Aktuality: 


  Datum v úvodu zprávy udává, kdy byla informace vyvěšena  na webových stránkách.
  Z důvodu přehlednosti jsou zprávy v aktualitách po ukončení akce mazány.

 

 

 


 

Středa, 25. 4. 2018, svátek má Marek, zítra  Oto blueboard.cz
 
 

        

                    

  


10.10.2018: Sedlišťský slavík

Vyhlašujeme 5. ročník pěvecké soutěže Sedlišťský slavík,podrobné informace naleznete v přiloženém dokumentu.

Sedlistsky_slavik.pdf


26.9.2018: Informace k nové možnosti odhlašování ze stravování

Naše jídelna Vám od 1.října 2018 nabízí On-Line systém objednávání nebo odhlašování stravy, který je k dispozici 24h denně, včetně dnů pracovního volna i státních svátků na adrese http://www.strava.cz.  Prosíme o odhlašování přes uvedené stránky, pouze ve vyjímečných případech náhlého onemocnění nebo nepředvídatelných okolností, lze stravu odhlásit do 6.00hod pouze na tel.čísle 595 532 780 nebo na email jidelnasedliste@seznam.cz

Podrobné informace naleznete v přiloženém dokumentu.

On-line_strava.docx


3.9.2018: Nový školní rok 2018/2019

V pondělí 3. září byl v kulturním domě slavnostně zahájen školní rok 2018/2019. Pan starosta Ing. Jaromír Krejčok představil žákům i rodičovské veřejnosti nového ředitele školy Mgr. Davida Hubeňáka. 
V letošním školním roce navštěvuje naši školu celkem 226 žáků, z toho na I. stupni je 132 žáků a na II. stupni 94 žáků. Do 1. třídy nastoupilo 24 žáčků a o jejich první kroky se postará paní učitelka Mgr. Renáta Dorociaková. Nedílnou součástí naší školy je i mateřská škola, do níž dochází 72 dětí. Ve školce pracují celkem 3 oddělení, z toho dvě jsou umístěna v nové budově školky, která byla zbudována za necelý rok. Jde o velmi vkusnou stavbu s hezky upraveným okolím. 
Žáci 1. až 4. třídy mohou po vyučování navštěvovat školní družinu. Rovněž zde pracují 3 oddělení, která pojmou celkem 90 žáků. 
Do učitelského sboru nově přibyli Mgr. Jana Drobniaková a Ing. Jan Fryč, novým pedagogickým asistentem se stal Alois Olšovský. 
Děti mají možnost navštěvovat v odpoledních hodinách některý z nabízených kroužků. Jsou to - angličtina pro děti v mateřské školce, angličtina pro 2. a 3. třídu, včelařský kroužek, hra na klavír, matematický kroužek a kroužek školního časopisu.
V tomto školním roce bude ve škole probíhat projekt Sportuj ve škole. Projekt je určen pro děti ve školní družině a bude zaměřen na míčové hry. Škola bude rovněž pokračovat v navazujícím projektu EU šablony II. Nadále budeme zapojeni do akcí Slezské brány a sportovních aktivit v rámci AŠSK.
I v letošním školním roce se uskuteční pěvecká soutěž nejen pro naše děti, ale i pro děti okolních škol. Advent zahájíme již osvědčeným vánočním jarmarkem, rovněž nebude chybět vystoupení našich dětí ke Dni matek. Menší žáci se mohou těšit na plavecký výcvik, žáci 6. třídy na adaptační kurz a starší žáci na lyžařský výcvik. Ke konci školního roku proběhne pro děti I. stupně škola v přírodě.
Nadále bude pokračovat spolupráce se slovenskou partnerskou školou v Podvysoké. Velmi dobrá je spolupráce se Spolkem rodičů, který působí při naší škole a který pomáhá nejen finančně při různých sportovních a kulturních akcích.
Žáky naší školy čeká především vzdělávání, ale i zpestření v podobě návštěvy místní i městské knihovny, muzea Beskyd, loutkového divadla, různých soutěží a v závěru školního roku pak neodmyslitelných školních výletů. 
Práce i úkolů je celá řada, takže popřejme žákům, pedagogům, ale i rodičům mnoho elánu a štěstí.

                                                                                                                                 Mgr. Dagmar Raabová


23.5.2018: Upozornění pro rodiče

Z důvodu zpřísnění pravidel ochrany osobních údajů stahujeme ze školního webu el. omluvenku. K omlouvání absence svých dětí můžete použít zprávy v Bakalářích - Komens, případně e-mail. Děkujeme za pochopení.


