Čtvero ročních dob

Tak se nazývá nejen slavná skladba od Antonia Vivaldiho, ale i celoroční projekt 5. třídy, který žáci realizovali ve školním roce 2011/2012.
Na projektu děti pracovaly v hodinách jazyka českého a anglického, přírodovědy, hudební a výtvarné výchovy a pracovních činností. V této práci žákům pomáhaly paní učitelky Dagmar Raabová, Milada Hillová, Markéta Kovářová (po jejím odchodu na mateřskou dovolenou pak Markéta Bonková).
Výsledné práce  k jednotlivým ročním dobám byly pak umístěny na chodbě školy. Žákovské práce byly velice hezké a vkusně upravené.
Celý projekt  působil na estetickým dojmem, protože právě výtvarná výchova byla jednou z nejdůležitějších složek této práce.


Brána jazykům otevřená

      Začala bych tím, že se mi tento projekt moc líbil. Konal se  25. února v páté třídě naší základní školy. Vymyslela ho paní učitelka Dagmar Raabová, která nás učí český jazyk. Zadala všem třídám, ve kterých učí , různé scénky a po namáhavém zkoušení jsme si je navzájem předvedli právě 25.února.
      Ještě před tímto datem  jsme se na projekt připravovali nejen v literatuře, ale i v pracovním vyučování a výtvarné výchově, kde jsme zhotovovali kostýmy a kulisy k daným scénkám, v hudební výchově deváťáci nacvičovali píseň Šaty dělaj člověka, ale i v angličtině, protže jsme scénky připravovali i v tomto jazyce a holky ze sedmé tídy měly rozhovor v ruštině.
       Pátá třída předváděla v češtině Krále Lávru a v angličtině Zlatovlásku. Šesťáci nám ukázali, jak to chodí v Kocourkově. Již zmiňovaná děvčata ze sedmé třídy hovořila rusky. Naše třída, tedy osmá, hrála v češtině Sen noci svatojánské o Williama Shakespeara a v angličitně jsme měli scénku The Beatles. Devátá třída zabrousila do tvorby Osvobozeného divadla a my jsme si poslechli ukázku ze hry Kat a blázen, kterou pak zakončili písní s názvem Šaty dělaj člověka.
       Projekt Brána jazykům otevřená jsme v následujícím týdnu zhodotili jednak ve slohu a jednak ve výtvarné výchově. Naše práce můžete zhlédnout na chodbách  naší školy.
       Kromě paní učitelky Dagmar Raabové se na projektu podílely i další paní učitelky: Dagmar Cielecká, Milada Hillová, Petra Šuláková, Marcela Vonderčíková, Vladislava Hurajová, Martina Kantorová a Markéta Kovářová.
       Skončila bych tím, že to byl vážně úžasný nápad, všem se to moc líbilo a rádi bychom si něco takového kdykoliv zopakovali.

Jana Pastorková, 8. třída


Tisíciletá zima

TOPlist