Projekt Žijeme v Regionu Slezská brána

V pátek 16. května 2014 proběhlo vyhodnocení celoškolního projektu Žijeme v Regionu Slezská brána. Jednotlivé třídy zpracovaly své poznatky o dané vesnici či městě. Většina tříd vylosované obce také navštívila a seznámila se s historií, významnými firmami, stavbami i osobnostmi. Žáci měli možnost se danou lokalitou projít a naopak představitelé obcí přichystali žákům velmi milé přivítání. Žáci pak svou třídu v duchu dané vesnice či města vyzdobili. Na stěnách tříd se můžeme dočíst různé zajímavosti, vidět fotografie i obrázky, které žáci nakreslili.
Porota ve složení, pan ředitel Pavel Olšovský, paní zástupkyně Milada Hillová, paní učitelky Dagmar Cielecká a Vladislava Hurajová, předseda svazku obcí Regionu Slezská brána pan Rostislav Kožušník a projektový manažer Regionu Slezská brána Mirek Lysek, hodnotila nejen výzdobu třídy, ale i další nápady a překvapení,  jako byly básničky, scénky, prezentace a krajová jídla.
Komise měla velmi těžkou práci, což bylo vidět i na závěrečném verdiktu. První místo za první stupeň získala druhá třída pod vedením paní učitelky Vanesy Škrábalové. Na druhém stupni získaly první místo celkem tři třídy – sedmá  (p. uč.Bonková) , osmá (p.uč. Raabová) a devátá (p. uč. Kantorová). Žáci za svou práci a snahu byli porotou pochváleni a za odměnu pojedou do kina na filmové představení, které si sami vyberou. Podařilo se uskutečnit dobrou myšlenku a všem zúčastněným patří náležitý dík.

Mgr. Dagmar Raabová


Pátá schůzka projektu NatTech

Dne 7. května 2014 jsme se opět zúčastnili projektu NatTech na Střední průmyslové škole ve Frýdku - Místku. Tentokrát nás čekala návštěva dílen. Zde jsme měřili tvrdost různých materiálů, zkoušeli jsme tvrdost jednotlivých mincí. Bylo zajímavé, že čím byla hodnota mince vyšší, tím měla nižší tvrdost. Rovněž jsme si porovnávali tloušťku našich vlasů.Pomoci 18 kg kladiva jsme lámali ocel. Někteří z nás byli úspěšní. Už teď se těšíme na další návštěvu.

                                                                                                                                               Lukáš Kvasniak, žák 6. třídy


15.4.2014: Výlet do Václavovic

V úterý 15.4.2014 se žáci 4.třídy v rámci projektu "Region Slezská brána" vydali s paní učitelkou Hájkovou a paní Zelinovou na malý výlet do Václavovic. Viděli jsme větrný mlýnek, školu, kostel sv. Václava, zvoničku. Na místním dětském hřišti jsme se nasvačili a zahřáli pohybem. Navštívili jsme obecní úřad a setkali se s panem místostarostou, který nám vyprávěl zajímavosti ze své obce. Výlet se vydařil i přes chladné počasí a občasný déšť. 

Mgr. Hana Hájková


14.4.2014: Návštěva Vratimova

Dne 14. dubna 2014 navštívili žáci 5.třídy v rámci Regionu Slezská brána město Vratimov. Vlakem jsme  s paní učitelkou Matuškovou a Cieleckou docestovali do Vratimova, kde nás čekala Mgr. Alice Čavojská, aby nám ukázala Základní školu ve Vratimově,Masarykově náměstí. Prohlídka školy se nám líbila, zaujala nás výzdoba ve škole a školní kuchyňka. Od paní ředitelky Čavojské jsme obdrželi drobný dárek, který byl pro nás milým překvapením. Touto cestou bychom chtěli paní ředitelce  velmi poděkovat. 

Mgr. Petra Matušková


Čtvrtá schůzka projektu NatTech

Dne 2. dubna se naše škola zúčastnila dalšího setkání v rámci projektu NatTech na Střední průmyslové škole ve Frýdku - Místku. Tentokrát nás čekala chemická laboratoř. Prováděli jsme různé pokusy, např. jsme se snažili o to, aby špendlík plaval po vodní hladině nebo pokus se saponátem a zápalkami. Opět jsme odcházeli obohaceni o nové vědomosti tentokrát z oblasti chemie.

