Mgr. Markéta Bonková


17.3.2015: Pohádky

V úterý 17. března žáci 4. třídy absolvovali další knihovnickou lekci, která byla zaměřena na pohádky. Během čtení článku děti poznávaly a zapisovaly názvy pohádek. Pojmenovávaly pohádky správným názvem, u nichž byl tento název pozměněn. Žáci doplňovali různá čísla i slova. Nejlepší skupinky dostaly odměnu, což byli nakonec všichni. Děti se také seznámily s novými knihami. Nakonec si každý mohl vybrat a prolistovat libovolnou knihu. Tyto knihovnické lekce se dětem líbí a jsou pro ně poučné.

                                                                                                                                                         Mgr. Sylva Olšovská


16.3.2015: Masopustní maškary

V pondělí 16. března se žáci 4. třídy a ve středu 25. března žáci 3. třídy vydali na muzejní lekci "Masopustní maškary".Tato lekce proběhla v Muzeu Beskyd ve Frýdku - Místku. Děti byly seznámeny s tradicí masopustu a s ním souvisejících maškar. V průvodu nesměl chybět medvěd, koza, kobyla, Žid a zástupci různých profesí. Na závěr si děti vyrobily masopustní masku dle vlastní fantazie. Lekce byla pojata zábavnou a humornou formou, což děti náležitě ocenily potleskem.

                                                                                                                                                           Mgr. Sylva Olšovská


20.3.2015: Vybíjená "regionu Slezská brána"

ZŠ Václavovice pořádala turnaj ve vybíjené mezi školami, které náleží do regionu Slezské brány. Utkání proběhlo v tělocvičně ZŠ v Šenově. Zúčastnilo se celkem 8 škol: ZŠ - Šenov, Sviadnov, Řepiště, Paskov, Václavovice, Sedliště, Vratimov TGM, Vratimov Datyňská.
Barvy naší školy hájili jednak žáci 4. třídy - Kohut, Brener, Smyček - a jednak žáci 5. třídy - Dudová, Ondračková, Pumová, Svojanovská, Janecký, Jiříček, Tobola, Tobolová, Zátopek.
Žáci obsadili 7. místo.

                                                                                                             Mgr. Martina Kantorová, Mgr. Dagmar Raabová


11.3.2015: Školní kolo ve vybíjené

V tělocvičně naší školy proběhlo přátelské utkání ve vybíjené mezi žáky 4. a 5. třídy. Každou třídu reprezentovalo 12 žáků. Zvítězili ti starší, tedy 5. třída. Blahopřejeme.

                                                                                                             Mgr. Martina Kantorová, Mgr. Dagmar Raabová


Prevence ve škole

Únor i březen letošního roku byl v naší škole věnován besedám s preventivní tematikou.
1. stupeň navštívilo občanské sdružení Faust z Ostravy, aby žáky zábavnou formou zpravil o postavení ve skupině, vzájemné komunikaci a vztazích, klimatu ve třídě.
V polovině března se osvěty v oblasti drog a drogové závislosti dočkali i žáci 2. stupně pod záštitou organizace Renarkon.
V oblasti prevence nás ještě v tomto školním roce čeká návštěva Policie ve Frýdku - Místku, kde nám policisté zblízka představí náročnost i důležitost svého povolání.

                                                                                                                                                         Mgr. Petra Matušková


9.-13.2.2015: Lyžařský kurz

V pondělí 9. února se 26 žáků z naší školy (ze 6. třídy 3 žáci, ze 7. třídy 5 žáků, z 8. třídy 10 žáků a z 9. třídy 8 žáků) vydalo do Beskyd na Gruň na lyžařský výcvik. Ubytováni jsme byli na chatě Švarná Hanka, kde se o nás velmi dobře starali a připravovali nám chutná jídla.
V pondělí jsme vyrazili autobusem od školy kolem osmé hodiny ranní. Dojeli jsme na točnu autobusů a odtud jsme pokračovali pěšky asi 5 km k cíli naší cesty. Naštěstí jsme s sebou nemuseli tahat lyže a zavazadla, pro ty nám přijel vedoucí horské chaty.
První den jsme se rozdělili do tří družstev podle toho, jak jsme se udrželi na svahu. Ty nejlepší v 1. družstvu vedla Hana Gurková, 2. družstvo měla pod palcem Veronika Sošková a 3. družstvu začátečníků velela Mgr. Markéta Kovářová. O naše zdraví se starala Mgr. Vladislava Hurajová a ta, která celý kurz vedla a na jejiž hlavu vše padalo, byla Mgr. Martina Kantorová.
Pondělí a úterý na svahu bylo nepříjemné v tom, že předchozí den byla na horách sněhová bouře, která zpřetrhala elektrické dráty, a tak nejezdil lyžařský vlek, takže jsme šlapali vesele do kopce. Byla to pěkná dřina. Naštěstí ve středu bylo již vše v pořádku.
Večery na chatě byly vyplněny zábavou, kterou připravovali žáci z jednotlivých tříd a poslední večer si vzaly na starost vedoucí, které rovněž uspořádaly diskotéku.
Ve středu odpoledne se nikdy nelyžuje, protože tehdy je vždy nejvíce úrazů, takže ani my jsme nešli na svah, ale tvořili jsme ze sněhu tzv. kreativní stavby. To byla příležitost pustit naší fantazii z uzdy.
Všichni jsme si vyzkoušeli jízdu na běžkách, což se nám velmi líbilo.
V závěru lyžařského kurzu se konal Netradiční slalom.. Chlapci a dívky byli rozděleni do dvou kategorií a to na lyžaře a začátečníky. A jak toto soutěžení dopadlo?
Lyžaři:
1. Mertová Vendula
2. Zerzavý Jakub
3. Rajnoch David

Začátečníci:
1. Šebesta Kryštof
2. Ondračka Daniel
3. Zápalka Antonín

A pak už nadešlo páteční ráno a nám se vůbec, ale vůbec nechtělo vracet. Jenže všeho do času. Takže sbalit si věci, naložit je i s lyžemi do auta, vydat se 5 km k autobusu a sbohem Beskydy.
Do školy jsme dorazili všichni v pořádku. Lyžařský kurz se nám velmi líbil a my bychom si ho klidně zopakovali ještě jednou. Velký dík vyučujícím i vedoucím družstev.

