Letní prázdninování

Náš projekt se chýlí ke svému závěru. Žáci 5., 7. a 8. třídy složili básně na své nejoblíbenější roční období a to je léto. Léto, kdy žáci nemusí chodit do školy, učit se, ale naopak si užívat koupání, nic nedělání, dovolené s rodiči, dlouhého vyspávání. Posuďte, jak léto ve svých básních žáci oslavili.

Léto
Natálie Chmielová (7.tř.)

Cupy, dupy, pravda je to,
po jaru že máme léto.
Slunko hřeje, slunko pálí,
ani chvilku nezahálí.
Všude smíchu je a ruchu,
léto přišlo, hejsa, chuchu!

 

Léto
Jan Michalák (7.tř.)

Léto, léto už je tu,
skočím si do bazénu.
Škola končí, je to tak,
už se těším na táborák.

Léto
Tereza Pánková

Je to pravda, je to tak,
přiletěl k nám první čáp.
Květiny nám krásně kvetou,
já si hraju venku s Péťou.
Dneska je tak krásný den,
těším se, až půjdu ven!

Léto je tady
Martin Hammer (8.tř.)

Svítí, svítí slunce nad hlavou,
vzduch je cítit zábavou.
V bazénu se voda třpytí,
na louce zas kvete kvítí.
Slunce pro nás hezky hřeje,
mrak už ho snad nezakryje.

Léto
Jan Svojanovský (8.tř.)

Léto, to je krásný čásek,
zpívá každý mladý hlásek.
Nemusím jít do školy
a nedělám úkoly.

Sluníčko se krásně směje,
ale někdy taky leje.
My však máme prázdniny,
skončily nám hodiny.

Léto
Natálie Hlásna (8.tř.)

Jaro se teď s létem střídá
a nás čeká devátá třída.
Slunce se teď na nás směje,
taky občas trochu leje.
 

Až nám skončí hodiny,
užijem si prázdniny.
Teď se v bazénu koupeme,
za dva měsíce tu budeme.

Letní třešnění
Nikol Berbrová (5.tř.)

Začíná léto,
mami, pojď na to,
vytáhneme žebříky,
nachystáme košíky,
obereme třešinky
a vyplivnem pecinky.

 

Léto
Dominik Lanča (5.tř.)

Přišlo léto, slunce svítí,
je tu nový letní den.
Na trávě se rosa třpytí,
všude kolem plno kvítí.

Máme krásné prázdniny,
horké léto je,
u srdce nás slunce zlaté
vždycky zahřeje.

Na louce roste zelená tráva,
proto se na ní pase naše kráva.
Ryby plavou v rybníčku,
dítě má písek v kyblíčku.


Evropské školy pro čistou vodu

Ekotým ZŠ v Sedlištích ve složení Natálie Hlásne, Terezy Hrabcové, Markéty Liberdové, Martiny Ličkové, Veroniky Ondračkové, Izabely Smyčková a paní učitelky Markéty Bonkové se přihlásil do mezinárodního projektu Evropské školy pro čistou vodu. Cílem tohoto projektu je zlepšit pochopení významu čisté vody. Projektu se zúčastnily školy z osmi evropských zemí.

V rámci tohoto projektu jsme uskutečnili vlastní projekt  "V Žermankách je voda živá"

Předmětem zájmu našeho projektu se stala Žermanická přehrada (pro nás a naše okolí běžně známá jako Žermanky – odtud i název projektu). Projekt se jmenuje “V Žermankách je voda živá”, což znamená, že v přehradě žijí různé organismy, především pak v letních měsících sinice, které se staly objektem našeho zkoumání. Pro nás toto téma bylo jasnou volbou, protože když se řekne voda v okolí školy, tak nás hned napadla právě “naše přehrada”. A protože máme rády koupání v ní a kvůli sinicím to v poslední době často nejde, bylo rozhodnuto.
Cílem projektu bylo zjistit, co nejvíce informací o sinicích a vodním květu, jak vzniká a proč, jak mohou být sinice škodlivé a jak se dá proti sinicím bojovat. Zda i my můžeme nějak přispět ke zmírnění problému. A především pak snaha tyto informace rozšířit mezi veřejnost, aby si lidé uvědomili, že čistá voda v přehradě není samozřejmostí. A tím pádem ani čisté a bezpečné koupání v ní.