Lukáš Kvasniak, žák 6. třídy


20.2.2014: Návštěva Šenova

Ve čtvrtek 20. února před jarními prázdninami vyrazila 8. třída do blízkého Šenova na exkurzi. Proč do Šenova? Protože právě tohle město si osmáci vylosovali v projektu Žijeme v Regionu Slezská brána.
 Obcí nás provedla ředitelka místního muzea paní Slavíková, která nám sdělila řadu zajímavostí z historie Šenova. Společně jsme navštívili barokní kostel Prozřetelnosti Boží, prošli jsme kolem ZUŠ a rodného domu Viléma Wünsche, staré školy, dnes muzea a knihovny v rekonstrukci, nahlédli jsme do větrného mlýna u muzea. Zhlédli jsme zámecký park, mrkli se na zámeckou hospodu.
Na městském úřadě nás uvítala paní tajemnice Ing. Marie Kotrová, která nám povyprávěla o dnešním Šenově. V zasedací místnosti jsme dostali občerstvení a zhlédli film z roku 1995, který nechal natočit bývalý starosta Karel Houdek. Zde jsme všechny krásy a vymoženosti Šenova viděli jako na dlani.
 Naše poslední zastávka byla v základní škole, kde nás kromě paní ředitelky uvítala 5. třída, která nám celou školu ukázala. Ve škole se nám moc líbilo, zaujaly nás dobře a moderně vybavené učebny.
V poledne jsme se na Radničním náměstí rozloučili s velmi milou paní Slavíkovou a autobusem jsme chvátali zpět do naší milované školičky.
Děkujeme všem, kteří nám v Šenově vytvořili velice hezké a příjemné dopoledne.

Mgr. Dagmar Raabová


Třetí schůzka projektu NatTech

Už potřetí jsme se ve středu 12. února 2014 vydali za poznáním na Střední průmyslovou školu do Frýdku - Místku v rámci projektu NatTech. Tentokrát naši skupinu, žáky 6. třídy, čekala robotika. Viděli jsme, jak roboti fungují v praxi a mnohé z nich jsme si mohli vyzkoušet sami. Příjemnou tečkou naší návštěvy na SPŠ byla připravená svačina.
Velký dík patří našim paním učitelkám, které byly na průmyslovce celou dobu s námi.

Lukáš Kvasniak, žák 6. třídy


Žijeme v Regionu Slezská brána

V období od 1. února do 30. června 2014 na naší škole probíhá projekt Žijeme v Regionu Slezská brána. Do tohoto projektu jsou zapojeny všechny třídy, kdy každá z nich si vylosovala jednu obec, s níž se podrobně seznámí.
1. třída - Sedliště
2. třída - Sviadnov
3. třída - Řepiště
4. třída - Václavovice
5. třída - Vratimov
6. třída - Žabeň
7. třída - Kaňovice
8. třída - Šenov
9. třída - Paskov
Žáci nashromáždí co nejvíce poznatků o minulosti, současnosti i budoucnosti dané obce. Povšimnou si firem, významných osobností, vzdělání, kulturního a sportovního vyžití, spolků a pamětihodností v dané vesnici, nebo městě.
Slavnostní zahájení projektu proběhlo 29. ledna v tělocvičně školy, kde kromě žáků, vyučujících a vedení školy byli přítomni pan starosta Ing. Jaromír Krejčok, pan místostarosta Jaromír Haleš, manažer Regionu Slezská brána Ing. Lysek a předseda svazku obcí Regionu Slezská brána, starosta Řepišť, pan Rostislav Kožušník. Všichni hosté žáky srdečně pozdravili a popřáli jim mnoho úspěchů v plnění tohoto projektu. Třídy, které projekt zpracují velmi zdařile, budou odměněny.

Mgr. Dagmar Raabová

                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          


Druhá schůzka projektu NatTech

Dne 15. ledna 2014 jsem se společně se svými spolužáky zúčastnil další části projektu NatTech na Střední průmyslové škole ve Frýdku-Místku. Tentokrát jsme navštívili dílny, kde jsme si pod vedením pedagogů vyrobili dřevěný stojánek na tužky.
K výrobě jsme použili sloupovou vrtačku, aku-vrtačku a vypalovačky. Musím přiznat, že někteří z nás toto nářadí drželi v rukou poprvé a to byl opravdu velký zážitek.

Lukáš Kvasniak, žák 6. třídy


Projekt NatTech

Dne 27. listopadu 2013 se třicet žáků 5. až 8. třídy naší školy zúčastnilo první schůzky projektu NatTech, který pořádá
Střední průmyslová škola ve Frýdku - Místku. Celkem nás čeká do konce školního roku šest lekcí zaměřených na bližší
seznámení se s robotikou, přírodovědnou a technickou oblastí.
Součástí tohoto projektu bylo i letní soustředění, na němž bylo osm žáků ze 6. a 7. třídy.
Do kroužku nás přivezl autobus, který pro nás poslala střední škola. Tam nás čekala chutná svačina a pak už nám nic
nebránilo pustit se do práce. Byli jsme rozděleni do tří skupin a každá se zaměřila na jiný obor.
My, sedmáci a osmáci, jsme pracovali s měděnými drátky a cínem, kdy jsme lepili různé obrázky a postavičky.
Celé odpoledne bychom hodnotili jako super a už se moc těšíme na příští setkání.

žáci 8. třídy


Vánoční básnění

K adventu, vánočnímu jarmarku, k blížícím se Vánocům patří bezesporu i vánoční básnění. Žáci 6., 8. a 9. třídy se do
básnění pustili s velkou vervou. Práce všech žáků jsou umístěny na nástěnných novinách v naší škole. Zde přinášíme
alespoň několik ukázek.