                                                                                                                                                          účastníci lyžování


Škola má svůj EKO koutek

Díky mezinárodnímu programu EKOškola, jehož jsme součástí, se v naší škole děje spousta zajímavých aktivit. Hlavními tématy, kterým se věnujeme, jsou odpady a prostředí školy, a proto počátkem letošního roku vznikla ve škole relaxační zóna, ve které žáci tráví přestávky, připravují se na prověrky nebo si zde povídají s kamarády. Toto místo je rovněž i zázemím pro EKOtým, a proto jej nazýváme EKO  koutkem. Podnět k vybudování EKO koutku dali sami žáci a nutno dodat, že je toto místo plně využíváno.

Tímto bychom rádi poděkovali všem, kteří tento náš nápad podpořili nákupem výrobků v EKO stánku na vánočním jarmarku. Mohli jsme se tak, alespoň částečně, podílet na financování našeho nápadu a zútulnit tak prostředí školy.

                                                                                                  Mgr. Petra Matušková, Tereza Mžiková, žákyně 8. třídy


18.2.2015: Okrskové kolo ve šplhu

18. února se konalo na 11. ZŠ ve Frýdku - Místku okrskové kolo ve šplhu, tentokrát pro děvčata z 5. třídy. Naše barvy hájily Petra Ondračková, Lucie Boštíková, Gabriela Hlásna a Alena Dudová. Nejlépe se z dívek umístila Lucie Boštíková, která obsadila 6. místo.

                                                                                                                 Mgr. Martina Kantorová, Mgr. Dagmar Raabová


18.2.2015: Broučci

Ve středu 18. února vyrazili naši prvňáci, druháci a třeťáci do Divadla loutek v Ostravě. Na programu byla klasická loutková pohádka o neposlušném Broučkovi, milé Berušce a jejich rodinách. Pohádkou nás provázeli Zvoneček a Pampeliška, kteří ji zpestřili krásnými písničkami.

                                                                                                                                             Mgr. Renáta Dorociaková


5.2.2015: Okresní kolo ve šplhu

5. února se konalo na Střední škole elektrostavební a dřevozpracující ve Frýdku - Místku okresní kolo ve šplhu pro chlapce 8. a 9. tříd. Naši školu reprezentovali Vladimír Macura, Jan Machala, Daniel Majer a Patrik Pešat. Toto družstvo obsadilo 5. místo.

                                                                                                                 Mgr. Martina Kantorová, Mgr. Dagmar Raabová


3.2.2015: Zápis do 1. třídy

Zápis do 1. třídy se letos konal 3. února od 13.00 hod. Byl laděn v duchu Večerníčkových pohádek. 22 dětí plnilo různé úkoly a ve třídě u p. učitelek předvedlo své znalosti a dovednosti potřebné k přijetí do školy.

                                                                                                                                          Mgr. Renáta Dorociaková


27.1.2015: Naši šplhouni

V úterý 27. ledna proběhlo na 5. ZŠ ve Frýdku - Místku okrskové kolo ve šplhu, kterého se zúčastnili starší žáci. Naši školu reprezentovali tito šplhouni: Patrik Pešat, Daniel Majer, Jan Machala a Vladimír Macura. Soutěže se zúčastnilo celkem 7 škol. Chlapci byli úspěšní, obsadili 3. místo, a tak postupují do okresního kola. Předběhla je pouze 5. ZŠ a Gymnázium Petra Bezruče ve Frýdku - Místku. V jednotlivcích se nejlépe umístil Patrik Pešat, který byl na 6. místě. Do okresního kola držíme palce. 

                                                                                                                Mgr. Martina Kantorová, Mgr. Dagmar Raabová


26.1.2015: Na muzikálu v Ostravě

V pondělí 26. ledna již byly pololetní známky uzavřeny, a tak jsme vyrazili do Divadla Jiřího Myrona v Ostravě na muzikál Josef a jeho úžasný pestrobarevný plášť. Divadelního představení se zúčastnily 5. třída a všechny třídy II. stupně.
Zpěváci nám přiblížili biblický příběh Josefa, který dokázal vyložit faraonův sen. Upozornil vládce, že Egypt čeká sedm úrodných let a sedm let bídy. Faraon uvěřil a na základě toho se mohl Egypt připravit.
Ohromily nás pěvecké výkony, pohybové kreace tanečníků, nádherné kostýmy, hezká scéna, líbivá hudba pod vedením pana dirigenta.
Během představení jsme se párkrát pořádně zasmáli a na závěr jsme tleskali tak, že jsme odcházeli z divadla s červenými dlaněmi.
Muzikál se nám moc líbil a rádi bychom se do tohoto divadla opět vrátili. Představení pro nás zajistila paní učitelka Marcela Vonderčíková.

                                                                                                                                                                          žáci 9. třídy


22.1.2015: Školní kolo zeměpisné olympiády

Ve čtvrtek 22.1. proběhlo na naší škole školní kolo zeměpisné olympiády. Jako již tradičně se soutěžilo ve třech kategoriích - kategorie A: 6. třída, kategorie B: 7 třída a kategorie C: 8. a 9. třída. Celkově se školního kola zúčastnilo 16 soutěžících. Vítězem v nejmladší kategorii se stal Jakub Hradil, v kategorii B Kryštof Šebesta a mezi nejstaršími nejlépe obstál Vladimír Macura z 8. třídy. Tito 3 mladí zeměpisci budou reprezentovat naši školu v okresním kole zeměpisné olympiády, které se bude konat 17.2. 2015. Vítězům patří gratulace a ostatním soutěžícím poděkování za účast.