25.4.2018: Daruj kytku - výzva Ekotýmu

V rámci programu EKOŠKOLA se se školním Ekotýmem snažíme také o zútulnění prostředí školy. Rádi bychom měli na chodbách více zeleně. Máte-li doma nějakou pokojovou kytku, která už se vám úplně nehodí, budeme rádi, když ji darujete našim chodbám. Slibujeme, že o ně bude dobře postaráno. Připište ke kytce vaše jméno, popřípadě název rostliny, abychom k ní mohli dát cedulku. Pokud byste byli ochotni darovat i nějaké květiny do truhlíků, ozdobili bychom tak okna u hlavního vchodu do školy.

Darované květiny můžete předávat panu školníkovi nebo zástupcům Ekotýmu.

Děkujeme, Ekotým ZŠ Sedliště

 


2.4.2018: Upozornění - Nová adresa Bakaláři

Upozorňujeme rodiče a žáky 5.- 9 třídy na změnu adresy pro přihlašování do elektronické žákovské knížky. Nová adresa je  https://sedliste.bakalari.cz/bakaweb/next/login.aspx


1.9.2017: Informace o změně úplaty za vzdělávání v MŠ

Upozorňujeme rodiče na změnu úplaty za vzdělávání v MŠ, podrobné informace naleznete v přiloženém dokumentu.

Oznameni_o_zmene.pdf


21.7.2017: Informace o projektu EU Šablony 2017

Základní informace o projektu EU šablony 2017 v rámci publicity jsou uvedeny v příloze.

Sablony_publicita.pdf


4.5.2017: Obhájili jsme titul Ekoškola

Letos nás po dvou letech čekala obhajoba titulu Ekoškola. Školní Ektotým pilně pracoval a plnil úkoly svého plánu činností, aby se mohl o titul opět ucházet. Poslali jsme všechny potřebné podklady a pak nás 30. března čekal ekologický audit, který měl prověřit, zda si ocenění zasloužíme. Auditorky si povídaly s koordinátorkou programu paní učitelkou Bonkovou, s celým Ekotýmem, panem ředitelem a také s provozními zaměstnanci školy. Zajímaly se, zda se věnujeme daným tématům, kterými jsou odpady, prostředí školy, voda a energie, také jestli škola naplňuje sedm kroků programu Ekoškola a o další aktivity Ekotýmu. Auditorky zaslaly zprávu o naší činnosti do Prahy a my jsme museli čekat, co se bude dít. Koncem dubna jsme se dozvěděli skvělou zprávu - obhájili jsme! Naše práce byla oceněna a my tak víme, že se nesnažíme zbytečně a to co děláme, má cenu. Teď už se s Ekotýmem těšíme na 22. června, kdy pojedeme do Prahy do Senátu České republiky převzít mezinárodní titul Ekoškola.

Za Ekotým Markéta Bonková


15.10.2015: Zprávy České školní inspekce

Zprávy ČŠI z let 2003, 2007, 2011 a 2015 jsou dostupné na webu ČŠI. Přesměrováni na něj budete po kliknutí na následují odkaz. V tištěné podobě jsou k nahlédnutí v ředitelně školy.

http://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zprávy
 


21.5.2015: Škola získala mezinárodní titul Ekoškola

Titul Ekoškola je mezinárodní ocenění škol, kde žáci aktivně pracují na předcházení vzniku odpadu, zkvalitňování prostředí školy a minimalizaci ekologického dopadu školy na životní prostředí. Koordinátorem tohoto programu v České republice je Sdružení Tereza.

Dvouleté úsilí naší školy a aktivní práce žákovského Ekotýmu přinesla své plody. V dubnu letošního roku proběhl na naší škole audit, který měl za úkol zjistit, zda plníme kritéria pro udělení titulu Ekoškola. A podařilo! Naše úsilí bude korunováno převzetím titulu v budově Senátu České republiky dne 18. června 2015.

Škola získává titul na dva roky a naším prvořadým úkolem je snažit se pracovat tak, abychom i v budoucnu udělený titul obhájili.

Zpráva z proběhlého auditu k nahlédnutí zde:

Zprava_z_auditu.pdf

Školní Ekotým ve složení: Julinka Vašíčková, Zuzanka Zápalková, Klárka Liberdová, Barča Zelinová, Michal Ondračka, David Lička, Kryštof Šebesta, Toník Zápalka, Míša Mikolášová, Terka Mžiková, Niki Smyčková, Patrik Pešat. Na fotografii chybí Ondra Klimíček.

Za školní Ekotým Petra Matušková a Markéta Bonková

                                                                                                    


TOPlist
Do konce školního roku zbývá:
týd
8
8
dny
8
8
hod
8
8
min
8
8
sec
8
8
Fotografie z letošních akcí:
TOPlist