Hlavními aktivitami projektu bylo:

 • zjišťování informací o sinicích, jaké faktory přispívají k jejich množení
 • osvěta veřejnosti, tvorba  informačních plakátů
 • schůzka s odborníky z Povodí Odry přímo v terénu
 • povídání s rybáři Povodí Odry
 • odběr vzorků vody z Žermanické přehrady
 • experimentální zjištění obsahu dusíku a fosforu ve vodě
 • tvorba a vyhodnocení dotazníků - Jak souvisí množství sinic s pracími prášky a mycími prostředky do myček
                                                         na nádobí? - dotazníky byly rozdány žákům naší školy, kteří je předali svým 
                                                         rodičům

Projekt nás především přiměl přemýšlet hlouběji nad problémem sinic, jejich výskytem a riziky, které s sebou sinice přinášejí. Náš ekotým předal zjištěné informace širší veřejnosti, která žije v okolí přehrady. Ve škole jsme k této problematice udělali nástěnku, jež seznamuje žáky naší školy s výsledky naší práce.

Pět vybraných projektů z České republiky bylo přeloženo a zasláno mezinárodním koordinátorům k posouzení.
Šlo o projekty těchto škol : ZŠ Hulín, ZŠ Povrly, ZŠ Sedliště, BG Bohosudov a ZŠ Jana Palacha Most.

Vítězem  se stal projekt naší školy a členky ekotýmu pojedou na závěrečné soustředění, kde budou prezentovat výsledky své práce.

Touto cestou bychom rády poděkovaly pracovníkům Povodí Odry ing. Elišce Maškové, ing. Martinu Skaličkovi,
ing. Tomáši Markovi, ing. Lukáši Pavlasovi a dalším spolupracovníkům za ochotu a spolupráci při uskutečňování našeho projektu.

Mgr. Markéta Bonková, Mgr. Dagmar Raabová


Moje milá mámo

Druhou neděli v květnu slavíme Den matek. My, žáci základní a mateřské školy, jsme si jej připomenuli ve čtvrtek
9. května, kdy jsme pro své milované maminky uspořádali kulturní vystoupení.
Zde také zazněly básničky, které složily děti z 5., 7. a 8. třídy. Šlo o dílka velmi zdařilá, a tak jich pár překládáme.

Pro maminku
Václav Kunz (7. tř.)

Moje milá mámo,
přicházím ti přát,
abys každé ráno
mohla se hned smát.

Abys všechny starosti
mohla odložit,
abys tady do sta let
s námi mohla žít.

Báseň pro maminku
Dominik Lanča (5. tř.)

Moje milá maminko,
starostí jen malinko,
zato štěstí, lásky dost,
tobě přeji pro radost.

Báseň o mamince
Filip Adamus (8. tř,)

Mám rád svoji maminku,
jako velkou květinku.
Na hlavě má žlutý vlas,
jemný je jak její hlas.
Jemná pleť a červená líčka,
zelená má oční víčka.

Den matek
Barbora Paluříková (5. tř.)

Už se blíží Den matek,
všechny ženy slaví svátek.
Druhou neděli v květnu
děti hrají na flétnu.

Pro maminku
Karolína Konečná (7. tř.)

Hodně štěstí, zdraví
přeji k svátku, mami.
Dneska je tvůj velký den,
my tě zlobit nebudem.

Maminka
Marcel Košťál (8. tř.)

Moje milá maminka
je docela malinká.
Moje máma je mi vším,
snad ji jen tak neztratím.

Moje máma je tak krásná,
snad je se mnou taky šťastná.
Svoji mámu mám moc rád,
chtěl bych ji stále objímat.