                                                                                                                                                              Mgr. Markéta Bonková


21.1.2015: "Pomozme hladovým pejskům ze sedlišťského útulku"

Tak to je název pěkné akce, kterou vymyslel a zorganizoval Martin Volný z 8. třídy právě pro svou třídu. Jeho spolužáci bez váhání tuto akci podpořili finančním příspěvkem podle svých možností.

Za nasbírané penízky byly zakoupeny granulky, konzervy a pamlsky všeho druhu. 21. ledna jsme se pěšky vypravili  do psího útulku. Cesta byla dlouhá, ale nakonec jsme dorazili až tam a navíc jsme si po cestě užili spoustu legrace. Paní z útulku zářila radostí a myslím, že pejsci také. Bylo tam mnoho pejsků, kteří čekají, až si je někdo vezme k sobě domů. Když jsme rozdali všechny dobroty, museli jsme se vydat na zpáteční cestu domů. Ti miláčci nás nechtěli pustit, chyběla jim společnost. Výlet to byl krásný a myslím, že by si ho chtěla celá třída zopakovat znovu. A kdo ví, možná inspirujeme i ostatní.

                                                                                                                    Martin Volný, žák 8. třídy, Mgr. Markéta Bonková


12.1.2015: Nový EKOkoutek

Na naší škole se objevil nápad na vybudování relaxačního koutku. Protože naše děti chtěly mít ve škole odpočinkový koutek, kde by si mohly povídat s kamarády, mít chvilku pro sebe a relaxovat. A tento nápad se jim vyplnil. Paní učitelky se rozhodly, že tuto myšlenku uskuteční a do nastávajícího koutku nakoupily potřebné materiály, například koberec, stolečky, taburety a další věci. Děti také chtěly přiložit ruku k dílu. Osmáci a deváťáci smontovali veškerý nábytek a natáhli koberec, jiné děti zase přesadily použitelné květiny, které zde byly původně. Pan školník pomohl s namontováním garnýží na závěsky, které dodaly na útulnosti. Toto hezké místo je také zázemím pro školní ekotýmáky, a proto koutek nazýváme EKO koutkem. V našem EKO koutku je velmi pěkně a když si žáci chtějí povídat nebo se v klidu učit na písemku, tak si zajdou právě tam.

Tímto bychom rádi poděkovali všem, kteří náš nápad podpořili zakoupením výrobků v EKO stánku na školním jarmarku. Mohli jsme se tak, alespoň částečně, podílet na financování našeho nápadu.

                                                                                Za školní EKOtým Klára Liberdová (5. třída) a Tereza Mžiková (8. třída)


17.12.2014: Zábavné sportovní odpoledne pro rodiče a děti

17. prosince se konalo v tělocvičně naší školy další zábavné sportovní odpoledne pro rodiče a děti. Do sportování se zapojilo 20 dětí, 4 maminky a 5 tatínků. Sportovci porovnávali své síly na 4 stanovištích, která byla zaměřena na atletiku, gymnastiku a další netradiční pohybové činnosti. Účastníci byli rozděleni do 6 skupin. Soutěžilo se o nejzdatnější maminku, tatínka, dívku a chlapce I. stupně a dívku a chlapce II. stupně. 1., 2. a 3. místo bylo oceněno medailemi, ostatní neminula sladká odměna.

                                                                                                                      Mgr. Martina Kantorová, Mgr. Dagmar Raabová


16.12.2014: Vánoční laťka - školní kolo

16. prosince se již tradičně v naší tělocvičně konala Vánoční laťka, což je soutěž ve skoku vysokém pro žáky II. stupně.
Umístění:
mladší žákyně
1. Berbrová Nikola - 110 cm
2. Biolková Natálie - 110 cm
3. Kubienová Gabriela - 110 cm

mladší žáci
1. Liberda Dominik - 135 cm
2. Bauer Denis - 130 cm
3. Sabela Jakub - 120 cm

starší žákyně
1. Mertová Vendula - 130 cm
2. Pánková Tereza - 120 cm
3. Fišerová Pavlína - 110 cm

starší žáci
1. Drozd Josef - 150 cm
2. Majer Daniel - 145 cm
3. Pešat Patrik - 135 cm

Všem skokanům srdečně blahopřejeme.

                                                                                                                    Mgr. Martina Kantorová, Mgr. Dagmar Raabová


19.12.2014: Kam s ním - co se děje s odpadem?

V pátek 19.12. si zástupci školního ekotýmu připravili pro děti z prvního stupně program o odpadech. Děti se například dozvěděly, co všechno vlastně  mezi odpady patří. Zjistily, že použité odpady se mohou dále využít a dá se z nich vyrobit sousta zajímavých výrobků. Ekotýmáci dále děti poučili, proč mají na školních chodbách koše na tříděný odpad a vysvětlili jim, jak odpad správně třídit. Na závěr si děti vše prakticky vyzkoušely a dokonce si zahrály zajímavou hru o třídění na počítači. Děti byly moc šikovné a tak nezbývá věřit, že pro ně bude třídění hračkou i v novém roce.

                                                                                                                 Kryštof Šebesta (7. třída) a  Mgr. Markéta Bonková


19.12.2014: Vánoční besídka

Poslední kalendářní den výuky ve škole se příliš neučíme. Ne jinak tomu bylo i letos. Od 10.00 hod. vypukla ve třídách vánoční besídka. Žáci si vyzdobili své učebny, nastrojili vánoční stromeček, pod kterým se objevily dárky pro spolužáky. Ze tříd se ozývaly vánoční koledy.
V letošním roce jsme dostali od obecního úřadu dva vánoční dárky. Ten první bylo divadelní představení a ten druhý byly reflexní pásky, aby nás po tmě motoristé lépe viděli. Děkujeme.
Před odchodem na vánoční prázdniny jsme si popřáli hezké Vánoce a práskli jsme do bot.

