Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola Sedliště

Školní jídelna má nové telefonní číslo, je možno odhlašovat strávníky do 14.00hod telefonicky, po 14.00hod pouze přes SMS 730 512 389 a na email jidelnasedliste@seznam.cz do 6.00hod

 

U bezhotovostních plateb, budou staženy všechny pracovní dny - je nutné si jednotlivě odhlásit dny, kdy se strávníci nebudou stravovat. Pro základní školu se prázdniny a státní svátky odhlašují automaticky.

Všichni strávníci budou automaticky přihlašování na celý měsíc dopředu, je tedy nutné v případě nepřítomnosti strávníka, stravu odhlásit.

 

Vedoucí školní jídelny

Ženčuchová Pavlína

Výběr stravného na říjen 2018

Stravné dny pro ZŠ 21dní a pro MŠ 23dní

29.10. a 30.10.2018 - PODZIMNÍ PRÁZDNINY - na tyto dny jsou strávníci ze ZŠ automaticky odhlášeni


 

Výběrové dny na měsíc říjen pouze v tyto dny

1.10.2018    od       6.30 -  do 13.00 hod.   

2.10.2018    od       6.30 -  do 13.00 hod. 

 


 

Základní a mateřská škola

                                oběd

    3 – 6 let                  29,00 Kč celkem (přesnídávka,oběd,svačina)
         
 7 let                  35,00 Kč celkem (přesnídávka,oběd,svačina)
 
 7 – 10 let                  21,00 Kč
11 – 14 let                  24,00 Kč
15 a více let               30,00 Kč
       dospělí                30,00 Kč
režijní náklady           25,00 Kč

 

Zařazování žáků – strávníků do věkových skupin je dle vyhlášky 107/2005 a to podle věku dosaženého k datu 31.8. daného školního roku.


Bezhotovostní platby stravného

Od března 2014 je možnost v naší škole platit stravné bezhotovostně. Prosíme zájemce o bezhotovostní platbu, aby si u své banky zřídili  souhlas s inkasem a vyzvedli si formulář k inkasu ve školní jídelně. Pro ostatní strávníky bude nadále fungovat výběr stravného hotovostní formou v určené výběrové dny.

Bližší informace naleznete v následujícím dokumentu.

Bezhotovostni _platby_stravneho.pdf


Nový školní rok 2018/2019 ve stravování


Stravování v novém školním roce, bude probíhat stejně jako v minulém roce.

Možnosti úhrady stravného jsou v hotovosti na pokladně ve školní jídelně, nebo povolením inkasa dle pokynů níže. 

Strávníci platící bezhotovostní formou budou přihlášení ke stravování automaticky, stravné bude staženo poslední týden v srpnu od 27.8. - 31.8.2018.
Pro žáky ZŠ se v pondělí 3.9.2018 nevaří ! Strava bude přihlášena pro strávníky platíci bezhotovostně od úterý 4.9.2018 v případě nepřítomnosti je NUTNÉ ODHLÁŠENÍ!!!

Strávníci platící v hotovosti a noví strávníci- budou přihlášeni ke stravování až po úhradě stravného 3.9.2018  nebo 4.9.2018 od 6.30hod do 13.00hod v pokladně šj, bez úhrady stravného NEBUDOU STRÁVNÍCI KE STRAVOVÁNÍ PŘIHLÁŠENI !!!

Strávníci z mateřské školy budou ke stravování přihlášeni od 3.9.2017 všichni.

 

Důležité upozornění,
od 1.4.2018 bude provedena změna emailové adresy pro školní jídelnu ZŠ Sedliště
eatroom.sedliste@seznam.cz - bude zrušena a nahrazena novou 

jidelnasedliste@seznam.cz - tato adresa platí již od 1.2.2018

děkujeme za pochopení

Úhrada stravného se provádí vždy PŘEDEM, tak aby stravné bylo uhrazeno před datem výdeje stravy. V opačném případě nemůže být strava vydána.

 

Pokud dítě onemocní,lze první den nemoci odebrat zaplacenou stravu v ceně potravin, následující dny nemoci může být strava odebírána pouze za plnou cenu, tzn. Včetně poměrných režijních nákladů.

 

STRAVA SE ODHLAŠUJE VŽDY DEN PŘEDEM

 

V případě nepředvídatelných okolností (onemocnění dítěte,apod.) se strava odhlašuje nejpozději do 6.00 hodin prostřednictvím internetu (emailem) nebo telefonicky 
na tel.čísle  595 532 780 nebo 730 512 389 do 14.00 hod.

 

Sedliště 1.9.2013


TOPlist