Rozpis užívání tělocvičny

sport nájemce čas užívání sprch
Pondělí
       
     
     
Úterý
       
       
       
Středa
       
     
       
       
       
Čtvrtek
       
       
     
       
       
Pátek
       
       
     
Sobota
       
       
Neděle
       
     
     

Poznámka:

1. Nájemci, kteří mají předplacenou sprchu, najdou klíč na klíčích od šatny.
2. Namátkovou kontrolu provádí školník!
3. Neoprávněné užívání sprchy bude trestáno smluvní pokutou 200,- Kč.

Směrnice ke stanovení úhrad za učebny a tělocvičnu pro školní rok 2012/2013 se nachází v sekci Úřední deska.

TOPlist