                                                                                                                                                                žáci základní školy


12.12.2014: Divadelní představení

V pátek 12. prosince celá škola zavítala na divadelní představení Víti Marčíka Setkání před Betlémem. Celý sál byl provoněn perníky, které herci na začátku svého vystoupení upekli, a tak i tato vůně navodila atmosféru Vánoc. Vyprávění o narození Ježíše Krista bylo prokládáno zpěvem koled, kdy jsme se s chutí přidali. Na odchodnou jsme dostali dárek - papírové andělíčky. Výborné výkony čtyř herců jsme odměnili hlasitým potleskem. Představení bylo fantastické, vtipné, moc jsme se pobavili. Poděkování rovněž náleží i obecnímu úřadu, který nám představení věnoval jako vánoční dárek. Děkujeme.

                                                                                                                                                 Kryštof Šebesta, žák 7. třídy


5.12.2014: Mikuláš ve škole

V pátek 5. prosince naší školou opět procházel Mikuláš doprovázen anděly a čerty. Zavítal nejen do školky mezi ty nejmenší, ale i mezi žáky 1. až 8. třídy. Na velké zlobivce čekalo peklo, v němž se museli nezbedové ze svých hříchů vykoupit splněním zadaného úkolu. Šlo o další zdařilou akci, jejiž organizaci měli plně ve své kompetenci žáci 9. třídy.

                                                                                                                                                      Mgr. Dagmar Raabová


5.12.2014: Šachy - okresní kolo

5. prosince se ve Středisku volného času Klíč ve Frýdku - Místku uskutečnilo okresní kolo ve hře v šachy. Za naši školu se zúčastnili: T. Krejčok, Šebesta, Bok, V. Kryštof. Čachy přišlo hrát celkem 8 škol: Gymnázium Petra Bezruče Frýdek - Místek, 6. ZŠ Frýdek - Místek, 5. ZŠ Frýdek - Místek, 4. ZŠ Frýdek - Místek, ZŠ Hnojník, ZŠ Jablunkov, ZŠ Vendryně a ZŠ Sedliště. Naši chlapci obsadili 6. příčku.

                                                                                                                 Mgr. Martina Kantorová, Mgr. Dagmar Raabová


3. a 4.12.2014: Florbal - okrskové kolo

3. prosince se na 2. ZŠ ve Frýdku - Místku uskutečnilo okrskové kolo ve florbalu pro žáky 6. a 7. tříd. Naši školu reprezentovali tito chlapci: Ondračka, Lička, Tomis J., Tomis A., Zápalka, Hammer a Šebesta. Florbalového turnaje se účastnilo celkem 7 škol a to: 1. ZŠ Frýdek - Místek, 2. ZŠ Frýdek - Místek, 5. ZŠ Frýdek - Místek, 11. ZŠ Frýdek - Místek, ZŠ Dobrá, ZŠ Dolní Domaslavice a ZŠ Sedliště. Chlapci získali 4. místo.
Druhý den, tedy 4. prosince, se na stejném místě uskutečnilo okrskové kolo ve florbalu, ale tentokrát pro chlapce 8. a 9. tříd. Naše barvy hájili: Majer, Diblík, Šebesta, Michalák, Rajnoch, Pešat a Vatral. Účastnilo se celkem 8. škol. Starším žákům se již tak nedařilo jako mladším, obsadili 7. místo.

                                                                                                                  Mgr. Martina Kantorová, Mgr. Dagmar Raabová


30.11.2014: Vánoční jarmark

V neděli 30. listopadu začal advent. Ten den se v kulturním domě uskutečnil v pořadí již 3. vánoční jarmark. Byl zahájen v 16.30 hod. vystoupením žáků 9. třídy, kteří za doprovodu koled předvedli živý betlém. Následovalo vánoční zpívání školního sboru pod vedením paní učitelky Renáty Mádrové. Kulturní vystoupení zakončili trubači v čele s panem profesorem Jiřím Tesaříkem.
Pan starosta pak rozsvítil vánoční strom před obecním úřadem a upozornil návštěvníky, že byla v muzeu Lašská jizba otevřena výstava perníkových a keramických betlémů. Pan ředitel základní školy všechny srdečně pozval do sálu kulturního domu na vánoční jarmark, který opět připravili žáci, rodiče a učitelé. Na jarmarku se prodávalo mnoho krásných výrobků a mnoho chutných dobrůtek. Utržené peníze třídy použijí většinou na realizaci svých školních výletů.
Děkujeme všem za hojnou účast. Do nového roku přejeme mnoho zdraví, osobních i pracovních úspěchů, klid a pohodu.