 Mgr. Dagmar Raabová


Shakespeare - život, dílo a jeho doba

V literatuře v 8. ročníku se žáci seznámili s životem a dílem vynikajícího anglického dramatika Shakespeara. Přečetli si známou trágédii Romeo a Julie. Zhlédli divadelní hru Kupec benátský a dnešní podobu Stratfordu nad Avonou, rodiště
W. Shakespeara. Nechyběla ani scénka z komedie Sen noci svatojánské, kterou žáci ve skupinách secvičili a pak hodnotili, která skupina byla ve svém výstupu nápaditější.
V anglickém jazyce se žáci seznámili s programem - Skutečný Shakespeare. V zeměpise osmáci zaznamenali do slepé mapy Velké Británie místa Shakespearova pobytu. V dějepise si přiblížili alžbětinskou dobu, ve které dramatik žil.
Ve výtvarné výchově se pak žáci pokusili o lépe či hůře zvládnutý portrét W. Shakespeara a o kostýmy, které jsou
pro alžbětinskou dobu charakteristické.
Naši pozornost si tento slavný tvůrce anglických divadelních her bezesporu zaslouží. Jeho dílo bude mít divákům co říci
i v dalších staletích.

Mgr. Dagmar Raabová


Zdravý životní styl

V měsících únoru až dubnu plnila 7. třída projekt Zdravý životní styl.
V občanské výchově se žáci seznámili s tím, co to je vlastně zdravý životní styl. Ve slohu napsali recept na přípravu jídla a tím si procvičili popis pracovního postupu. V pracovních činnostech pak žáci své recepty prakticky připravovali v hezkém prostředí školní kuchyňky, kde si na svých výtvorech i pochutnali. Jídla bylo připraveno víc než dost, takže zbylo ještě i na druhý den na svačinku.

Mgr. Dagmar Raabová


Žijí mezi námi IV.

Hned po Velikonocích k nám do školy zavítala Táňa Hlostová, a tak byla dalším hostem v projektu Žijí mezi námi.
Žákům 8. a 9. třídy přiblížila své studium na JAMU v Brně. Její povídání bylo velice zajímavé a posluchači brzy
zjistili, že býti herečkou není vůbec jednoduchá věc. Táňa si splnila svůj dětský sen, a protože je bojovnice, určitě
se v tvrdé konkurenci neztratí.
Přejeme Ti, Táňo, úspěšné završení studia, angažmá ve vysněném divadle a mnoho krásných rolí, mezi nimi
i postavu Elektry.

Dagmar Raabová


Jarní trylkování

Zima se letos vzdává jen velmi těžce. Snad toužebně očekávané jaro přivolá naše básnění tentokrát pod názvem
Jarní trylkování.

Jarní trylkování
Pavlína Fišerová (7. tř.)

Přišlo jaro se sluníčkem,
zem otvírá zlatým klíčkem,
každý ježek už to ví,
že nás zima nebaví.

Sněženka nám z trávy mává,
to je vážně dobrá zpráva,
ptáčči zpívaj ve větvích,
vymetají led a sníh.

A už zase po roce,
odcházejí Vánoce
a po jaru léto bude zas,
prázdniny už čekají na nás.

Jaro
Dominik Gwozdz (8. tř.)

Dnes je první jarní den,
vyženeme zimu ven.
Přivoláme sluníčko,
zasviť aspoň maličko.

Jarní trylkování
Stanislav Adamus (5. tř.)

Slunce venku krásně svítí,
rozkvétá už jarní kvítí.

Na zahradě petrklíče kvetou
a kluci pomlázku si pletou.

Holky barví vajíčka,
mamky pečou zajíčka,
ve váze je kočička.

Jaro
Aneta Macurová (8. tř.)

Na jaře nám roste kvítí,
sluníčko nám krásně svítí.
Sněženky nám vylézají
a děti je natrhají.

Mgr.Dagmar Raabová


Recept

5. třída plnila projekt Recept. V hodině slohu si žáci procvičili popis pracovního postupu, výsledkem bylo
napsání receptů oblíbených jídel. Dověděli jsme se, jak připravit pizzu, marokánky, bábovku, španělské
ptáčky, šopský salát a další dobroty.
Na základě těchto receptů pak žáci v hodině pracovních činností v nové kuchyňce připravili koblihy a česne-
kovou pomazánku.
Ve výtvarné výchově žáci své oblíbené jídlo nakreslili.
Tento projekt pomáhaly páťákům splnit paní učitelky Dagmar Raabová a Marcela Vonderčíková.
Děti se do práce pustily s nadšením a odměnou jim byly dobrůtky, které si samy připravily.  

