Naše aktivity

Celoroční hra „CESTA KOLEM SVĚTA“

 ZÁŘÍ

V měsíci září jsme se opět sešli v naší školní družině. Tento rok nově ve třech odděleních - Opičky, Lvíčci a Pandy. Čekala na nás nová celoroční hra „Cesta kolem světa“. V ní budeme každý měsíc poznávat nějaký stát nebo cestovat po světadílech. Budeme si s ním hrát a tvořit různé typické výrobky dané země. Pro děti je připraveno mnoho činností a aktivit, při kterých se dozvědí spoustu zajímavostí ze světa. Při těchto činnostech se budeme i lépe poznávat.

Po prázdninách byly děti plné zážitků a dojmů z prázdnin, a proto jsme si tyto zážitky nakreslili a společně jsme si je povyprávěli. Naši nástěnku na chodbě nám zdobí i školáci s aktovkami jako symbol nového školního roku. K podzimu patří jablíčka a hrušky, a tak jsme si vyrobili papírové 3D zavařeniny. Hodně jsme si ještě užívali pěkného počasí a trávili čas na dětském hřišti u školy. 

 

ŘÍJEN

Celý říjen jsme cestovali po naší rodné vlasti, ČESKÉ REPUBLICE. Děti luštily různé křížovky, rébusy a hrály hry, ve kterých se mohly dozvědět informace a zajímavosti o Česku.

V naší školní družině také proběhla soutěž „VTIPNĚJŠÍ VYHRÁVÁ“, ve které děti soutěžily s připravenými vtipy. Společně jsme se pobavili a nasmáli a pro ty nejlepší byla nachystaná malá odměna. Poslední říjnový den jsme si zpestřili oslavou svátku Halloween. Pro děti bylo připraveno odpoledne plné soutěží a her.

 

Od října už jsme začali navštěvovat místní knihovnu v Sedlištích, kterou budeme pravidelně navštěvovat každý měsíc vždy první pondělí v měsíci. 

 

LISTOPAD

 V listopadu nás čekalo putování po Evropě. Povídali jsme si o zajímavostech některých evropských zemí a hráli jsme hry, které hrají děti jinde, a které u nás neznáme.

Většinu listopadu jsme věnovali hlavně vyrábění výrobků na vánoční jarmark.

 

6.11. Návštěva knihovny v Sedlištích

 27.11. Celodružinová soutěž „ZLATÝ SLAVÍK“

 

 PROSINEC

 V tomto měsíci jsme se seznamovali s Vánoci ve světě. Povídali jsme si o rozdílech ve slavení těchto svátků u nás a ve světě, měli jsme vánoční soutěže a kvízy.

Na Mikuláše nás čekalo spoustu tvoření a čertovin.

Čekání na Vánoce jsme si zpříjemňovali posloucháním koled a vánočním tvořením.

S některými dětmi jsme 19.12. navštívili frýdeckou nemocnici, ve které jsme si pro nemocné děti připravili pohádkové dopoledne se soutěžemi a takto jsme jim mohli alespoň trochu zpříjemnit pobyt v nemocnici.

4.12. Návštěva knihovny v Sedlištích

 

LEDEN

 Malí cestovatelé se tento měsíc vydali do mrazivé Arktidy a Antarktidy. Dozvěděli se spoustu zajímavých informací o krajině, zvířatech i lidech obývajících tyto daleké země. Shlédli jsme film Akce Arktida, ve kterém jsme viděli, jaký je život v těchto polárních oblastech. Různými technikami děti ztvárnily zimní krajinu, sněhuláky, tučňáky, lední medvědy, Eskymáky a jejich iglú, které stavěly z kostek cukru. Děti si v průběhu ledna užily zimních radovánek v téměř jarním počasí. Také si zasportovaly v tělocvičně, přečetly si a zhlédly zimní pohádky a naučily se zpívat Grónskou písničku. Za splnění úkolů si nalepily další cestovatelskou známku.

Na konci měsíce byla pro děti připravena další celodružinová soutěž a to „DRUŽINA MÁ TALENT“. Soutěžící si připravili představení a ti nejlepší byli oceněni malou věcnou odměnou.

 8.1. Návštěva knihovny v Sedlištích

 29.1. Celodružinová soutěž „DRUŽINA MÁ TALENT“

 

ÚNOR

I přes mrazivé počasí jsme se přenesli do Ameriky, která byla tématem tohoto měsíce. Po přečtení informací o objevení Ameriky jsme pomocí encyklopedií a atlasů obeplouvali celou Ameriku a poznávali její země, řeky a zvířata. Také jsme si povídali o původních obyvatelích Ameriky - Indiánech. Děti si vyrobily vlastní indiánský totem a zkusily si složit indiánské týpí. Samozřejmě jim zbyl i čas na hraní, sledování a čtení pohádek, a také dovádění v tělocvičně a venku. Během celého měsíce děti plnily další cestovatelské úkoly, za jejichž splnění si nalepily další známku do svého pasu.

Na závěr měsíce jsme ve školní družině uspořádali PYŽAMOVÝ KARNEVAL, kde bylo pro děti připraveno spoustu her, soutěží, tance a také módní přehlídka v pyžamech. Za své výkony, ale i za to, že si přinesly „kostým“, dostaly děti malou sladkost.

5.2. Návštěva knihovny v Sedlištích

23.2. Pyžamový karneval

26.2. Návštěva knihovny v Sedlištích

 

 

TOPlist