                                                                                                                                                         Mgr. Dagmar Raabová


25.-26.11.2014: Školní kolo ve florbalu

Ve III. kategorii soutěžili chlapci 6. a 7. třídy. Umístění:
1. Lička, Ondračka, Tomis A., Tomis J., Novák
2. Peternai, Šebesta, Zápalka, Hammer, Liberda
3. Lanča, Kryštof, Paluřík, Bok, Rakowski

Ve IV. kategorii se střetli žáci 8. a 9. třídy. Umístění:
1. Rajnoch, Vatraľ, Pešat, Drozd, Kunz
2. Majer, Diblík, Macura, Zerzavý, Machala
3. Malík, Ondračka, Volný, Pastorek, Oboda

                                                                                                                   Mgr. Martina Kantorová, Mgr. Dagmar Raabová


19.11.2014: Florbal

19. listopadu se žáci 4. a 5. třídy zúčastnili okrskového kola ve florbalu, které se konalo v ZŠ v Palkovicích. Barvy naší školy hájili: Bauer V., Randýsek V., Kohut T., Smyček D., Janecký P., Zátopek Š., Liberdová K. a Liberdová A.
Soutěžilo šest škol a hrál každý s každým. Konečné umístění bylo následovné:
1. ZŠ Raškovice
2. ZŠ Dolní Domaslavice
3. ZŠ Dobrá
4. ZŠ Sedliště
5. ZŠ Palkovice
6. ZŠ Chlebovice

                                                                                                                Mgr. Martina Kantorová, Mgr. Dagmar Raabová


15.10.2014: Stolní tenis

V ZŠ v Palkovicích se konalo okresní kolo ve stolním tenisu, kterého se zúčastnili chlapci z 8. a 9. tříd. Naši školu reprezentovali Josef Drozd, David Rajnoch, Jan Michalák a Vít Pavlok. Na turnaj se dostavilo šest škol a to:
8. ZŠ Frýdek - Místek, ZŠ Návsí, ZŠ Frýdlant nad Ostravicí, 5. ZŠ Třinec, ZŠ Palkovice, ZŠ Sedliště.
Hráči byli rozděleni do skupiny A a B. Chlapci ze Sedlišť si vylosovali skupinu B, v níž obsadili 2. místo. V konečném hodnocení se dělili o 3. - 4. místo.

                                                                                                              Mgr. Martina Kantorová, Mgr. Dagmar Raabová


25.11.4014: Exkurze do Marlenky

Dne 25.11. se osmáci s paní učitelkou Bonkovou a paní učitelkou Hillovou vydali na zajímavou exkurzi. Navštívili firmu Marlenka ve Frýdku-Místku, která vyrábí tradiční medové dorty podle staroarménské receptury. Všechny zaujal příběh o tom, jak se výroba arménských dortů dostala až k nám. Po hezkém povídání o výrobcích i historii firmy se všichni odebrali na prohlídku samotné výroby. Největší úspěch však sklidila ochutnávka všech pochoutek, které se v Marlence vyrábí. Tento netradiční výlet se všem velmi líbil.

Mgr. Markéta Bonková


13.11.2014: Na výstavě v Ostravě

9. třída se vydala s paní učitelkami Petrou Matuškovou a Dagmar Raabovou do Galerie výtvarného umění v Ostravě, kde v těchto dnech probíhá výstava obrazů Bohumila Kubišty pod názvem Zářivý krystal. Žákům byl podán zasvěcený výklad a byli provedeni výstavou, na níž zhlédli nejen obrazy Bohumila Kubišty, ale i jeho současníků a pokračovatelů, kteří se nechali Kubištovou tvorbou inspirovat. Deváťáky výstava velmi zaujala, takže se jim z galérie příliš nechtělo, jenže čas byl neúprosný a vlak by nepočkal. Návštěvu výstavy můžeme všem vřele doporučit.

Mgr.Dagmar Raabová


6.11.2014: 9. třída v knihovně

Ve čtvrtek 6. listopadu se dívky z 9. třídy společně s paní učitelkou Dagmar Cieleckou účastnily soutěže Paragrafiáda, a tak chlapci se svou třídní učitelkou Dagmar Raabovou pro změnu vyrazili do Městské knihovny na Jiráskově ulici ve Frýdku - Místku. Tématem besedy bylo Dobrodružství v literatuře. Mnohé předváděné knihy chlapci znali, ovšem nikoli z četby, ale z filmového zpracování. Paní knihovnice je rovněž zavedla do oddělení literatury pro dospělé a do oddělení odborné literatury. Čas příjemně uběhl a my jsme se vrátili zpět do školy. Návštěva knihovny nás jako vždy nezklamala. 

Mgr. Dagmar Raabová


11.11.2014: Soutěž na obchodní akademii

Dne 11. listopadu jsme navštívili Obchodní akademii ve Frýdku - Místku. Konkrétně to byla čtyři děvčata z 9. třídy, tři děti z 8. třídy a jeden chlapec ze 7. třídy. Soutěžilo se v rychlosti psaní na počítačové klávesnici. Délka zkoušky byla asi třicet minut. Ve volném čase, kdy jsme čekali na vyhodnocení soutěže, jsme od vyučujících dostali fiktivní peníze a ty jsme měli utratit ve firmách, které měli studenti OA zřízeny ve svých třídách.
Konečně přišlo netrpělivě očekávané vyhodnocení. Na 1. a 2. místě se umístili žáci z frýdeckých škol, ale 3. místo jsem obsadila já, Bára Varcopová, žákyně 9. třídy. Seznámila jsme se se základy psaní všemi deseti a porozhlédla jsem se po škole, kde nejspíš budu podávat přihlášku k přijímacímu řízení.

Bára Varcopová, žákyně 9. třídy


6.11.2014: Paragrafiáda

Dne 6. listopadu jsme navštívili Gymnázium na Cihelní ve Frýdku - Místku, kde jsme se zúčastnili soutěže Paragrafiáda. Soutěž jsme zahájili testem z veřejné správy, který měl asi 50 otázek. V dalším kole jsme představili prezentace, které jsme sami připravili. Z naší školy byly zaslány dvě. Jedna představovala obec Sedliště a vznikla pod vedením Báry Varcopové a druhá se zabývala sousední vesnicí, Bruzovicemi, a tu připravila Tereza Holková se svým týmem.
Porota vyhodnotila 10 nejlepších účastníků. Pavla Fišerová obsadila krásné 2. místo, což nás velmi potěšilo. Soutěž se nám všem velmi líbila.