Mgr.Dagmar Raabová


Žijí mezi námi III.

V útery 29. ledna 2013 přišel do naší školy další host v projektu Žijí mezi námi, Mgr. Jaromír Šlosar.
Žáci 8. a 9. třídy se tentokrát dozvěděli něco o práci v českém rozhlasu a televizi. V současné době pracuje pan Šlosar jako dramaturg v ostravské televizi. Přiblížil žákům pořady, na kterých se již podílel, rozhovořil se mimo jiné také
o osobnosti Petra Bezruče, o němž vytvořil dokument Petr Bezruč bez záruky.
Hodina velmi rychle uběhla a bylo třeba se se zajímavým hostem rozloučit.
Panu Mgr. Jaromíru Šlosarovi přejeme do dalších let mnoho tvůrčích nápadů.
 

Mgr.Dagmar Raabová


Zimní snížkování

Projekt k jednotlivým ročním obdobím postoupil do druhé fáze. Po Podzimním listování přišlo na řadu Zimní snížkování. Žáci se opět s vervou pustili do básnění. Zde ukázky z jejich tvorby: 

Zimní snížkování

Jakub Adamus (8. tř.)

Už je zima, padá sníh,
děti jedou na saních.
Na kopečku sněhu dost,
všem dětem je pro radost.

Zima

Karolína Mokrošová (5. tř.)

Zima, zima, zima je,
táta se už raduje,
že už může lyže mazat,
máma zase šály vázat.
Děti mohou sáňkovat,
mohou se i koulovat.
Zima je moc krásný čas,
vždy se na ni těším zas!

Přišla zima

Dominik Liberda (5.tř.)

Přišla zima, přišel sníh,
pojedeme na saních.

Sněhuláka postavíme,
kastrůlkem ho ozdobíme.
 

Koupíme si stromeček,
ozdobíme domeček.

Škola nám dá na chvíli,
krátké zimí prázdniny.

Takže ahoj v příštím roce,
teď se těším na Vánoce.

Zima

Izabela Smyčková (8.tř.)

Venku mrzne, padá sníh,
děti jezdí na saních.
V lese zvěř se k sobě choulí,
ve sněhu se kluci koulí.

Sova houká, vrána krárá,
postavím si sněhuláka.
Pod peřinu se zavinu,
snad to letos zas přežiju.

Všude jen zima, chlad a mráz
a Vánoce jsou tady zas.
Po svátcích a na Nový rok,
jsme opět starší o malý krok.

Z okna slunce vyhlížíme,
na jaro se zas těšíme.
Sbohem, zimo, už byl čas
a tebe mraze, ať vezme ďas.

Mgr. Dagmar Raabová


Podzimní listování

Podle kalendáře je podzimu vyhrazena doba od 23. září do 20. prosince. Ve škole v tomto období proběhl projekt "Podzimní listování",
kdy žáci skládali básně, zpívali písně a kreslili výkresy, které se tématicky vztahovaly k podzimu.

Padá listí
Václav Kunz (7.třída)

Padá listí ze stromů,
bude brzy zima,
zalezeme do tepla
a bude nám prima.
Podzim
Ondřej Machala (5.třída)
Teploty pomalu klesají,
vlaštovky za teplem odlétají,
děti se honí s draky
a já půjdu taky.

Podzim
Kateřina Kyčerková (5.třída)

Podzim je doba chladnější,
ale barvy jsou v něm ladnější.

Papíroví draci ve vzduchu létají,
ze stromu barevné listy padají.

Tepleji se oblékáme,
na kaštany pospícháme.

Příroda se chystá spát,
vzbudí se,
až když ledy budou tát.

Mgr. Dagmar Raabová


Žijí mezi námi II.

V prosinci byli do projektu Žijí mezi námi pozváni dva hosté. Prvním z nich byla MUDr. Ivana Röschlová, primářka dětského oddělení frýdecké nemocnice. Žáci 8. a 9. třídy dověděli , nejen jak náročná je cesta budoucího lékaře a jak zodpovědnou práci vykonávají, ale měli možnost si prohlédnout několik přístrojů, které pomáhají lékařům i pacientům.