Zima
Martina Ličková (9. tř.)

Zima už přišla k nám,
malou radost z ní mám.
Snížek padá na louky,
na zelené palouky.

Půjdu stavět sněhuláky,
roztomilé pajduláky.
Koulovaná je též prima,
někdy na mě leze rýma.

Dobrou noc a zítra zas,
napadne sníh kolem nás.

Sněhuláci
Pavlína Fišerová (8. tř.)

Stojí venku sněhuláci,
velice se nudí,
nemají nic na práci,
to je vážně prudí.

Rádi by si vyrazili,
poznali kus světa,
fujavici navštívili,
co za sněhem létá.

Vánoce
Lukáš Kvasniak (6. tř.)

Tak jsou tady po roce
opět bílé Vánoce.
V obýváku stromek stojí,
v kuchyni zas kapr voní.

Pomůžeme mamince,
Silvince i Lucince.
Honem všichni od stolu,
ať můžem jít ke stromu.

Mgr. Dagmar Raabová


Dopis Ježíškovi

Poprvé jsme psali Ježíškovi. Žáci psali o svých radostech i starostech, v čem byli v poslední době úspěšní, co se jim
naopak nepodařilo, co by je potěšilo nejen pod stromečkem, ale hlavně v jejich osobním životě.
Žáci, kteří chtěli, aby jim Ježíšek odepsal, vložili do obálky poštovní známku v hodnotě 17,- Kč. Třicet sedm žáků
ze 6., 8. a 9. třídy bude netrpělivě čekat na Ježíškovu odpověď. Ježíšek sídlí na Božím Daru a my pevně věříme, že
v tom hektickém vánočním čase si najde chviličku i na nás. Milý Ježíšku, na Tvé odpovědi se velice těšíme.

Mgr. Dagmar Raabová


Les ve škole

První listopadový týden pracovali třeťáci spolu s p.učitelkou Sylvou Olšovskou na projektu „Les ve škole“. V zadní části třídy jim vyrostl malý lesní koutek – listnatý a jehličnatý stromek, různé druhy listů, kůry stromů a lesních plodů, obrázky i hračky a makety hub a zvířátek. Povídali si o lese, o jeho významu, třídili rostliny, živočichy i houby. Ve výtvarné výchově malovali obrázky motivované touto tematikou.

V úterý 5.11. pak pozvali prvňáčky a druháky, aby si prohlédli výsledek jejich práce a p.učitelka Olšovská jim ve zkratce shrnula celé téma, ukázala názorné pomůcky a vysvětlila rozdíly mezi jednotlivými jehličnatými stromy. Všechny děti pak dostaly omalovánku známých větviček listnatých a jehličnatých stromů i s plody. Prvňáčci pak pokračovali ve třídě se svou p.učitelkou Renátou Mádrovou, neboť se zrovna věnovali stejnému tématu.

Moc děkujeme za pěknou, zajímavou a hlavně názornou prezentaci.

Mgr.Sylva Olšovská, Mgr. Renáta Mádrová


19.10.2013: Žijí mezi námi

V letošním školním roce mezi žáky 8. a 9. třídy  zavítal Mgr. David Mikmek, který je náčelníkem operačního oddělení  Hradní stráže v Praze. Pan major si pro žáky připravil prezentaci, v níž nás seznámil s vývojem Hradní stráže od nejstarších dob až do současnosti.  Poznali jsme, že práce vojáků je velice náročná a jen málo kluků a děvčat ji dokáže
v dospělosti vykonávat.

Beseda byla velmi zajímavá a děkujeme panu majorovi, že si ve svém nabitém programu našel na nás čas.

Mgr. Dagmar Raabová


Letní motivační soustředění

Střední průmyslová škola ve Frýdku - Místku pořádala v srpnu Letní motivační soustředění pro žáky základních škol.
Z naší školy se do něho zapojilo osm žáků ze 6. a 7. třídy. Soustředění se celkem zúčastnilo 29 žáků z pěti škol.
Byli jsme ubytováni v Kunčicích pod Ondřejníkem v hotelu Garni. Rozdělili jsme se do tří družstev - Sněženky a machři,
Šmoulové, Los lamos.
Navštívili jsme řadu míst v nedalekém okolí - automobilové muzeum v Kopřivnici, Štramberk, automobilku Hyundai
v Nošovicích, zámek v Kroměříži, Hukvaldy, Davidův mlýn, přečerpávací vodní elektrárnu Dlouhé stráně, Pustevny.
Letěli jsme balonem, slézali skály, hledali bakterie, hráli hry a minigolf, zažívali dobrodružství v Tarzánii, účastnili se
chemických pokusů, které předváděl anglický chemik, a dokonce nás přijela natáčet ostravská televize
Letní soustředění se nám nesmírně líbilo a určitě bychom se chtěli zúčastnit podobné akce i napříště. Střední průmyslové
škole ve Frýdku - Místku velice děkujeme za nádherný týden.

Tereza Pánková, 8. tř. , Mgr. Dagmar Raabová


TOPlist