                                                                                                                                                                  žákyně 9. třídy


3.11.2014: Třídíme odpad aneb koše ve škole

V loňském školním roce vyhlásil EKOtým naší školy veřejnou sbírku na podporu nákupu košů na tříděný odpad, aby mezi žáky zvýšil povědomí o důležitosti třídění odpadu. Na jaře žáci sami navrhli a kreativně vyzdobili kasičky na dobrovolný příspěvek, které pak umístili v obchodě u paní Mžikové a ve večerce paní Muroňové. Ale všechno začalo již na loňském vánočním jarmarku, kde měli EKOtýmáci svůj EKOstánek a získali tak své první finance. Příjemně nás překvapila podpora ze strany rodičů i ostatních občanů na obou akcích, za což jim děkujeme.

Za vybrané peníze se nám podařilo zakoupit čtyři sady košů na tříděný odpad, které jsme rozmístili po chodbách školy, u tříd či hlavního vchodu.

Díky programu Ekoškola jsme se důsledně začali věnovat problematice odpadů a celkově esteticky působit a zlepšovat prostředí školy.

                                                                             Za školní EKOtým Michaela Mikolášová (8. třída) a Mgr. Petra Matušková


 

31.10.2014: Halloween

V pátek 31. října uspořádal Parlament naší školy Halloween. Na přípravě se podílela 9. třída a někteří žáci z 8. třídy. V každém poschodí se nacházelo jedno stanoviště, tedy celkem jich bylo pět. Jednotlivá stanoviště byla vyzdobena papírovými netopýry, duchy, svíčkami, pavučinami, pavouky a zdařilými obrázky.
Na každém stanovišti žáci od 1. do 8. třídy plnili soutěžní úkoly, jež byly bodovány. Další body mohly děti získat za své masky a nápadité oblečení. Po soutěžním Halloweenu nás čekal halloweenský oběd.
Akce měla mezi žáky veliký úspěch.

V podvečerních hodinách Rada rodičů uspořádala lampionový průvod, který směřoval na Bezručovu vyhlídku, kde jsme obdivovali vystoupení ohnivců.

Denisa Pumová, žákyně 9. třídy


24.10.2014: Ekotým pomáhá přírodě

V pátek byli členové Ekotýmu pomoci přírodě a čistili Stavy a okolí Datyňky. Akce se velmi vydařila - panovala dobrá nálada, dobrovolníků byla spousta a nezapomněli nás doprovodit, již podruhé, čtyřnozí přátelé paní učitelky Matuškové.

  Mgr. Markéta Bonková, Mgr. Petra Matušková


24.10.2014: Besedy v knihovně

V úterý 21.října byli naši prvňáčci poprvé v knihovně ve Frýdku-Místku. Jejich beseda se jmenovala "Seznámení s knihovnou". Dověděli se o pravidlech, která zde platí, jakým způsobem jsou zde řazeny knížky a podle čeho poznají ty nejlepší pro jejich věkovou kategorii. Po besedě se v knihovně porozhlédli, zalistovali v knížkách a pohráli si.

Ve čtvrtek 23.října vyrazili i naši třeťáci. Paní učitelka jim vybrala besedu věnovanou knížkám Astrid Lindgrenové. V tomto školním roce mají jako společnou četbu Děti z Bullerbynu a paní knihovnice jim ukázala i další zajímavé příběhy pro děti, které tato spisovatelka napsala.

A přišel pátek 24.října a do stejné knihovny vyjeli čtvrťáci. Čekalo je téma přímo detektivní - věnovali se dětským detektivním příběhům a povídali si o slavných detektivech Sherlocku Holmesovi a Herculu Poirotovi.

Mgr. Renáta Mádrová


22.10.2014: Prevence - beseda s policistou

Tento den přišel naše žáky 2.stupně navštívit příslušník POLICIE ČR, aby děti poučil o bezpečnosti chování v krizových situacích,  o nebezpečí číhající na sociálních sítích a zneužitelnosti osobních dat. Žákům bylo promítnuto video o rizikovém chování na Facebooku, které bylo inspirováno skutečným případem. Dětem se návštěva POLICIE líbila, děkujeme za příjemné povídání.

Mgr. Petra Matušková


22.10.2014: Beseda s příslušníkem Policie


Ve středu 22.října navštívil naše prvňáky a druháky příslušník Policie ČR, aby je poučil o bezpečném chování doma, v přírodě a hlavně na silnici. Hned v úvodu si s nimi povídal, jak mají postupovat v krizových situacích. Dětem promítl video o rizikovém chování v dopravním provozu a pak pustil prezentaci o všech možných nástrahách doma i v přírodě, které na ně číhají. Dětem se návštěva Policie líbila, moc děkujeme.

 

Mgr. Renáta Mádrová


 

14.10.2014: V partnerské škole v Podvysoké

V úterý 14. října bylo na naší škole vyhlášeno ředitelské volno. Třicet žáků a učitelský sbor se vypravili do partnerské školy v Podvysoké.
Po sedmé hodině ranní jsme se vydali směrem na Slovensko. Cesta autobusem trvala asi hodinu.
Přivítala nás paní ředitelka a zavedla nás do školní knihovny, kde jsme měli nachystanou svačinu - chlebíčky, jablka a nápoje.
Po občerstvení se hrálo v tělocvičně florbalové utkání, které pro nás nedopadlo vůbec dobře, protože jsme prohráli 18:3.
V další části programu jsme postupně navštívili různá stanoviště v jednotlivých třídách. Lepili jsme víčka a tím jsme vytvořili obraz žáby, v chemii jsme dělali různé pokusy, např. zubní pastu pro slona nebo objevovali tajné písmo. Zajímavé byly pokusy z fyziky, kdy jsme si zahráli na pracovníky NASA. Jinde jsme překládali slovenská slova do češtiny a angličtiny. Neminuli jsme ani přírodovědné stanoviště, kde jsme mimo jiné poznávali stopy zvířat.
Pak jsme zamířili do školní jídelny, kde jsme si pochutnali na květákové polévce a kuřeti s rýží.
Ve 13 hodin vypukla diskotéka, na níž jsme poznali mnoho slovenských kamarádů, s kterými si dodnes píšeme na Facebooku.
Nadešla hodina odjezdu a nám se příliš odcházet nechtělo. Krásné prostředí a nové kamarády jsme opouštěli velmi neradi, ale prý se zase uvidíme na jaře a tentokrát u nás.
Domů jsme si odváželi hezké zážitky, dárky a pytel víček pro Péťu. Všichni se už těšíme na jaro.