Druhým hostem byl Ing. Ivo Hrůza, námořní kapitán. Přiblížil žákům svou velmi zajímavou životní pouť. Námořní školu vystudoval v Oděse, je znalý několika jazyků, velí kontejnerové lodi a dvaadvaceti členům posádky a od rodiny je vždy odloučen čtyři měsíce.
 

Naši hosté přiblížili žákům dva rozdílné světy. Oba však vyžadují vysokoškolské vzdělání, neustálé prohlubování znalostí, velkou zodpovědnost a neustále být k dispozici. Děkujeme MUDr. Ivaně Röschlové a Ing. Ivu Hrůzovi za jejich čas a ochotu přijít mezi žáky. Přejeme jim mnoho uzdravených pacientů a šťastnou plavbu.

 


Mgr. Dagmar Raabová
 


Žijí mezi námi I.

 V rámci volby povolání jsme pro osmou a devátou třídu začali uskutečňovat projekt „ Žijí mezi námi“. Prvním hostem byla  BcA . Barbora Ručková, která vyprávěla žákům, jak si ona splnila svůj dětský sen. Slečna Barbora v letošním školním roce končí studium hudby na vysoké škole a zároveň již vyučuje hře na klavír v Základní umělecké škole ve Frýdku-Místku. Splnit si svůj dětský sen znamenalo cestu dřiny, odříkání, cestu píle i pokory. Tato sympatická mladá dáma zcela ohromila žáky svým klavírním uměním. Na závěr dětem zdůraznila, že každý ve svém oboru se může stát odborníkem, chce to jen píli a vytrvalost.

Beseda měla mezi žáky veliký ohlas. A my přejeme slečně Barboře úspěšné zakončení studia a mnoho štěstí v profesionálním i soukromém životě.

Mgr. Dagmar Raabová


Jak prvňáčci pekli dort  

Na konci října,prvňáčci pod vedením paní učitelky Mgr. Libuše Sojkové, dokončili projekt : Jak pejsek a kočička pekli dort.
Všichni se seznámili s pohádkou, v komunikačním kruhu si o ní popovídali,shlédli ji
na DVD , vyrobili si různé výrobky a své snažení  završili v cvičné kuchyňce, kde si ve skupinkách zdobili svůj vlastní dort.
 
Při práci na projektu se děti nejen dověděly mnoho nového, ale hlavně se naučily spolupráci.

Sladkou tečkou  za celou prací byly pro děti samotné dorty, na kterých si všichni společně pochutnali.


Mgr. Dagmar Lokayová


Abeceda není věda

Žáci druhé třídy, pod vedením p. učitelky Mgr. Dagmar Lokayové, pracovali na projektu "Abeceda není věda".

Při různých aktivitách se zábavnou formou naučili abecedu a orientaci v ní. Procvičovali si ji v mnoha předmětecha při velké soustě činností.
Společně pak pracovali na prezentaci svých výtvorů na balícím papíře. Děti pracovaly individuálně i ve skupinkách a nechybělo ji´m nadšení.
K tomuto projektu se přidali také žáci 3. třídy s p. učitelkou Mgr. Lucií Jakobi, kteří abecedě věnovali týden.
Pro druháky připravili rébusy a vytvořili také spoustu výtvorů. Především si však příjemným způsobem ověřili, že abecedu nezapomněli.
 

Mgr. Dagmar Lokayová


Hravé učení v 1. třídě

Prvňáčci už přivykli práci ve škole. Jsou šikovní, bystří a zvídaví.
S paní učitelkou Mgr. Libuší Sojkovou pracovali na projektu "Perníková chaloupka".
Hravou  a zábavnou formou si osvojili nové vědomosti a dovednosti z mnoha oblastí a zároveň si
zopakovali to, co již znali z MŠ.
Děti práce bavila a při společném plnění úkolů se navzájem více poznávaly a učily se spolupráci.
Zvolené téma známé pohádky děti zaujalo. Pracovaly s nadšením a úsměvem.
My je za to moc chválíme!


TOPlist