11.2.2015: Čtvrtá schůzka NatTechu

Dne 11. února jsme opět navštívili Průmyslovou školu ve Frýdku - Místku, kde jsme byli rozděleni do tří skupin, které se věnovaly technice, chemii a robotice. V technice jsme si vyrobili stojánky na tužky a vařečky. V chemii jsme dělali zajímavé pokusy. V robotice jsme zprovozňovali roboty. Velmi nás to bavilo.

                                                                                                                                       Tereza Mžiková, žákyně 8. třídy


7.-9.11.2014: Účast v projektu Ostravské univerzity

Ve dnech 7. - 9. listopadu se naše škola zúčastnila víkendového výjezdního workshopu, který se konal v hotelu Ráztoka v Trojanovicích, v rámci projektu "Podpora inovativních metod a forem výuky přírodovědných předmětů" se zaměřením na školní přírodovědné projekty. Naši školu v Sedlištích prezentovaly tři žákyně - Terezie Holková, Karolína Konečná a Pavlína Fišerová. Žákyně na workshopu prezentovaly výsledky dlouhodobého minivýzkumu, který byl zaměřen na pitný režim žáků s názvem - "Co pijí žáci devátých tříd". Tohoto minivýzkumu se zúčastnilo devět devátých tříd ze šesti základních škol. Žákyně naší školy výborně reprezentovaly a jejich vystoupení na workshopu patřilo k nejlepším. Byly odměněny pamětním listem. Tento projekt Ostravské univerzity byl velmi zajímavý a přínosný.

                                                                                                                                                            Dr. Pavel Olšovský


 

7.-9.11.2014: Prezentace projektu

V pátek 7. listopadu jsme my, děvčata z 9. třídy, odjely na víkendový pobyt do hotelu Ráztoka, kde jsme měly prezentovat  výsledky výzkumu "Co pijí žáci 9. tříd". Po ubytování jsme si šly vylosovat pořadové číslo, které nám určilo pořadí, kdy budeme vystupovat. Vytáhly jsme si pětku. 
V sobotu to vypuklo. Dopoledne jsme vystoupily se svou prezentací a zodpověděly dotazy poroty. Po obědě jsme měly volnou zábavu. Poslední prezentace proběhly v neděli dopoledne, pak následovalo vyhodnocení. Na žádné z medailových míst jsme sice nedosáhly, ale zklamání se nedostavilo, protože odměnou nám byly nové zážitky a nabyté zkušenosti. Výlet se nám moc líbil a byly jsme rády, že jsme se tohoto setkání mohly zúčastnit.

                                                                                                                                 za děvčata z 9. třídy Pavlína Fišerová


 

5.11.2014: Druhá schůzka projektu NatTech

Ve středu 5. listopadu jsme opět jeli do kroužku NatTechu. Tentokrát mě obzvlášť zaujal. Moje skupinka totiž programovala LEGO roboty. Za úkol jsme měli roboty naprogramovat tak, aby objely předem určenou dráhu. Ze zadanou práci nám pomáhala paní profesorka a musím říct, že jsem byl na sebe pyšný. Úkol jsem splnil totiž jako první. Jako vždy jsme dostali svačinu. Tato schůzka nás všechny velice bavila.

                                                                                                                                                      Vít Šarišský, žák 8. třídy


 

1.10.2014: První schůzka projektu NatTech

Ve středu 1. října pro nás přijel autobus, který nás odvezl na první schůzku projektu NatTech. Na průmyslové škole jsme dostali dotazníky, které jsme vyplnili, a pak jsme šli do učebny techniky. Zde jsme sledovali houževnatost a křehkost různých materiálů. V závěru nám pan Bača ukázal vzorky z metalografie. Jako obvykle jsme dostali výbornou svačinu. V pět hodin jsme se rozloučili a autobus nás odvezl zpátky do Sedlišť.

Vít Šarišský, žák 8. třídy


Letní motivační soustředění projektu NatTech

Letos, stejně jako vloni, děti ze škol, které se účastní projektu NatTech, jely na motivační soustředění poslední týden v srpnu. Nás ze Sedlišť (Vít Šarišský, Daniel Ondračka, Vladimír Macura, Tereza Mžiková, Nikol Smyčková, Lukáš Kvasniak) vyzvedl autobus, který nás zavezl do hotelu v Kunčicích pod Ondřejníkem. Tam nás přivítal tajemný tým agentů z MIB.

Ještě ten den v noci jsme byli povoláni k průzkumu mimozemské aktivity v lese, kde jsme našli tajemné objekty s ještě tajemnějšími znaky.

Druhý den jsme podstoupili tvrdý výcvik a pasování do řad agentů Meziplanetárního institutu bádání.

V pondělí jsme navštívili centrálu MIB s krycím názvem SPŠ, JŠ, OA, kde jsme si procvičili jazykové dovednosti, ale také naše fyzické schopnosti, a viděli jsme práci 3D tiskárny.

Den čtvrtý jsme zavítali do oblasti Dolních Vítkovic kvůli opakování technických poznatků a večer mezi nás přišel horolezec Libor Uher a jeho vyprávění nás velice zaujalo.

Pátý den jsme hledali indície pomocí našich orientačních (ne)smyslů v okolí Štramberka a pak jsme shlédli krajinu z balónu.

Předposlední den nám agenti pomohli nalézt další indicie v areálu Tarzanie a na Pustevnách nám předvedli různé pokusy z fyziky.

Den poté jsme díky dostatku indícií vyluštili šifru od mimozemských tvorů a zakončili náš dobrodružný projekt. Podle mě to byl super nápad, protože máme všichni nové kamarády a lepší vědomosti i fyzičku. Kdybych mohl, jel bych znovu.

Vít Šarišský, žák 8. třídy


 

TOPlist