Jan Michalák, Natálie Chmielová, žáci 9. třídy


 

2.10.2014: Beseda v knihovně

V úterý 2.října byli naši druháčci v knihovně ve Frýdku-Místku. Jejich beseda se jmenovala "To nejlepší z Večerníčků". Dověděli se o tom, že Večerníček v příštím roce oslaví kulaté narozeniny - bude mu už 50 let. V křížovce si vyluštili jméno jeho "duchovního otce" - Radka Pilaře. Pak si povídali o pohádkách, které důvěrně znají právě z Večerníčkova vysílání a poslechli si i ukázku z těch nejstarších - z Pohádek ovčí babičky. Po besedě se opět porozhlédli v knihovně, zalistovali v knížkách a pohráli si.

Mgr. Renáta Mádrová


2.10.2014: Ekofestival Ekofilm

Dne 2. října jsme se s naším sedlišťským EKOtýmem zúčastnili ekofestivalu v Alebrechtově střední škole v Českém Těšíně. Nejprve nás čekal program v tělocvičně, který si pro nás nachystali místní studenti a učitelé. Plnili jsme různé úkoly, které prověřily naše znalosti o přírodě a ekologii. Až jsme si vše vyzkoušeli, přesunuli jsme se do sálu a koukali na ekofilmy. Jako první nám promítli film Krokodýlí matka, o životě a nebezpečí krokodýlů. Poté jsme zhlédli film, který sice nebyl úplně eko, ale zato byl velmi zajímavý a přínosný. Jmenoval se Tělo plné štěstí. Zabýval se tím, zda se dá žít, tak jak nám dávají za příklad v médiích. Dozvěděli jsme se, že je to dokonce nezdravé a pro psychické zdraví zcela nevhodné. Buďme tedy spokojeni s tím, jací jsme. Nakonec jsme dostali malé dárečky z recyklovaného materiálu a pomalu se chystali na cestu domů. Festival byl zajímavý a moc se nám líbil.

Barča Zelinová, 5. tř., Mgr. Markéta Bonková


2.10.2014: Návštěva obchodní akademie

Dne 2. října jsme navštívili Obchodní akademii v Mariánských Horách. Ten den probíhal ve škole Den zdraví.
Ráno jsme jeli místní dopravou zhruba 40 minut s paní učitelkou Dagmar Cieleckou. Na OA nás čekalo rozdělení do dvou skupin. Plnili jsme řadu úkolů, například jsme rozeznávali bylinné čaje podle chuti. Během návštěvy jsme ochutnali mnoho dobrot - ovocný salát, guláš, palačinky, sušenky. Pak následovaly sportovní aktivity - ringo, volejbal a stolní tenis. Také jsme si vyslechli dvě přednášky o zdravé výživě a dověděli jsme se, jak se jí v Americe.
Prohlédli jsme si také budovu celé školy a jednotlivé učebny. Je to velký komplex budov, kde studují žáci obchodní akademie, lycea a veřejnosprávní činnosti. Líbila se nám nově vybudována EKO venkovní učebna se záhony bylinek a rostlin. Tam jsme plnili soutěžní úkoly ze zdravovědy a výživy.
Nakonec jsme šli do auly, kde byla vyhlášena vítězná škola a kde jsme dostali drobné upomínkové předměty. Akce se nám moc líbila. Rádi bychom poděkovali paní učitelce Dagmar Cielecké za doprovod a zorganizováni této exkurze.

žáci 9. třídy


3.10.2014: Návštěva frýdecké knihovny

Žáci 5. třídy zavítali do dětského oddělení Městské knihovny na ulici Jiráskově ve Frýdku - Místku. Čekalo je řešení detektivních záhad. Některým se dařilo více, některým méně. Poznali řadu detektivek pro děti, poslechli si literární ukázky, udělali si otisky svých prstů. Po besedě si mohli prohlédnout knižní nabídku, případně si mohli vyzvednout přihlášku, aby se následně mohli zapsat mezi čtenáře městské knihovny. Žáci byli v knihovně velmi pozorní, zvolené téma je zaujalo.

Mgr. Dagmar Raabová


30.9.2014: Přespolní běh (II. stupeň - chlapci)

Na stadionu TJ Slezan ve Frýdku - Místku se konal přespolní běh chlapců II. stupně. V kategorii mladších žáků nás reprezentovali ze 6. třídy - Ondračka M., Bauer D., Tomis A., ze 7. třídy - Šebesta K. V kategorii starších žáků naše barvy hájili žáci 8. třídy - Majer D., Macura V., Plevza L., Ondračka D. V každé kategorii závodilo 43 účastníků. Z naší školy se nejlépe umístil Michal Ondračka ze 6. třídy, který obsadil 22. příčku. 

Mgr. Dagmar Raabová


30. 9. 2014: Olympijský pětiboj v Bruzovicích

Základní škola v Bruzovicích pořádala již 3. ročník Olympijského pětiboje na multifunkčním hřišti u základní školy. V letošním roce se sportovního klání zúčastnily 3 školy - Bruzovice, Sedliště, Lučina. Naši školu reprezentovalo 10 chlapců a dívek:
1. třída: Emma Čaplová, Aleš Berbr
2. třída: Julie Vašíčková, Tomáš Hanzelka
3. třída: Natálie Kohutová, Michal Kudlička
4. třída: Tereza Andělová, Tomáš Kohut
5. třída: Petra Ondračková, Josef Jiříček
Soutěžilo se ve skoku z místa, ve šplhu, hodu, běhu a štafetovém běhu. Naše škola získala 1. místo, podařilo se jí tak obhájit držení putovního poháru z minulého roku.

Mgr. Martina Kantorová, Mgr. Dagmar Raabová  


29.9.2014: Prevence - beseda o vztazích                                                                      

V pondělí 29.9.2014 přišla naší školu navštívit pracovnice Centra Nové naděje, aby žákům 5. a 6. třídy pověděla o důležitosti dobrých vztahů ve třídě a kolektivu. Žáci měli možnost vyjádřit, co se jim ve třídě líbí a co by změnili. Beseda byla velmi poučná.

                                                                                              Mgr. Petra Matušková


24.9.2014: Sportovní odpoledne s Beskyďáčkem

Tuto akci pořádal Školní sportovní klub Beskyďáček v součinnosti se ZŠ v Sedlištích na multifunkčním hřišti u školy. Zúčastnilo se 22 dětí a 3 rodiče (1 tatínek a 2 maminky). Sportovalo se v 6 kategoriích - tatínek, maminka, chlapci I. stupeň, chlapci II. stupeň, děvčata I. stupeň, děvčata II. stupeň. Své sportovní výkony soutěžící porovnávali na 4 stanovištích se zaměřením na minivolejbal, gymnastiku a atletiku. Úspěšní sportovci byli odměněni: 1. místo - poháry, 2. místo - trička od ŠSK Beskyďáček, 3. místo a níže - náramek Beskyďáčku.

Mgr. Martina Kantorová, Mgr. Dagmar Raabová


22.9.2014: Prevence

Dnes proběhla na naší škole beseda pro žáky 7., 8. a 9. třídy pod záštitou Poradny pro primární prevenci se sídlem v Ostravě. Sedmákům byla přibližena kyberšikana, starší žaci byli poučeni o bezpečném sexuálním chování. Beseda
se dětem moc líbila.

Mgr. Petra Matuško


18.9.2014: Slezská brána - fotbal

V Šenově na Lapačce se konaly 18. září fotbalové zápasy škol regionu Slezská brána. Turnaje se zúčastnily tyto školy:
ZŠ Sedliště, ZŠ Šenov, ZŠ Vratimov TGM a ZŠ Paskov. Hrál každý s každým. Naše družstvo hrálo ve složení: Ondračka M., Lička D., Šebesta K., Hammer T., Liberda D., Majer D., Ondračka D., Diblík M., Plevza L., Macura V., Kunz V., Pešat P., Rajnoch D.
Naši chlapci získali bronzovou medaili. První příčku obsadila ZŠ Šenov a na druhém místě skončila ZŠ Vratimov TGM. Sportu zdar, fotbalu zvlášť.

Mgr. Martina Kantorová, Mgr. Dagmar Raabová


6.9.2014: Lašské slavnosti v Sedlištích

V sobotu 6.září vystoupila 9. třída na Lašských slavnostech, které se konaly na Bezručově vyhlídce, se scénkou "Než přivezu koloče ..." Scénka trvala zhruba patnáct minut a pak se tančila polka, protože ta k veselce patří. Nevěsta byla jako z růže květ a ženich jak by smet. Na svatbě nechyběly koláče ani tradiční rozbíjení talíře pro štěstí. Všichni jsme byli rádi, že se nám vystoupení podařilo. Za nácvik děkujeme paní učitelce třídní Dagmar Raabové.

žákyně 9. třídy


1.9.2014: Nový školní rok

Letní prázdniny utekly jako voda a žáci opět zasedli do lavic plní očekávání, co je v tomto školním roce čeká a nemine.

Slavnostní zahájení školního roku 2014/2015 proběhlo v kulturním domě, kde žáky pozdravil nejen pan ředitel Dr. Pavel Olšovský, ale i pan starosta Ing. Jaromír Krejčok, který žákům popřál mnoho elánu, rodičům a pedagogům pak mnoho trpělivosti.

Školu bude letos navštěvovat 175 žáků a do mateřské školy dochází 63 dětí.

Do svých řad jsme přijali malé prvňáčky. Tentokrát se jich sešlo 28 a prvními školními povinnostmi je bude provázet paní učitelka Mgr. Hana Hájková.

Do naší školy nastoupili noví pracovníci. Od září bude zaveden nepovinný předmět náboženství, který bude vyučovat Mgr. Agáta Doležalová. Asistentku pedagoga bude v tomto roce vykonávat Pavla Pustková a do školní družiny nastoupila nová vychovatelka Mgr. Jarmila Matějová.

Ve školním roce 2014/2015 bude realizováno 7 projektů:
1. Projekt NatTech
2. Média do škol
3. Podpora inovativních metod a forem výuky přírodovědných předmětů na ZŠ
4. Učíme se podnikat
5. Dílna techniky ve světě dětí v MŠ
6. Partnerská příhraniční spolupráce škol ČR - Slovensko
7. Vybudování nové jazykové učebny a nové učebny fyziky a chemie (projekt ROP)

Škola chce pokračovat v projektu Žijeme v Regionu Slezská brána a sblížit se se školami, které do tohoto regionu spadají. Proto hodlá tyto školy oslovit a uspořádat pěveckou a výtvarnou soutěž. Rovněž by proběhl divadelní festival, kde by žáci regionu ukázali své herecké schopnosti.

Práce nás čeká víc než dost. Tak s chutí do toho, půl je hotovo.

Mgr. Dagmar Raabová